18.11.2019
SZKOLENIE Demand Driven Logistics Planning - planowanie logistyczne DDMRP

Pierwszy raz w Łodzi !!!
2 dni szkolenia z planowania logistycznego metodą DDMRP
Nazwa szkolenia: Demand Driven Planner (DDP)

Czym jest Demand Driven Material Requirements Planning?

To skuteczny system planowania produkcji i dostaw na podstawie rzeczywistego popytu oraz zamówień klientów. Dotychczas wykorzystywały go przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej i obu Ameryk, uzyskując dzięki wdrożeniu metody DDMRP spektakularne sukcesy. Skróciły czas produkcji nawet o 50%, ograniczyły zapasy magazynowe do 60%, zwiększyły rotację zapasu nawet 2x, uwalniając kluczowe zasoby i poprawiając swoją konkurencyjność względem konkurencji. Teraz polskie przedsiębiorstwa również mogą korzystać z tych rozwiązań.

Aleksander Sosnowski, certyfikowany trener DDMRP na Europę Centralną, zaprasza na dwudniowe szkolenie z planowania Demand Driven. 13 modułów szkoleniowych, 16 godzin szkolenia, pełne przygotowanie zespołów logistycznych do wdrożenia pilotażowego tego nowoczesnego rozwiązania planistycznego.

https://aleksandersosnowski.com/

Skorzystaj z tej szansy już dziś i odbierz swój kod rabatowy (500 zł) na to szkolenie. Pierwszy raz w Łodzi. Zapisz się na szkolenie już teraz!

NAPISZ NA CKP@AHE.LODZ.PL

 

20.08.2019
ZNIŻKA 5% NA STUDIA PODYPLOMOWE
10.06.2019
Ostatnia szansa w rekrutacji letniej!

Ostatni nabór na Integralną edukację przedszkolną i wczesnoszkolną!

Centrum Kształcenia Podyplomowego prowadzi ostatni nabór na kierunek Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Rozpoczęcie studiów planowane jest na czerwiec-wrzesień 2019 a zakończenie czerwiec 2020. Od roku akademickiego 2019/2020 kierunek zostanie wycofany z oferty. Osoby zainteresowane podjęciem studiów prosimy o jak najszybszą rejestrację internetową lub kontakt z CKP pod numerem telefonu: 42 29 95 638.

Serdecznie zapraszamy!

10.06.2019
Rekrutacja na semestr zimowy 2019/2020

17.04.2019
Dofinansowanie na kurs "Podstaw praktycznej administracji systemami Linux"

Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia z Podstaw praktycznej administracji systemami Linux.
Jeżeli chcesz zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie administracji serwerami opartymi o systemy Linux i stawiasz swoje pierwsze kroki w tej dziedzinie to szkolenie jest dla Ciebie.
Oferujemy 2 dniowy kurs, który pomorze Ci usystematyzować wiedzę z zakresu administracji systemami Linux, pozwoli na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia z Podstaw praktycznej administracji systemami Linux.

90% czasu szkolenia, obejmują samodzielne ćwiczenia praktyczne w środowisku Linux!

Co ważne?! Kurs możesz mieć dofinansowany nawet DO 80% z Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości !!!!!!

Więcej o kursie oraz dofinansowaniu: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=362349

KONTAKT: e-mail: kgoraca@ahe.lodz.pl tel,: 603 891 044 tel.: 42 299 56 38

01.04.2019
Zostań certyfikowanym księgowym

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego zostali partnerami Centrum Informacji Księgowej Dzięki tej współpracy studenci kierunków zarządzanie oraz ekonomia zyskają możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu C.I.K., co standardowo podlega opłacie.

Certyfikat Księgowy C.I.K. po deregulacji jest potwierdzeniem opanowania wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego na polskim rynku. Jest to istotny fakt dla potencjalnych pracodawców z branży księgowej. Lista Certyfikowanych Księgowych C.I.K posłuży jako źródło sprawdzonych i przygotowanych do zawodu specjalistów. Ponadto absolwenci, którzy zdecydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży rachunkowo-księgowej, dzięki certyfikatowi zyskają w oczach przyszłych klientów.

Certyfikat Księgowy C.I.K. wydawany jest po deregulacji zawodu księgowego w 2014 roku i stanowi potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy merytorycznej w branży księgowej.

Centrum Informacji Księgowej obecnie skupia ponad 5 tys. zweryfikowanych biur rachunkowych oraz 100 tys. księgowych. Realizowana przez biuro inicjatywa cieszy się dużym uznaniem
w środowisku związanym z branżą rachunkowo-księgową.

28.03.2019
AGILE- studia z przyszłością

Jesteśmy dumni mogąc podzielić się z Państwem wyróżnieniem, które otrzymało Centrum Kształcenia Podyplomowego: nasz zupełnie nowy kierunek został doceniony certyfikatem „Studia z Przyszłością”! Certyfikatem wyróżniane są kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy. Uzyskują go kierunki studiów, które- w opinii ekspertów- należą do grona akademickiej elity. Dzisiejsza edukacja wymaga połączenia wszechstronnej teorii z praktycznymi umiejętnościami. Agile to pierwszy i jedyny kierunek studiów w Polsce obejmujący tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności z obszaru zwinnego zarządzania oraz nurtu turkusowych organizacji. Agile’owe metody pracy z powodzeniem można używać tam, gdzie liczy się efektywna współpraca, dostarczanie wartościowych rozwiązań, zadowolenie klienta i umiejętność szybkiej adaptacji zmian. Zwinne procesy umożliwiają wszystkim zaangażowanym (sponsorom, deweloperom i użytkownikom) zrównoważony rozwój. Program naszych studiów tworzony jest głównie przez praktyków, na co dzień sprawnie funkcjonujących w środowisku biznesowym.  Uczestniczyły w nim również osoby z edukacyjnych organizacji non-profit oraz organizacji think tank.

Zgodnie z metodą agile’ową program studiów został poddany również procesowi informacji zwrotnej (opiniowania) pozyskanej od określonej wcześniej grupy docelowej (potencjalnych uczestników).

To jak? Jesteście agile?

Zapraszamy do zapisów na studia podyplomowe AGILE-ZWINNE ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJACH: https://www.ckp-lodz.pl/studia/364/lodz/agile-zwinne-zarzadzanie-w-organizacjach?fbclid=IwAR2JKhcALSTwmCjlqRdoPdKG0PzIr2J1UojJJsfKAcr5hDbbtbBLx4nZ4j4

Laureacji 2019: http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-83?fbclid=IwAR0MHVt7mXeC_KtIwHTL_sxJCuYoYOV20RA1vMQKTR8i9YJVRuFu3AXr6DA

21.12.2018
RUSZYŁA REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2018/2019!