12.02.2018
V edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji

Zapraszamy uczniów, nauczycieli oraz pedagogów zainteresowanych innowacyjnym
i twórczym podejściem do edukacji do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji. Wydarzenie zaplanowane jest na 25 kwietnia 2018 r. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, refleksji oraz dobrych praktyk

Przegląd, jak co roku, ma formę Konkursu, którego celem jest popularyzacja postawy twórczej wśród uczniów, nauczycieli, pedagogów i wychowawców oraz wyłonienie osób propagujących innowacyjne, niestandardowe podejście do pracy dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie z europejskimi standardami edukacyjnymi. Zostaną w nim nagrodzeni pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, którzy traktują swoją pracę jak twórcze wyzwanie. Prowadzą lekcje w niekonwencjonalny, ciekawy sposób, inspirują uczniów i wychowanków do samodzielnego myślenia i twórczych poszukiwań. Twórczo prowokują do działania, rozwijając wyobraźnię i ciekawość poznawczą. W tegorocznej edycji Konkursu nagrodzeni zostaną także uczniowie wyróżniający się ciekawymi pomysłami, kreatywnie rozwiązujący powierzone zadania i wykazujący się odwagą w myśleniu i działaniu.

W konkursie wyszczególniliśmy dwie kategorie:

 • Kreatywny nauczyciel, pedagog, wychowawca
 • Innowacyjny projekt realizowany przez uczniów
   

Etapy konkursu:
I etap - zgłoszenie udziału. Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz udostępniony
na stronie internetowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
www.przeglad.ahe.lodz.pl

* Wypełniony formularz należy przesłać do Organizatora najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2018 na adres: przeglad@ahe.lodz.pl
* Osoby zgłoszone do Konkursu proszone są o przesyłanie opisu/dokumentacji swoich twórczych i innowacyjnych działań, bądź opisu realizowanych projektów na adres: 
Dział Marketingu AHE w Łodzi ul. Sterlinga 26 90-212 Łódź. 
* Termin nadsyłania opisu/dokumentacji: 10 kwietnia 2018 r.

II etap – weryfikacja i ocena prac nadesłanych zgłoszeń.

Gala finałowa - laureaci wezmą udział w Przeglądzie 25 kwietnia 2018 r, organizowanym
w studiu radiowo-telewizyjnym Arterion prze Akademii Humanistyczn-Ekonomicznej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 69/70, podczas, którego nastąpi uroczyste wręczenie nagród.

Wydarzenie na Facebook’u
Zachęcamy do obserwowania specjalnie utworzonego wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook: Konkurs z nagrodami dla kreatywnych uczniów
i nauczycieli
-  www.facebook.com/events/910038339145932/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biuro Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź
tel. 42 63 15 513
e-mail: przeglad@ahe.lodz.pl
www.przeglad.ahe.lodz.pl

18.12.2017
Zapraszamy na kurs Carla Orffa 13-14 stycznia 2018

System Carla Orffa – zabawy muzyczno-ruchowe w pracy z grupą

CEL KURSU

Celem kursu jest:

 • Poznanie idei Carla Orffa
 • Poznanie podstawowych technik gry na instrumentach szkolnych
 • Poznanie technik body percussion
 • Poznanie podstaw wybranych tańców polskich
 • Poznanie technik nauki tekstów literackich i piosenek
 • Poznanie podstawowych form muzycznych
 • Poznanie sposobów słuchania muzyki klasycznej

W programie:

 • Podstawowe elementy systemu Orffa
 • Efektywne sposoby nauki piosenki dziecięcej
 • Instrumentarium Orffa
 • Techniki gry na instrumentach melodycznych i perkusyjnych
 • Aktywne słuchanie muzyki wg metody Batii Strauss
 • Ruch i taniec wg C. Orffa
 • Rola rekwizytu w procesie nauczania
 • Budowa własnych instrumentów muzycznych

ADRESACI

Na kurs zapraszamy wszystkie osoby, zainteresowane poszerzeniem swojego warsztatu pracy o umiejętności związane z prowadzeniem zajęć zgodnie z systemem Carla Orffa.

KORZYŚCI

Absolwenci uzyskują certyfikat oraz świadectwo ukończenia kursu dokształcającego w zakresie – System Carla Orffa – zabawy muzyczno-ruchowe w pracy z grupą.

CZAS TRWANIA

Kurs trwa 15 h i odbywa się w terminie 13-14 stycznia 2018 r.

Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są do 11 stycznia 2018 r.

OSOBA PROWADZĄCA

mgr Jacek Tarczyński – pedagog, nauczyciel muzyki. Inspiracje do swoich niezwykle oryginalnych zajęć czerpie z systemu Carla Orffa. Ponadprzeciętne zaangażowanie i entuzjazm dzieci, z którymi pracuje (a właściwie – bawi się) osiąga dzięki swoim, oryginalnym, wypracowanym przez kilkunastoletnią praktykę oraz specjalistyczne studia, metodom i technikom, eksponującym twórcze zaangażowanie dziecka. Działania twórcze - śpiew, gra na instrumentach i przedmiotach codziennego użytku, taniec - w dużej mierze oparte na improwizacji, to główna oś jego zajęć, zarówno z dziećmi, jak i studentami czy nauczycielami-praktykami, uczestniczącymi w kursach przez niego prowadzonych. Mimo wielu setek uczestników jego szkoleń trudno znaleźć kontynuatora, który z podobnym zaangażowaniem oraz skutkiem byłby zdolny zainteresować dzieci uprawianiem muzyki.

KOSZT

Koszt: 290 PLN, płatne do 11 stycznia 2018 r.

Absolwenci AHE otrzymują 10% zniżki

ORGANIZACJA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie dokształcającym proszone są o:

 1. wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: ckp@ahe.lodz.pl formularz dostępny tutaj
 2. uiszczenie opłaty za kurs do 11 stycznia 2018 r. na nr konta: 05 1020 0032 2013 0400 0001 6595

Organizator: Centrum Kształcenia Podyplomowego (042) 29 95 637, (042) 63 15 039, (042) 29 95 633

 

 

01.12.2017
II Ogólnopolskie Forum Zielarskie

Drodzy Słuchacze,
w dniach 2-3 grudnia na Patio AHE przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 odbędzie się II Ogólnopolskie Forum Zielarskie. Dla Was wstęp na to wydarzenie jest BEZPŁATNY.

❗WAŻNE❗
Podczas wejścia do budynku G od ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 będziemy prosić o okazanie dokumentu i wręczać identyfikatory.
✔Wejście do bud. H od ul.Pomorskiej 51 będzie zamknięte.

09.11.2017
Studiuj POLITOLOGIĘ za darmo!

Studiuj POLITOLOGIĘ za darmo!

 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi realizuje "Międzynarodowy Program Kszatłcenia - Political Science" w ramach, którego możecie zdobyć tytuł magistra nauk politycznych studiując w międzynarodowym środowisku i bez ponoszenia opłat czesnego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie, które ukończyły studia I stopnia i znają język angielski na poziomie B2.

Korzyści:

 • zdobędziesz europejskie wykształcenie
 • potwierdzisz swoje kompetencje językowe - zajęcia prowadzone są w języku angielskim
 • zdobędziesz międzynarodowe kontakty
 • uczysz się i pracujesz - plan dostosowany do osób aktywnych zawodowo
 • nie płacisz czesnego

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Szczegółowe informacje na http://www.ahe.lodz.pl/political-science/oferta

Bezpośredni kontakt z koordynatorem rekrutacji: study@ahe.lodz.pl

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Studiuj w ramach prestiżowego programu kształcenia realizowanego
w środowisku międzynarodowym.

Studia Politologia w AHE w Łodzi

02.11.2017
Jesienne edycje studiów podyplomowych

Nie zdążyłeś zapisać się na wbrane studia? Dołącz do jesiennych edycji jeszcze teraz!!

 

Studia weekendowe – zjazdy co dwa tygodnie w soboty i niedziele w Łodzi:

 

Studia blended-learning zajęcia na platformie zdalnego nauczania + zjazdy w Łodzi:

Serdecznie zapraszamy.

21.10.2017
III Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce” - 15 listopada 2017

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na III Ogólnopolską, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce”, która odbędzie się w Łodzi w dniu 15 listopada 2017 r.

Założenia konferencji

Chcielibyśmy, aby tegoroczna konferencja stanowiła forum wymiany opinii i poglądów na temat zjawisk charakterystycznych dla współczesnego życia społecznego. Przedmiotem dyskusji chcemy uczynić wiele istotnych zagadnień związanych z tematem idei, wartości i słów obecnych w przestrzeni publicznej, a także w sztuce. W tym roku do dyskusji zapraszamy nie tylko specjalistów z dziedziny nauk humanistycznych, ale także osoby reprezentujące różne dziedziny sztuki.

Zagadnienia programowe konferencji:

 1. Kreowanie znaczeń i wartości w kulturze ponowoczesnej
 • Kreatywność jako wartość społeczna, komunikacyjna i kulturowa
 • Słowa i wartości jako elementy świadomych działań twórczych
 • Informacja i komunikacja w świecie kryzysu wartości
 • Współczesne narzędzia marketingu wizerunkowego – aspekty etyczno-prawne
 • Tożsamość/podmiotowość nowoczesna i ponowoczesna wobec globalizmu i konsumeryzmu
 • Pamięć jako wartość i antywartość – medializacja i komercjalizacja przeszłości
 1. Dyskurs publiczny we współczesnej kulturze medialnej
 • Wartości i idee w życiu publicznym
 • Social media i nie tylko. Współczesne narzędzia komunikacji medialnej
 • Etyka dziennikarska a współczesne formy komunikacji – wymiar socjologiczny i kulturotwórczy
 • Estetyczny i aksjologiczny wymiar przestrzeni publicznej
 • Polityczność i apolityczność mediów informacyjnych
 • Dialog wartości jako model współczesnej komunikacji społecznej i kulturowej
 • Dialog nacji i wartości – międzykulturowe aspekty dyskursu aksjologicznego
 • Formy współczesnego dyskursu politycznego
 • Poetyka debaty medialnej
 • Dyskurs przemocy a dyskurs perswazji i mediacji w komunikacji medialnej.
 1. Sztuka jako medium idei i wartości
 • Dzieło sztuki jako medium wartości w kulturze ponowoczesnej
 • Wartości estetyczne a rynkowy paradygmat sztuki
 • Komunikacyjna i edukacyjna wartość języka sztuki współczesnej
 • Estetyczne i aksjologiczne aspekty sztuki nowych mediów
 • Współczesna kultura widowisk: formy, style, język wartości
 1. Nowe technologie w języku, literaturze i komunikacji społeczno-kulturowej
 • Życie literackie a model kultury Web 3.0
 • Literatura a sztuki interaktywne
 • Nowe technologie w lingwistyce współczesnej
 • Język biznesu w perspektywie aksjologicznej
 • Język komunikacji marketingowej w modelu Web 3.0
 • Znaczenia i wartości w języku hipermediów
 • Etyka i estetyka komunikacji interaktywnej
 • Pragmatyka reklamy: reklama jako przestrzeń nobilitacji i deprecjacji wartości i znaczeń

Zgłoszone referaty będą przyjmowane pod warunkiem wpisania się w tematykę konferencji.

Organizacja konferencji

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 31 października 2017 r. formularza zgłoszeniowego na adres poczty elektronicznej: konferencja_iws@ahe.lodz.pl oraz wniesienie do dnia 31 października 2017 r. opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł (uczestnictwo czynne) lub 200 zł (uczestnictwo bierne). Opłaty obejmują: w przypadku uczestnictwa czynnego - wystąpienie oraz publikację artykułów w recenzowanej monografii, obiad oraz przerwy kawowe, w przypadku uczestnictwa biernego - udział w konferencji jako wolny słuchacz, obiad oraz przerwy kawowe. Odpowiednią kwotę należy na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736 z dopiskiem: Konferencja „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym”.

Informacje na temat konferencji są dostępne na stronie internetowej konferencji:

www.ahe.lodz.pl/konferencja_iws

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy konferencji:

konferencja_iws@ahe.lodz.pl

Z wyrazami szacunku

Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. n. med. Hieronim Bartel (Dziekan Wydziału Humanistycznego AHE w Łodzi)

prof. dr hab. Bogusław Żyłko

dr hab. Krzysztof Kusal

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr Leszek Kuras

dr Dorota Utracka

dr Ewa Gdak (sekretarz)

dr Anna Fadecka (sekretarz)

Organizatorzy konferencji 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Katedra Komunikacji Językowej, Katedra Literaturoznawstwa, Zakład Dziennikarstwa i Zakład Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów
 
Termin konferencji 
2017-11-15 10:00 - 16:00
 
Rodzaj uczestnictwa
Obowiązkowe zapisy
 
Koszt uczestnictwa
350 zł
200 zł
 
Lokalizacja konferencji
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi,
ul. Rewolucji 1905 r. nr 52
90-212 Łódź

 

03.10.2017
Konferencja 19 października 2017 - Doradztwo edukacyjno – zawodowe w świetle zmian w Ustawie o Systemie Oświaty

Serdecznie zapraszamy na konferencję metodyczną „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w świetle zmian w Ustawie o Systemie Oświaty”, która ma za zadanie zanalizować wyzwania dla nauczycieli i doradców zawodowych w systemie zreformowanej edukacji oraz wskazać możliwości wsparcia  nauczycieli w doskonaleniu ich kompetencji doradczych. Dodatkowo celem konferencji jest diagnoza oczekiwań placówek oświatowych wobec systemu kształcenia i doskonalenia doradców zawodowych na podstawie przeprowadzonych badań.

Konferencja adresowana jest do:
1.    Szkolnych doradców zawodowych i nauczycieli – wychowawców prowadzących zajęcia dotyczących doradztwa zawodowego,
2.    Absolwentów kierunku doradztwo zawodowe Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Program konferencji:
11.00 - 11.15  Wprowadzenie – dr Leszek Kuras Prorektor ds. Nauki i Rozwoju AHE
11.15 - 11.45  Psychologiczne aspekty współczesnego doradztwa kariery – prof. dr hab.Cz. Noworol NFDK
11.45 - 12.30  Efektywne  doradztwo edukacyjno – zawodowe – Anna  Pregler  ORE
12.30 - 12.45  Doskonalenie  kompetencji doradczych nauczycieli i doradców zawodowych w ŁADZiP – dr Grażyna Tadeusiewicz AHE
12.45 - 13.00  Rozwój myśli  profesjonalizacji poradnictwa zawodowego. Tropy, dokonania, perspektywy – mgr Włodzimierz Trzeciak NFDK
13.00 - 13.30  Prezentacja oferty instytucji wspierających szkolny  system doradztwa zawodowego – Integracyjne spotkanie przy kawie w Patio (AHE, Urząd Pracy,  OHP, OUPiS, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne).

Warsztaty metodyczne :
13.30  -  14.30     
1. Informacja zawodowa w przygotowaniu absolwentów do rynku pracy – Małgorzata Sinior oraz Edyta Kolenda Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
2. Diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań – prezentacja narzędzi  diagnostycznych – prowadzenie Ewa Gromek-Kotulska – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego w Łodzi

Zasady uczestnictwo w Konferencji
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.  
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy Biura Karier biurokarier@ahe.lodz.pl (wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać potwierdzenie zapłaty)
3. Opłatę za udział w Konferencji w wysokości 30 zł przelewem na numer rachunku  25109013040000000101044736 podając w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek „Doradztwo edukacyjno-zawodowe”. Termin dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 29.09.2017 r.

Organizatorzy konferencji 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 
Współorganizatorzy konferencji 
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
 
Termin konferencji
2017-10-19 11:00 - 14:30
 
Rodzaj uczestnictwa
Obowiązkowe zapisy
 
Koszt uczestnictwa
30 zł
 
Lokalizacja konferencji

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 - Patio

 

Więcej informacji na stronie: Konferencja Doradztwo edukacyjno - zawodowe

 

29.09.2017
Ostatnie wolne miejsca!! Zapisz się już dziś i zarezerwuj miejsce w grupie!!

Najpopularniejsze kierunki weekendowe:

Akademia Trenerów Biznesu – edycja 2, ostatnie 4 miejsca

Arteterapia – edycja 21, ostatnie 5 miejsc

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – edycja 16, ostatnie 4 miejsca

Choreoterapia w edukacji – edycja 3, ostatnie 5 miejsc

Coaching w modelu kreatywnym – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Doradztwo zawodowe i personalne – edycja 24, ostatnie 5 miejsc

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – edycja 21, ostatnie 4 miejsca

Edukacja dla bezpieczeństwa – edycja 9, ostatnie 6 miejsc

Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej – edycja 5, ostatnie 6 miejsc

Edukacja techniczna – edycja 7, ostatnie 6 miejsc

Gimnastyka korekcyjna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – edycja 4, ostatnie 5 miejsc

Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori – edycja 35, ostatnie 4 miejsca

Logopedia – edycja 12, ostatnie 5 miejsc

Mediacje rodzinne i społeczne – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Muzyka-rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – edycja 2, ostatnie 4 miejsca

Neurologopedia ogólna i dziecięca – edycja 5, ostatnie 4 miejsca

Oligofrenopedagogika – edycja 72, ostatnie 4 miejsca

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki – edycja12, ostatnie 6 miejsc

Praca z uczniem ze SPE – edycja 3, ostanie 6 miejsc

Przedsiębiorczość – edycja 8, ostatnie 6 miejsc

Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne) – edycja 79, ostatnie 4 miejsca

Socjoterapia – edycja 5, ostatnie 5 miejsc

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera – edycja 3, ostatnie 5 miejsc

Terapia pedagogiczna z elementami logopedii – edycja 39, ostatnie 4 miejsca

Terapia zajęciowa – edycja 6, ostatnie 4 miejsca

Wychowanie do życia w rodzinie – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku – edycja 8, ostatnie 5 miejsc

 

Najpopularniejsze kierunki online:

Bibliotekoznawstwo z el. zarządzania informacją cyfrową – edycja 15, ostatnie 5 miejsc

Biologia w szkole – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Chemia w szkole – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Dietetyka – edycja 3, ostatnie 5 miejsc

Doradztwo zawodowe z elementami e-doradztwa – edycja 23, ostatnie 6 miejsc

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – edycja 22, ostatnie 6 miejsc

Edukacja dla bezpieczeństwa – edycja 10, ostatnie 6 miejsc

Filozofia w szkole – edycja 1, ostatnie 8 miejsc

Fizyka w szkole – edycja 3, ostatnie 5 miejsc

Geografia w szkole – edycja 1, ostatnie 6 miejsc

Historia w szkole – edycja 5, ostatnie 6 miejsc

Informatyka dla nauczycieli z elementami e-learningu – edycja 5, ostatnie 5 miejsc

Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – edycja 40, ostatnie 5 miejsc                                

Kreatywny menadżer kultury – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Logistyka i spedycja dla nauczycieli – edycja 6, ostatnie 5 miejsc

Matematyka w szkole podstawowej – edycja 3, ostatnie 6 miejsc

Nauczania etyki – edycja 5, ostatnie 8 miejsc

Neurologopedia ogólna i dziecięca – edycja 6, ostatnie 8 miejsc

Oligofrenopedagogika – edycja 73, ostatnie 7 miejsc

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki – edycja 13, ostatnie 6 miejsc

Praca z uczniem ze SPE – edycja 4, ostatnie 6 miejsc

Przedsiębiorczość – edycja 9, ostatnie 6 miejsc

Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne) – edycja 78, ostatnie 6 miejsc

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera – edycja 4, ostatnie 6 miejsc

Wiedza o społeczeństwie – edycja 5, ostatnie 5 miejsc

Wychowanie do życia w rodzinie – edycja 2, ostatnie 6 miejsc

Zarządzenie kulturą – edycja 5, ostatnie 5 miejsc

Zarządzanie oświatą – edycja 15, ostatnie 5 miejsc

Zielarstwo i fitoterapia – edycja 1, ostatnie 6 miejsc