17.04.2019
Dofinansowanie na kurs "Podstaw praktycznej administracji systemami Linux"

Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia z Podstaw praktycznej administracji systemami Linux.
Jeżeli chcesz zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie administracji serwerami opartymi o systemy Linux i stawiasz swoje pierwsze kroki w tej dziedzinie to szkolenie jest dla Ciebie.
Oferujemy 2 dniowy kurs, który pomorze Ci usystematyzować wiedzę z zakresu administracji systemami Linux, pozwoli na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia z Podstaw praktycznej administracji systemami Linux.

90% czasu szkolenia, obejmują samodzielne ćwiczenia praktyczne w środowisku Linux!

Co ważne?! Kurs możesz mieć dofinansowany nawet DO 80% z Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości !!!!!!

Więcej o kursie oraz dofinansowaniu: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=362349

KONTAKT: e-mail: kgoraca@ahe.lodz.pl tel,: 603 891 044 tel.: 42 299 56 38

01.04.2019
Zostań certyfikowanym księgowym

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego zostali partnerami Centrum Informacji Księgowej Dzięki tej współpracy studenci kierunków zarządzanie oraz ekonomia zyskają możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu C.I.K., co standardowo podlega opłacie.

Certyfikat Księgowy C.I.K. po deregulacji jest potwierdzeniem opanowania wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego na polskim rynku. Jest to istotny fakt dla potencjalnych pracodawców z branży księgowej. Lista Certyfikowanych Księgowych C.I.K posłuży jako źródło sprawdzonych i przygotowanych do zawodu specjalistów. Ponadto absolwenci, którzy zdecydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży rachunkowo-księgowej, dzięki certyfikatowi zyskają w oczach przyszłych klientów.

Certyfikat Księgowy C.I.K. wydawany jest po deregulacji zawodu księgowego w 2014 roku i stanowi potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy merytorycznej w branży księgowej.

Centrum Informacji Księgowej obecnie skupia ponad 5 tys. zweryfikowanych biur rachunkowych oraz 100 tys. księgowych. Realizowana przez biuro inicjatywa cieszy się dużym uznaniem
w środowisku związanym z branżą rachunkowo-księgową.

28.03.2019
AGILE- studia z przyszłością

Jesteśmy dumni mogąc podzielić się z Państwem wyróżnieniem, które otrzymało Centrum Kształcenia Podyplomowego: nasz zupełnie nowy kierunek został doceniony certyfikatem „Studia z Przyszłością”! Certyfikatem wyróżniane są kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy. Uzyskują go kierunki studiów, które- w opinii ekspertów- należą do grona akademickiej elity. Dzisiejsza edukacja wymaga połączenia wszechstronnej teorii z praktycznymi umiejętnościami. Agile to pierwszy i jedyny kierunek studiów w Polsce obejmujący tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności z obszaru zwinnego zarządzania oraz nurtu turkusowych organizacji. Agile’owe metody pracy z powodzeniem można używać tam, gdzie liczy się efektywna współpraca, dostarczanie wartościowych rozwiązań, zadowolenie klienta i umiejętność szybkiej adaptacji zmian. Zwinne procesy umożliwiają wszystkim zaangażowanym (sponsorom, deweloperom i użytkownikom) zrównoważony rozwój. Program naszych studiów tworzony jest głównie przez praktyków, na co dzień sprawnie funkcjonujących w środowisku biznesowym.  Uczestniczyły w nim również osoby z edukacyjnych organizacji non-profit oraz organizacji think tank.

Zgodnie z metodą agile’ową program studiów został poddany również procesowi informacji zwrotnej (opiniowania) pozyskanej od określonej wcześniej grupy docelowej (potencjalnych uczestników).

To jak? Jesteście agile?

Zapraszamy do zapisów na studia podyplomowe AGILE-ZWINNE ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJACH: https://www.ckp-lodz.pl/studia/364/lodz/agile-zwinne-zarzadzanie-w-organizacjach?fbclid=IwAR2JKhcALSTwmCjlqRdoPdKG0PzIr2J1UojJJsfKAcr5hDbbtbBLx4nZ4j4

Laureacji 2019: http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-83?fbclid=IwAR0MHVt7mXeC_KtIwHTL_sxJCuYoYOV20RA1vMQKTR8i9YJVRuFu3AXr6DA

21.12.2018
RUSZYŁA REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2018/2019!

29.11.2018
Zapraszamy na szkolenie "Drogi samomotywacji" !

Zapraszamy na szkolenie „Drogi samomotywacji”, które odbędzie się 18 grudnia 2018r.
w godzinach 8-16 na terenie Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi ul.Sterlinga 26, sala K200.

Dzięki temu szkoleniu będziesz wiedział:

  • w jaki sposób identyfikować negatywne przekonania na swój temat
  • w jaki sposób zmieniać własne przekonania, które oddalają Cię od efektywnej i satysfakcjonującej pracy
  • jak identyfikować i przeciwdziałać typowym “odwlekaczom”
  • jak obniżyć lęk przed wykonaniem zadań oraz jakimi zachowaniami ten lęk podwyższasz

Zapisz się już dziś, wyjdź ze swojej strefy komfortu i poznaj siebie by osiągnąć sukces nie tylko zawodowy.

Szkolenie poprowadzi Paulina Gocała - Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego z tytułem magistra Marketingu i Zarządzania, oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji przy SWPS w Warszawie i Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w szeroko rozumianych treningach i warsztatach menedżerskich (praca zespołowa, przywództwo i umiejętności motywacji, zarządzanie zmianą, zarządzanie efektywnością osobistą, komunikacja, negocjacje). Jej pasją jest towarzyszenie w rozwoju tym, którzy chcą się rozwijać w obszarach przywództwa (indywidualnego i zespołowego) oraz chcą stać się ekspertem w komunikowaniu się, motywowaniu, byciu asertywnym i rozwinąć umiejętności trenerskie. Jest przekonana, że podstawa pracy trenera i coacha to uważne słuchanie ludzi, dzielenie się własną wiedzą o życiu i prowadzenie ich w takim kierunku aby poczuli własną siłę sprawczą.

Cena szkolenia: 480 zł/osoba

Cena zawiera: materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia szkolenia oraz dwudaniowy obiad.

Szkolenie jest wpisane także do Bazy Usług Rozwojowych. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisu można dokonać do 17 grudnia 2018 r.

Telefon: 603891044 lub e-mail: msmus@ahe.lodz.pl / kgoraca@ahe.lodz.pl

29.11.2018
Wizyta w Universidad Isabel I w Burgos

W dniach 19 - 23 listopada 2018 Monika Maciejewska z Centrum Kształcenia Podyplomowego i Lidia Mirowska z Polski Uniwersytet Wirtualny miały okazję gościć w jednym z wiodących hiszpańskich uniwersytetów w dziedzinie e-learningu - Universidad Isabel I w Burgos. Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i podjęcia rozmów o długoterminowej współpracy. Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie!

18.10.2018
10% zniżki na studia podyplomowe - tylko do 27.10.2018

Weź udział w III Łódzkich Regionalnych Targach Pracy i Rozwoju Osobistego (17-18.10.2018) oraz w targach Alibi - Targi dla Ciebie (20-21.10.2018) i pobierz voucher uprawniający do zniżki w opłacie za studia podyplomowe.

Promocja obowiązuje do 27.10.2018 (regulamin na stronie www.ckp-lodz.pl).

Zapraszamy!

12.10.2018
18.10.2018 BEZPŁATNY WARSZTAT „Autorska Skala ARZDS praktycznym narzędziem w ocenie sprawności mowy dziecka”

Serdecznie zapraszamy logopedów, specjalistów terapii pedagogicznej, pedagogów szkolnych oraz nauczycieli.

Stosowanie Skali ARZDS pozwala na prostą, ale pewną analizę mowy dla określenia czy jest ona prawidłowa czy nie. Pozwala ona na ocenę poziomu pięciu, standardowych parametrów, takich jak aktywność komunikatywna, rozumienie mowy otoczenia, możliwość zrozumienia ocenianej wymowy, dynamika mowy oraz stosowanie standardów językowych. W ramach powyższych parametrów ocenianą mowę można zaklasyfikować do jednego z pięciu poziomów, za pomocą przyznania odpowiedniej ilości punktów. Suma uzyskanych przez ocenianego punktów świadczy o jego sprawności komunikatywnej, a ich rozkład o rodzaju ew. zaburzeń. Skala ARZDS pozwala z dużą precyzją wskazać typ zaburzenia mowy i określić kierunek dalszej, niezbędnej, specjalistycznej diagnostyki.

Oceny mowy za pomocą opisywanej Skali może dokonać nauczyciel, pedagog szkolny czy lekarz pierwszego kontaktu, ale stosowanie jej także przez logopedę pomoże mu w procesie diagnostycznym.

Szkolenie poprowadzi dr n. med. Janusz Konopacki- specjalista neurologopeda, długoletni klinicysta, pracownik naukowy kliniki Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii Dziecięcej oraz wykładowca na kierunkach logopedii.
Zainteresowane osoby zapraszamy do siedziby Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Sterlinga 26 w sali K200 w godzinach 17:00-18:30 dnia 18 października 2018r.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo ckp@ahe.lodz.pl do 16 października do godz. 14:00.
W temacie maila proszę wpisać nazwę szkolenia, w treści podać imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego.

Informacje telefoniczne: 042 63 15 039, 42 29 95 637, 42 29 95 633

Każdy z uczestników otrzyma CERTYFIKAT udziały w szkoleniu!!!

Dolny pasek