19.04.2017
Coaching – nowa jakość w edukacji i zarządzaniu 19 kwietnia 2017

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji

Coaching - nowa jakość w edukacji i zarządzaniu

 

Konferencja odbędzie się

19 kwietnia 2017 r. o godz. 10.30

w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, sala H-116.

 

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad miejscem metody coachingu w edukacji i zarządzaniu oraz znalezienie odpowiedzi na pytania:

 

Czy coaching to nowa jakość rozwoju człowieka?

Jakie znaczenie może mieć coaching w edukacji i zarządzaniu? 

Jak stymulować rozwój kreatywności w procesie edukacji z wykorzystaniem metody coachingu?

Jaki wpływ na osiąganie celów mają umiejętności społeczne i interpersonalne człowieka?

 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

10:00–10:30 – Rejestracja uczestników konferencji – Aula H 116

 

I CZĘŚĆ – SESJA PLENARNA (10:30–12:15)

10:30–10:45 – Uroczyste otwarcie konferencji

· Powitanie Gości i Uczestników konferencji – dr Andrzej Zbonikowski – Pełnomocnik Rektora ds. studiów podyplomowych AHE, mgr Monika Zabrocka – Kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE

· Uroczyste otwarcie Konferencji – prof. nadzw. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak – Rektor AHE, mgr Elżbieta Paciejewska-Stolarz – Dyrektor WODN w Łodzi

10:45–12:15 – Sesja plenarna

1. Coaching jako podmiotowa metoda pracy z ludźmi – prof. AHE dr Makary Krzysztof Stasiak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (40 min)

2. Rozwój kreatywności w procesie treningu twórczości – dr Kamila Lasocińska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (25 min)

3. Trening interpersonalny jako metoda wyzwalająca postawę coachingową w pracy z ludźmi – dr Sylwia Szymańska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (25 min)

 

12:15–12:45 – Przerwa kawowa i rejestracja na warsztaty

 

II CZĘŚĆ – PANEL WARSZTATOWY (12:45–14:15)

Udział w jednym z proponowanych warsztatów do wyboru:

1. Coaching jako metoda  wspierająca  rozumienie innych ludzi – dr Sylwia Szymańska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (90 min)

2. Coaching wychowawczy – mgr Grażyna Kujawiak, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi (90 min)

3. Narzędzia coachingowe rozwijające kreatywność ucznia – mgr Daria Lizak-Grygiel, mgr Izabela Janowska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (90 min)

 

W każdym warsztacie może brać udział maksymalnie 20 uczestników. W przypadku braku wolnych miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.

 

14:15–14:45 – Odbiór certyfikatów po warsztatach

 

Komitet Naukowy:

· prof. AHE dr Makary Krzysztof Stasiak

· dr Elżbieta Woźnicka

· dr Sylwia Szymańska

· dr Kamila Lasocińska

· mgr Elżbieta Paciejewska- Stolarz

Komitet Organizacyjny:

· mgr Monika Zabrocka

· mgr Magdalena Rajch

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł (dla studentów AHE 40 zł) i obejmuje:

· materiały dydaktyczne przygotowane przez AHE oraz książkę Spencer Johnson  „Kto zabrał mój ser”

· przerwę kawową

ponadto uczestnik otrzymuje:

· certyfikat potwierdzający udział w konferencji,

· certyfikat potwierdzający udział w wybranym warsztacie

UWAGA! Każdy uczestnik konferencji otrzyma w prezencie książkę Spencer Johnson „Kto zabrał mój ser”.

 

Językiem alegorii i przypowieści autor odkrywa najgłębsze prawdy o zmianach dokonujących się w nas i naszym życiu. „Ser” to symbol wszystkiego, czego pożądamy w życiu – dobrej pracy, udanych relacji z ludźmi, majątku, zdrowia czy spokoju duchowego. „Labirynt” to miejsce, w którym szukamy tego, czego pragniemy – wymarzona firma, szczęśliwa rodzina czy nasza społeczność. „Zawsze jest Nowy Ser, niezależnie od tego, czy potrafisz go teraz dostrzec, czy nie…”

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 kwietnia 2017 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami zgłoszeniowymi.

Opłatę konferencyjną prosimy uiszczać na konto: Bank Zachodni WBK S.A.

25 1090 1304 0000 0001 0104 4736

W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, Konferencja Coaching.

 

Kontakt: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Tel. 042 63 15 892, mail: iandrzejczak@ahe.lodz.pl.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.

 

         Organizator:                                                          Partner:

             

                                         

01.04.2017
Ruszają wiosenne edycje studiów

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że rozpoczynamy w Łodzi kształcenia w ramach wiosennych edycji studiów podyplomowych:

Studia weekendowe –zjazdy co dwa tygodnie w soboty i niedziele:

Studia blended-learning- zajęcia na platformie zdalnego nauczania + zjazdy w Łodzi:

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu- zostały ostatnie wolne miejsca!
Zapraszamy na wiosenne edycje studiów!


Centrum Kształcenia Podyplomowego
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, pokój K019
tel.: (+48 42) 63 15 039,
tel.: (+48 42) 29 95 637
ckp@ahe.lodz.pl

27.03.2017
Konferencja - Zaszczepienie kultury japońskiej w Polsce...

8 kwietnia br. zapraszamy do Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 na Ogólnopolską Konferencję Naukową Zaszczepienie Kultury Japońskiej w Polsce – wymiar zdrowotny, społeczny, edukacyjny i filozoficzny sztuk walki.
Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, absolwentów, studentów, miłośników i pasjonatów, praktyków i teoretyków sztuk walki oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Komitet Organizacyjny:
mgr Ewelina Krzyżanowska
mgr Andrzej Matliński
mgr Tomasz Siewkowski
mgr Robert J. Krac
mgr Magdalena Rajch
mgr Ewa Pułaczewska

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski
dr Tomasz Herudziński
dr Ewa Gałązka
dr Olga Majchrzak
dr Katarzyna Najmrocka
dr Wiesław Firek
dr Artur Krzyżanowski
 
Program:
9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników i otwarcie Konferencji
10.00 – 11.50 – I sesja plenarna
11.50 – 12.10 – przerwa kawowa
12.10 – 14.00 – II sesja plenarna
14.00 – 16.00 – przerwa obiadowa
16.00 – 17.30 – III sesja plenarna
17.30 – 18.00 – panel dyskusyjny
18.00 – zakończenie Konferencji

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Konferencji

Szczegółowe informacje i kontakt:
Pan Artur Krzyżanowski
tel.  695 640 003
e-mail: klubchimei@gmail.com

Pan Andrzej Matliński
tel. 601 250 602
e-mail: biuro@sureinomon.pl

Najciekawsze referaty zatwierdzone przez recenzentów zostaną wydane w formie publikacji książkowej (5 pkt)

Odpłatność:

 • Udział bierny (bez wygłaszania referatu) – 10 pln
 • Udział czynny (z wygłoszeniem referatu 10-15 min) – 30 pln

Zgłoszenia imienne (z podaniem posiadanych stopni i tytułów oraz podaniem pełnej afiliacji) do udziału czynnego w Konferencji wraz z tematami i abstraktami strukturalnymi prac w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2016 r. na adres: klubchimei@gmail.com

Płatność z dopiskiem Konferencja do 20.03.2016 r. (po tym terminie odpowiednio 15 i 50 pln)

Numer Konta: Fundacja Surei No Mon 49 1240 3073 1111 0010 6828 9381

http://www.ahe.lodz.pl/news/11190/zaszczepienie-kultury-japonskiej-w-polsce

 

 

 

16.03.2017
Konferencja MegaProjects

PMI, partner studiów podyplomowy "Zarządzanie projektami wg. standardu PMI" zaprasza na konferencję Mega Project która odbędzie się 22-23 marca.

Udział w dwudniowej konferencji dla studentów AHE został zrabatowany i wynosi 350 zł brutto.
Szczegóły dostępne na http://megaprojects.pmi.org.pl/

10.03.2017
IV Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji

Serdecznie zapraszamy na IV Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji, organizowany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

Do udziału zapraszamy uczniów, nauczycieli, pedagogów oraz metodyków zainteresowanych innowacyjnym i twórczym podejściem do edukacji. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, refleksji oraz dobrych praktyk.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości w edukacji oraz wyłonienie osób propagujących innowacyjne, niestandardowe podejście do pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodne z europejskimi standardami edukacyjnymi. Zostaną w nim uhonorowani nauczyciele, którzy traktują swoją pracę jak twórcze wyzwanie, prowadzą lekcje w niekonwencjonalny, ciekawy sposób, inspirujący uczniów do myślenia i samodzielnych poszukiwań oraz twórczo prowokują do działania, rozwijając wyobraźnię i ciekawość poznawczą. Nagrodzimy także uczniów, którzy wyróżniają się ciekawymi pomysłami, kreatywnie rozwiązują powierzone zadania i wykazują się odwagą w myśleniu i działaniu.

 W konkursie wyszczególniliśmy dwie kategorie:

 • Kreatywny nauczyciel, pedagog, metodyk innowator
  Zgłoszenia dokonują uczniowie poprzez formularz zgłoszeniowy: Kreatywny nauczyciel
 • Innowacyjny projekt realizowany przez uczniów
  Zgłoszenia dokonują nauczyciele, opiekunowie projektu poprzez formularz zgłoszeniowy: Innowacyjny projekt uczniów

Patronat Honorowy:

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Urząd Wojewódzki w Łodzi - Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau

Patronat Medialny:

TVP Łódź

Radio Łódź

Szczegóły: http://www.ahe.lodz.pl/ese/przeglad

02.03.2017
Konferencja "Nowoczesność, Innowacyjność i Kreatywność w Edukacji Językowej" 25-26 marca 2017

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-metodycznej nikej, czyli Nowoczesność, Innowacyjność i Kreatywność w Edukacji Językowej, organizowanej przez kierunek filologia obca na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Pierwsza edycja konferencji zaplanowana jest na ostatni tydzień marca, czyli 25-26 (sobota
i niedziela) marca 2017r.

 

A skoro mowa o kreatywności i innowacyjności w edukacji językowej, to nie sposób nie wspomnieć o neurodydaktyce, czyli  nowej metodyce nauczania języków obcych.

Chcemy pokazać nauczycielom języków obcych, że języków można uczyć się inaczej – kreatywnie, innowacyjnie, w sposób przyjazny strukturze myślenia człowieka. Dlatego naszą konferencję adresujemy do nauczycieli języków obcych każdego szczebla:

 • przedszkola
 • szkoły podstawowe
 • gimnazja
 • licea
 • szkoły wyższe
 • szkoły językowe

 

Podczas konferencji odbędą się następujące WYSTĄPIENIA PLENARNE:

Marzena Żylińska (inicjatorka „Budzącej się Szkoły”)

Od kultury nauczania do kultury uczenia się

 

Bożena Będzińska-Wosik (dyrektor SP nr 81 w Łodzi, inicjatorka „Budzącej się Szkoły”)

Jak stworzyć przyjazną przestrzeń edukacyjną w klasie szkolnej?

Bożena Ziemniewicz (założycielka szkoły językowej British Centre)
Rola lektora w procesie zapewniania wysokiej jakości usług szkoły językowej

 

WARSZTATY:

 

 • Od słów do tekstu kreatywnie
 • Wielozmysłowe metody pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji języka obcego
 • Twórcze myślenie, twórcze działanie – opowiedz mi swoją historię, czyli lekcja języka angielskiego inaczej.
 • How to make the children learn and the teacher smile?
 • Jak radzić sobie z agresją w klasie szkolnej?
 • TIK na co dzień w pracy nauczyciela języka angielskiego

 

 

WYBRANE PREZENTACJE W SESJACH TEMATYCZNYCH:

Nauczanie najmłodszych:

 • Angielski z entuzjazmem, czyli czego możemy nauczyć się od przedszkolaków
 • Problem monitorowania postępów w nauce języka drugiego w grupach przedszkolnych
 • „Udźwignę to słówko!”- nauczanie języka obcego dzieci z zaburzeniami modulacji sensorycznej

 

Nowoczesne technologie w nauczaniu:

 • Era Smartfona – narzędzia internetowe rozwijające umiejętność słuchania i mówienia w dydaktyce języka angielskiego
 • Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas nauki języków obcych na przykładzie podejmowanych działań przez nauczycieli języków obcych Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz
 • Możliwości wykorzystania korpusów językowych w kształceniu studentów neofilologii

 

Dołącz do nas już dziś!

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie konferencji: nikej.ahe.lodz.pl

 

 

30.01.2017
Ogólnopolska Konferencja naukowo - metodyczna "Dialog w wychowaniu do wartości" - 03.03.2017

Konferencja ma charakter naukowo-metodyczny i jest podzielona na cztery części:

1. Dialog w wychowaniu do wartości 
2. Forum dobrych praktyk 
3. O wartościach w literaturze dla dzieci i młodzieży 
4. Niezbędnik Nauczyciela – WARTOŚCI W SZKOLE

--> warsztaty metodyczne dla nauczycieli:

Storytelling w wychowaniu do wartości
Etyka w wychowaniu do wartości
• Program Przyjaciele Zippiego
Teatr Forum w pracy z wartościami w gimnazjum i szkole średniej

Partner konferencji: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

-----------------
UWAGA!

Każdy uczestnik konferencji otrzyma w prezencie najnowszą książkę Doroty Combrzyńskiej-Nogali "Skutki uboczne eliksiru miłosnego"

Udział w konferencji, w tym w warsztatach metodycznych, potwierdzony zostanie stosownym zaświadczeniem.

----------------
SZCZEGÓŁY I ZAPISY
Na stronie - goo.gl/3sB9wU
Konferencja odbędzie się 3 marca o godzinie 12.00 
sala H 116, AHE w Łodzi ul. Rewolucji 1905 r. nr 52

Zapraszamy!

28.10.2016
Godziny pracy Centrum Kształcenia Podyplomowego

W dniu 3-go listopada 2016 od godziny 10.00 do 11.00 biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego będzie nieczynne.

Dolny pasek

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 21 WRZEŚNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 5% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!