Dodane przez mbielski -
Jaki kierunek studiów podyplomowych wybrać? Porady eksperta.

Pamiętam moment, kiedy sam zastanawiałem się, jaki kierunek studiów podyplomowych wybrać. Swoją decyzję poprzedziłem analizą drogi zawodowej oraz udzieleniem odpowiedzi na kluczowe pytanie – Czy warto robić studia podyplomowe ? Uznałem, że tak. Dla mnie istotna była chęć nabycia nowych kwalifikacji, by móc wykonywać nowe zadania zawodowe.

Co dają studia podyplomowe?

Jeśli wiesz, co jest dla Ciebie ważne tu i teraz, albo co pomoże Tobie w realizacji dalszych celów, nie zwlekaj z decyzją. Oferta uczelni jest naprawdę szeroka i w mojej ocenie jest w stanie zadowolić każdego przyszłego słuchacza Studium Podyplomowego. Planując rozpoczęcie studiów podyplomowych lub zastanawiając się, jaki kierunek studiów podyplomowych wybrać, udziel odpowiedzi na cztery zasadnicze pytania:

  • Co i w jakim zakresie będzie kluczowe w moim dalszym rozwoju, zarówno prywatnym jak i zawodowym?,
  • W czym mogą pomóc mi studia podyplomowe?,
  • Jakie uprawnienia dają studia podyplomowe, które wybieram?
  • Co sprawiło, że chcę (bądź „muszę”) kontynuować naukę?

Celowo słowo „muszę” zapisałem w cudzysłowie. Zdecydowanie motywacja, efektywność i zadowolenie ze studiowania są większe, gdy słowo „muszę” zastąpi się słowem „chcę”.

Wśród najczęstszych motywacji związanych z wyborem studiów podyplomowych wymienia się:

  • nabywanie nowych kwalifikacji i uprawnień (np. w celu uzyskania awansu w obecnym miejscu pracy bądź ubiegania się o zatrudnienie na nowym stanowisku). Warto zauważyć, że wśród branż, w których wskazuje się na deficyt pracowników znajduje się m.in. branża medyczno-opiekuńcza i edukacyjna1,
  • rozwój kompetencji, przede wszystkim kompetencji społecznych (np. zarządzanie ludźmi, przedsiębiorczość), poznawczych (np. krytyczne myślenie) i technicznych (np. kompetencje cyfrowe i inżynierskie)2. Wskazane kompetencje określane są kompetencjami przyszłości, a ich posiadanie zwiększa szansę na zatrudnienie na zmieniającym się rynku pracy,
  • możliwość zdobycia wiedzy praktycznej oraz ukazanie możliwości jej zastosowania w realnych warunkach zatrudnienia (np. na stanowisku pracy),
  • krótszy (w stosunku do studiów licencjackich lub magisterskich) czas nauki, jak również różne formy uczestnictwa w zajęciach - stacjonarna, online lub hybrydowa. Dwa ostatnie udogodnienia, to doskonała możliwość dla osób, które z uwagi na dodatkowe obowiązki bądź miejsce zamieszkania nie mogłyby podjąć nauki w formie stacjonarnej.

Wskazana lista nie ukazuje wszystkich możliwych korzyści, które zyskujesz, podejmując studia podyplomowe.

Dla kogo studia podyplomowe i jakie wybrać?

Do najbardziej przyszłościowych i opłacalnych kierunków studiów, czyli takich które przynoszą wymierne korzyści osobom studiującym, zaliczyć można studia biznesowe, pedagogiczne i medyczne. W perspektywie najbliższych lat znacząco zmieni się sposób wykonywania pracy, a część z dotychczas realizowanych zadań zawodowych ulegnie automatyzacji bądź zastąpi ją sztuczna inteligencja. Autorzy raportu „Ramię w ramię z robotem” wskazali, że w Polsce 49% czasu pracy zajmują czynności, które mogą zostać zautomatyzowane3 . Jak wygląda to w przypadku obecnie wykonywanej przez Ciebie pracy? Należy zaznaczyć, że zachodzące zmiany – gł. społeczne i technologiczne, wpływają na powstawanie nowych zawodów, co wiąże się z koniecznością zdobywania nowych kwalifikacji i kompetencji. Pracodawcy zwracają uwagę na znaczenie kwalifikacji w obszarze STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria, matematyka). Najszybciej na trendy i zapotrzebowanie rynku pracy odpowiadają studia podyplomowe.

Osobiście uważam, że najlepsza inwestycja to inwestycja w kapitał ludzki, w rozwój swój i innych osób. Jeśli nadal zastanawiasz się Co dalej?, to być może studia podyplomowe będą dla Ciebie jedną z możliwości lub okażą się szansą na rozwój osób z Twojego zespołu lub organizacji.
Zastanawiasz się, jakie studia podyplomowe wybrać? W CKP znajdziesz kierunki biznesowe, pedagogiczne i medyczne. Pełną ofertę edukacyjną znajdziecie tutaj.

1Antończak-Świder Katarzyna, Biernat Adam, Dopierała Barbara, Niedzielczyk Michał, Rędziniak Urszula, Woźniak Tadeusz, (red.), Barometr zawodów 2022. Raport podsumowujący badania w Polsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, 2021, s. 20-23.
2 Włoch Renata, Śledziewska Katarzyna, Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?, DELab UW, Warszawa 2019, s. 11.

3 Ramię w ramię z robotem. Jak wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce , McKinsey & Company, Warszawa 2018, s. 5.

Autor

Mateusz Konieczny

Mateusz Konieczny

https://www.linkedin.com/in/mkkonieczny/?originalSubdomain=pl

Socjolog, doradca zawodowy, certyfikowany trener FRIS®. Mentor w programach rozwojowych dla młodzieży i dorosłych. Ekspert Youth Wiki – Encyklopedii Komisji Europejskiej poświęconej młodzieży i polityce młodzieżowej. Założyciel Manufaktury Przyszłości - organizacji wspierającej kształtowanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju kompetencji młodzieży i dorosłych, realizując sesje indywidualne oraz warsztaty i szkolenia (ponad 2000 h). Specjalizuje się w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia, diagnozowaniu potencjału edukacyjnego i zawodowego oraz wsparciu pracowników edukacji w przygotowaniu młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Wykorzystuje narzędzie FRIS® w rozwoju klientów indywidualnych oraz możliwości ich efektywnego współdziałania w zespole. Jest Wizjonerem (wg badania FRIS®). Twórca programów edukacyjnych. Współautor Kart Potencjału - narzędzia rozwojowego kluczowego w pracy coachów, psychoterapeutów i doradców zawodowych.