06.04.2022
UWAGA! NOWY WIRTUALNY POKÓJ STUDENTA

Szanowni Słuchacze!

Dzisiaj zostały do Państwa wysłane linki aktywacyjne do nowego, unowocześnionego Wirtualnego Pokoju Studenta, który znajduje się pod linkiem: https://wps.ahe.lodz.pl

W nowym WPS będziecie Państwo zobowiązani nadać nowe hasła. Link aktywacyjny został wysłany ze skrzynki wps@ahe.lodz.pl - prosimy sprawdzić skrzynkę SPAM.
Loginem będzie indywidualny mail – ten, z którego teraz korzystacie.
Do platformy zdalnego nauczania, póki co, logujecie się bez zmian, tj. obecnym loginem i hasłem.
Stary WPS jest jeszcze aktywny, ale na dniach zostanie wyłączony.
Jesteśmy pewni, że nowa wersja Wirtualnego Pokoju Studenta spotka się z Waszą akceptacją.

 

30.03.2022
AKTUALIZACJA: WYNIKI REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI 2021/2022
UWAGA! WYNIKI REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI 2021/2022:

W związku z decyzją Władz Uczelni dotyczącą utworzenia się poszczególnych kierunków w semestrze letnim 2021/2022, mamy zaszczyt ogłosić, że na dzień 15 marca 2022 roku uruchomiliśmy:

Kierunek uruchomiony w Łodzi, Jaśle, Wieluniu i w Wodzisławiu Śląskim.

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia - kierunek 100% online (80% online + 20% zajęcia stacjonarne realizowane w formie webinaru na platformie zdalnego nauczania we współpracy z PUW)

Kierunek uruchomiony w Łodzi, Jaśle, Warszawie i w Wodzisławiu Śląskim.

 • Zarządzanie kulturą - kierunek 100% online (80% online + 20% zajęcia stacjonarne realizowane w formie webinaru na platformie zdalnego nauczania we współpracy z PUW)

Kierunek uruchomiony w Łodzi.

Kandydaci, którzy zarejestrowali się na studia podyplomowe w semestrze letnim 2021/2022 otrzymają szczegółowe informacje - o możliwości przeniesienia dokumentów na ww. uruchomione kierunki, o decyzjach itp. Prosimy o sprawdzenie skrzynki e-mail (w tym SPAM).

 

25.03.2022
Czemu studia podyplomowe?

Dlaczego studia podyplomowe?

Studia podyplomowe stanowią najpopularniejszą i zarazem najskuteczniejszą formę podwyższenia swoich kwalifikacji oraz kompetencji, która pozwala na zdobycie awansu lub zmianę pracy.

Od wielu lat obserwujemy wzrost zainteresowania i zwielokrotnienie zapisów na studia podyplomowe – ponad 150 tysięcy uczestników rocznie.

Ale kim jest ten Uczestnik? Czym tak naprawdę są studia podyplomowe?

 

Kto może zrobić studia podyplomowe?

Studia podyplomowe są odrębną formą kształcenia niż studia wyższe czy studia doktoranckie. Przeznaczone są dla kandydatów, którzy ukończyli co najmniej studia I stopnia, czyli jak wskazuje nazwa – posiadają dyplom studiów wyższych. Na większość studiów podyplomowych słuchacze mogą zapisać się bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy ukończony wcześniej kierunek studiów.

Konkretne wymogi dotyczące zapisów znajdują się jednak w opisach kierunków w „Wymagane dokumenty” w oparciu o aktualne rozporządzenia. Istnieją bowiem wyjątki, w których konieczne jest posiadanie tytułu magistra, logopedy lub ukończonych studiów potwierdzających kwalifikacje pedagogiczne.

Status student czy słuchacz studiów podyplomowych…?

W odróżnieniu od studiów wyższych tj. licencjat, magister lub studiów doktoranckich, osoba, która zapisała się na studia podyplomowe nie posiada statusu studenta. Oznacza to, że nie otrzymuje legitymacji i nie przysługują jej zniżki oraz różnego rodzaju stypendia. Osoba kształcąca się na studiach podyplomowych otrzymuje status słuchacza.

Które studia wybrać – magisterskie czy podyplomowe?

To zależy. W odróżnieniu od studiów podyplomowych, studia drugiego stopnia bardzo często mają większe wymagania na „starcie”. Studia magisterskie zazwyczają są skierowane do osób, które ukończyły ten sam lub analogiczny kierunek jak na studiach licencjackich.

Studia podyplomowe, w znacznej części, nie stawiają ograniczeń dot. wykształcenia, co za tym idzie – pozwalają na efektywne i szybkie przebranżowienie oraz zobycie nowych kompetencji.

Szybkie przebranżowienie, czyli ile trwają studia podyplomowe?

Studia podyplomowe nie tylko pozwalają zdobyć udokumentowane umiejętności z innych dziedzin, ale umożliwiają zrealizowanie danego kierunku znacznie szybciej, niż w przypadku studiów magisterskich. Studia podyplomowe według Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce muszą trwać minimum 2 semestry. Czas trwania jest jednak uzależniony od obszaru nauk. Czas trwania studiów jest wskazany przy każdym kierunku w naszej ofercie.

Tytuł po studiach podyplomowych? Które studia podyplomowe nadają kwalifikacje?

Wiele kierunków, które znajdują się w ofercie Centrum Kształcenia Podyplomowego pozwalają zdobyć kwalifikacje np. Przygotowanie pedagogiczne, Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Metodyka i metodologia pracy zawodowej.

Natomiast, studia podyplomowe same w sobie nie nadają tytułu w takim rozumieniu, jak np. w przypadku studiów magisterskich nadających tytuł magistra.

Jak wygląda nauka na studiach podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego?

Studia podyplomowe oferowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego można zrealizować na 3 sposoby- w zalezności od wybranego kierunku/formy kształcenia:

 1. za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania – nauka 100% online, tj. zajęcia stacjonarne będą realizowane za pomocą webinariów np. na Metodyce i metodologii pracy socjalnej, Zarządzaniu kulturą;
 2. za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania ze zjazdami stacjonarnymi; dla kierunków on-line pedagogicznych, które zgodnie z Rozporządzeniem wymagają spotkań stacjonarnych np. Przygotowanie pedagogiczne, Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 3. jako studia weekendowe, czyli spotkania najczęściej co dwa tygodnie sobota+niedziela.

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja i do kiedy można zapisywać się na studia podyplomowe?

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada.
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.

Na więcej pytań odpowiedź znajdziesz w FAQ (często zadawane pytania).

22.03.2022
UWAGA! WYNIKI REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI 2021/2022 + DODATKOWE ZAPISY DO 31.03.2022 ROKU

W związku z decyzją Władz Uczelni dotyczącą utworzenia się poszczególnych kierunków w semestrze letnim 2021/2022, mamy zaszczyt ogłosić, że na dzień 15 marca 2022 roku uruchomiliśmy:

Kierunek uruchomiony w Łodzi, Jaśle, Wieluniu i w Wodzisławiu Śląskim.

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia - kierunek 100% online (80% online + 20% zajęcia stacjonarne realizowane w formie webinaru na platformie zdalnego nauczania we współpracy z PUW)

Kierunek uruchomiony w Łodzi, Jaśle, Warszawie i w Wodzisławiu Śląskim.

 • Zarządzanie kulturą - kierunek 100% online (80% online + 20% zajęcia stacjonarne realizowane w formie webinaru na platformie zdalnego nauczania we współpracy z PUW)

Kierunek uruchomiony w Łodzi.

Kandydaci, którzy zarejestrowali się na studia podyplomowe w semestrze letnim 2021/2022 otrzymają szczegółowe informacje - o możliwości przeniesienia dokumentów na ww. uruchomione kierunki, o decyzjach itp. Prosimy o sprawdzenie skrzynki e-mail (w tym SPAM).

02.03.2022
Co warto wiedzieć o dyskalkulii? - SZKOLENIE ONLINE

Szanowni Państwo,

Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej przy współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, serdecznie zapraszają na szkolenie online dla rodziców i nauczycieli.

 • Czy dyskalkulik to to samo co dyslektyk?
 • Jakie są symptomy dyskalkulii?
 • Jakie są rodzaje dyskalkulii?
 • Czy dyskalkulia przeszkadza w codziennym życiu?
 • Czy z dyskalkulią można walczyć? A jeśli tak, to jak?
 • Czy są domowe sposoby przezwyciężania dyskalkulii?

Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź w czasie webinaru prowadzonego przez eskperta Kingę Gałązkę, osobę, która od wielu lat zajmuje się problematyką związaną z dyskalkulią.

Kinga Gałązka jest również autorką wielu materiałów dla uczniów mających trudności w uczeniu się, w szczególności matematyki. Prowadzi w tym obszarze zajęcia na terenie całej Polski dla psychologów , nauczycieli, rodziców, uczniów, studentów.Informacje:

 • Koszt udziału: 60zł/osoba
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w cenie certyfikat w wersji elektronicznej. Certyfikat w wersji papierowej + wysyłka to dodatkowo 15zł/szt.
 • Czas trwania: 17:00-19:30
 • Forma szkolenia: on-line z wykorzystaniem narzędzia Clickmeeting.

Osoby zainteresowane proszone są o uzupełnienie formularza i uiszczenia opłaty za szkolenie zgodnie z numerem konta bankowego wskazanego w zgłoszeniu uczestnictwa do 10 maja 2022 roku!

KLIKNIJ W FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kontakt:
Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej
Izabella Starzyńska
(42) 299-56-08
laps@ahe.lodz.pl
 

02.03.2022
ZNIŻKA NA KURSY MEDYCZNE!

Wybierz pakiet kursów: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych i otrzymaj 10% zniżki na każdy z nich.

Więcej: https://www.ckp-lodz.pl/kursy-i-szkolenia-medyczne

01.03.2022
REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 15 MARCA

Decyzją Władz Uczelni Akademii Humanistyczno-Eknomicznej w Łodzi, rekrutacja na semestr letni 2021/2022 została przedłużona do 15 marca 2022 roku. Po tym czasie będą podejmowane decyzje dot. uruchomienia poszczególnych kierunków.

Osoby, które nie dopełniły formalności proszone są o pilne zalogowanie się do Wirtualnego Pokoju Studenta i przesłanie podpisanych skanów dokumentów na e-mail: rekrutacja.dok-ckp@ahe.lodz.pl

Bardzo się cieszymy, że wybrali Państwo bogatą ofertę Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i mamy nadzieję, że zaczniemy wspólną przygodę już od kwietnia 2022 roku!


23.12.2021
Wesołych Świąt!
Drodzy Słuchacze, Absolwenci, Kandydaci, Nauczyciele, Koordynatorzy, Partnerzy - życzymy Wam Weeesłych Świąt i udanego Sylwestra!
W dniach 24.12.2021-02.01.2022 na Uczelni jest przerwa świąteczna. Wracamy już w poniedziałek 03 stycznia.

 

Dolny pasek