22.10.2021
AKTUALIZACJA Wyniki rekrutacji w semestrze zimowym 2021/2022

W związku z decyzją Władz Uczelni dotyczącą utworzenia się poszczególnych kierunków w semestrze zimowym 2021/2022, mamy zaszczyt ogłosić, że na dzień 22 października 2021 roku uruchomiliśmy:

Lista kierunków uruchomionych na dzień 22.10.2021r.:

Wszystkie osoby, które się zgłosiły na ww. studia i nie dopełniły formalności, pilnie proszone są o przesłanie kompletu dokumentów.

Na ww. kierunki uruchomione przyjmujemy zapisy do 31.10.2021 roku. Zapraszamy do zapisów: www.rekrutacja.ahe.lodz.pl/

Wszystkie osoby, które nie otrzymały jeszcze decyzji o uruchomieniu kierunku - prosimy o chwilę cierpliwości. Władz Uczelni rozważają wydanie dodatkowych zgód na uruchomienie niektórych kierunków – lista kierunków zostanie zaktualizowana.

Kandydaci, którzy zarejestrowali się na studia podyplomowe w semestrze zimowym 2021/2022 otrzymają szczegółowe informacje. Prosimy o sprawdzenie skrzynki e-mail (w tym SPAM).

21.10.2021
NOWE TERMINY SZKOLEŃ:

Szanowni Państwo, wszyscy zainteresowani i zapisani na szkolenia prowadzone przez Łódzką Akademię Prfilaktyki Społecznej (ŁAPS) proszoni są o zapoznanie się z poniższą informacją:

 • Szkolenie on-line "Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy w pracy pedagoga" prowadzone przez P. Agnieszkę Burchacką zostało przeniesione na 05 listopada 2021r. godzina 18:00 (zapisy do 27.10.2021)
 • Szkolenie on-line "Wspomaganie nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej" prowadzone przez P. Mirosława Mielczarka zostało przeniesione na 17 listopada 2021r. godzina 17:00 (zapisy do 09.11.2021)
 • Szkolenie on-line "Co warto wiedzieć o dyskalkulii" prowadzone przez P. Kingę Gałązkę zostało przeniesione na 04 grudnia 2021r. godzina 17:00 (zapisy do 19.11.2021)
 • Szkolenie on-line "Od Herberta do neurodydaktyki" prowadzone przez P. Kingę Gałązkę; brak zmian - termin szkolenia 09 listopada 2021r. godzina 18:00 (zapisy do 01.11.2021)
 • Szkolenie on-line "Cyberprzemoc w społeczności szkolnej" prowadzone przez P. Błażeja Trzęsowskiego; brak zmian - termin szkolenia 24 listopada 2021r. godzina 18:00 (zapisy do 16.11.2021)

Szczegóły dot. szkoleń znajdą Państwo na naszym FB: https://www.facebook.com/CentrumKsztalceniaPodyplomowego lub też we wcześniejszych informacjach podanych w Aktualnościach na stronie CKP.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat!

Osoby zainteresowane proszone są o uzupełnienie formularza i uiszczenia opłaty za szkolenie zgodnie z numerem konta bankowego wskazanego w zgłoszeniu uczestnictwa:

 

Kontakt:
Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej
Izabella Starzyńska
42- 2995608
laps@ahe.lodz.pl
Więcej informacji: www.laps.ahe.lodz.pl/

 

 

20.10.2021
Wyniki rekrutacji w semestrze zimowym 2021/2022

W związku z decyzją Władz Uczelni dotyczącą utworzenia się poszczególnych kierunków w semestrze zimowym 2021/2022, mamy zaszczyt ogłosić, że na dzień 15 października 2021 roku uruchomiliśmy:

Lista kierunków uruchomionych na dzień 15.10.2021r.:

Wszystkie osoby, które się zgłosiły na ww. studia i nie dopełniły formalności, pilnie proszone są o przesłanie kompletu dokumentów.

Na ww. kierunki uruchomione przyjmujemy zapisy do 31.10.2021 roku. Zapraszamy do zapisów: www.rekrutacja.ahe.lodz.pl/

Wszystkie osoby, które nie otrzymały jeszcze decyzji o uruchomieniu kierunku - prosimy o chwilę cierpliwości. Władz Uczelni rozważają wydanie dodatkowych zgód na uruchomienie niektórych kierunków – lista kierunków zostanie zaktualizowana.

Kandydaci, którzy zarejestrowali się na studia podyplomowe w semestrze zimowym 2021/2022 otrzymają szczegółowe informacje. Prosimy o sprawdzenie skrzynki e-mail (w tym SPAM).

12.10.2021
CYBERPRZEMOC W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ - SZKOLENIE ONLINE
 
Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej przy współpracy Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, serdecznie zaprasza na szkolenie online dla Nauczycieli:
"CYBERPRZEMOC W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ" prowadzone przez wybitnego psychologa Błażeja Trzęsowskiego!
Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się
-> ze zjawiskiem cyberprzemocy,
->z funkcjonowaniem dziecka w elektronicznym świecie i związanymi z tym zagrożeniami.
Pragniemy uświadomić znaczenia omawianego zagadnienia i jego wpływu na różne sfery życia oraz konsekwencji dla funkcjonowania i zdrowia psychofizycznego dziecka.
Omówimy sposoby reagowania na dostrzeżone przypadki cyberprzemocy oraz omówimy schematy procedury interwencji szkolnej.
Przedstawimy wagę świata elektronicznego w życiu dziecka, tak aby relacja nauczyciel-uczeń opierała się na wspólnym zrozumieniu, a komunikacja między nimi mogła stać się bardziej efektywna, profilaktyka i skuteczna pomoc.
Korzyści:
• Świadomość wagi świata elektronicznego w życiu dziecka.
• Zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania dziecka w elektronicznym świecie i związanymi z tym zagrożeniami;
• Uświadomienie znaczenia omawianego zagadnienia i jego wpływu na różne sfery życia oraz konsekwencji dla funkcjonowania i zdrowia psychofizycznego dziecka;
• Nabycie umiejętności reagowania na dostrzeżone przypadki cyberprzemocy – schematem procedury interwencji szkolnej;
• Rozwój relacji nauczyciel-uczeń poprzez wzajemne zrozumienie, efektywną komunikację i skuteczną pomoc.
O prowadzącym:
Błażej Trzęsowski - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Zajmuje się terapią osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w Ośrodku Terapii Uzależnień Monar w Nowolipsku. Prowadzi zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Wcześniej związany zawodowo z ośrodkami pomocy społecznej, zaangażowany w pracę terapeutyczną z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przewlekle psychicznie chorymi i uzależnionymi od alkoholu. Prywatnie wielbiciel gotowania i pieszych wycieczek.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat!
Koszt udziału: 35zł/osoba
Certyfikat w wersji elektronicznej- w cenie szkolenia!

Certyfikat w wersji papierowej + wysyłka to dodatkowo 15zł/szt.
Osoby zainteresowane proszone są o uzupełnienie formularza i uiszczenia opłaty za szkolenie zgodnie z numerem konta bankowego wskazanego w zgłoszeniu uczestnictwa:
Zapisy przyjmujemy do 16.11.2021 roku.
Czas trwania: 3 godziny (17:30-19:45)
Forma szkolenia: on-line z wykorzystaniem narzędzia Clickmeeting
Kontakt:
Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej
Izabella Starzyńska
42- 2995608
laps@ahe.lodz.pl
Więcej informacji: www.laps.ahe.lodz.pl/
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia. Organizator będzie wobec Uczestników zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.
12.10.2021
Od Herbarta do neurodydaktyki - SZKOLENIE ONLINE
 
Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej przy współpracy Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, serdecznie zaprasza na szkolenie online dla Nauczycieli oraz Studentów ale i też wszystkich zainteresowanych tematyką:
"Od Herbarta do neurodydaktyki" prowadzone przez ekspertkę w tej dziedzinie Kingę Gałązkę!
Słowem wstępu....
Rozmaite koncepcje pedagogiczne tworzono na przestrzeni wieków, zataczały koła i o zmienionej nazwie pojawiały się niczym powracające komety.
Czy współczesny konstruktywizm i neurodydaktyka to odkurzone strategie osiemnastowieczne?
A może trendy uczenia się wywodzące się ze starożytności?
Zajęcia stworzą okazję do zapoznania się ze sposobami wykorzystania w praktyce edukacyjnej współczesnych teorii uczenia się – nauczania. Będzie okazja do odświeżenia wiedzy i poznania nowych strategii, również pomocnych w kształceniu cyfrowym.
Nie będzie to w żadnym razie wykład naukowy, ale próba opowiedzenia prostym językiem o tym, z czego czerpie obecna pedagogika. Szkolenie ma z założenia być takim praktycznym wyłuszczeniem problemu oraz zaczątkiem następnych spotkań rozszerzających proponowaną tematykę.
Prowadząca Kinga Gałązka, to osoba od wielu lat poszukująca skutecznych sposobów kształcenia, autorka wielu innowacji pedagogicznych, książek i materiałów dla nauczycieli i uczących się.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat!
Koszt udziału: 25zł/osoba
Certyfikat w wersji elektronicznej- w cenie szkolenia!

Certyfikat w wersji papierowej + wysyłka to dodatkowo 15zł/szt.
Osoby zainteresowane proszone są o uzupełnienie formularza i uiszczenia opłaty za szkolenie zgodnie z numerem konta bankowego wskazanego w zgłoszeniu uczestnictwa:
Zapisy przyjmujemy do 01.11.2021 roku.
Czas trwania: 3 godziny (18:00-20:30)
Forma szkolenia: on-line z wykorzystaniem narzędzia Clickmeeting
Kontakt:
Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej
Izabella Starzyńska
42- 2995608
laps@ahe.lodz.pl
Więcej informacji: www.laps.ahe.lodz.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia. Organizator będzie wobec Uczestników zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.
06.10.2021
Co warto wiedzieć o dyskalkulii? - SZKOLENIE ONLINE
 
Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej przy współpracy Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, serdecznie zaprasza na szkolenie online dla rodziców i nauczycieli:
"Co warto wiedzieć o dyskalkulii?" prowadzone przez ekspertkę w tej dziedzinie Kingę Gałązkę!
 • Co warto wiedzieć o dyskalkulii?
 • Czy dyskalkulik to to samo co dyslektyk?
 • Jakie są symptomy dyskalkulii?
 • Jakie są rodzaje dyskalkulii?
 • Czy dyskalkulia przeszkadza w codziennym życiu?
 • Czy z dyskalkulią można walczyć? A jeśli tak, to jak?
 • Czy są domowe sposoby przezwyciężania dyskalkulii?
Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź w czasie webinaru prowadzonego przez P. Kingą Gałązkę, osobę, która od wielu lat zajmuje się problematyką związaną z dyskalkulią.
Kinga Gałązka jest również autorką wielu materiałów dla uczniów mających trudności w uczeniu się, w szczególności matematyki. Prowadzi w tym obszarze zajęcia na terenie całej Polski dla psychologów , nauczycieli, rodziców, uczniów, studentów.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat!
Koszt udziału: 25zł/osoba
Certyfikat w wersji elektronicznej- w cenie szkolenia!

Certyfikat w wersji papierowej + wysyłka to dodatkowo 15zł/szt.
Osoby zainteresowane proszone są o uzupełnienie formularza i uiszczenia opłaty za szkolenie zgodnie z numerem konta bankowego wskazanego w zgłoszeniu uczestnictwa:
Zapisy przyjmujemy do 14.10.2021 roku.
Czas trwania: 3 godziny
Forma szkolenia: on-line z wykorzystaniem narzędzia Clickmeeting
Kontakt:
Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej
Izabella Starzyńska
42- 2995608
laps@ahe.lodz.pl
Więcej informacji: www.laps.ahe.lodz.pl/
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia. Organizator będzie wobec Uczestników zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.
01.10.2021
Przedłużamy rekrutację na semestr zimowy 2021/2022!

Ze względu na duże zainteresowanie nasza ofertą, przedłużamy zapisy na wszystkie kierunki do 15 października.

 

01.10.2021
Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy w pracy pedagoga - SZKOLENIE ONLINE
 
Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej przy współpracy Centrum Kształcenia Podyplomowego przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. serdecznie zaprasza na szkolenie online dla Nauczycieli:
"Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy w pracy pedagoga" prowadzone przez wybitną polonistkę i logopedę Agnieszkę Burchacką!
Uczestnicy warsztatu pt. „Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy w pracy pedagoga” dowiedzą się:
-> od jakiego wieku mówimy o ORM
-> jak postępować w przypadku dziecka z ORM
-> w jaki sposób rozmawiać z rodzicem
Poznają również ciekawe i rozwijające ćwiczenia, które można wykonywać z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy. Poznają zabawy przyczyniające się do przyspieszenia rozwoju mowy.
Podpowiemy, jak praktycznie podejść do tematu.
1. Co robić, kiedy trzylatek nie mówi?
2. Jak sprawdzić narządy artykulacyjne?
3. Kiedy kierować do logopedy?
4. Jak powinna układać się współpraca ze specjalistami?
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat!
Prowadząca: Agnieszka Burchacka
polonistka, logopedka, wykładowca AHE Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filologicznym oraz studiując podyplomowo logopedię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie prowadzi własny gabinet logopedyczny, a także m.in. autorskie zajęcia nauki czytania dla przedszkolaków „Czytający Przedszkolak”, zajęcia z elementami integracji sensorycznej „Mikstury i glutki” oraz zajęcia ćwiczące koncentrację. Autorka książek dla najmłodszych.
Koszt udziału: 25zł/osoba
Certyfikat w wersji elektronicznej- w cenie szkolenia!

Certyfikat w wersji papierowej + wysyłka to dodatkowo 15zł/szt.
Osoby zainteresowane proszone są o uzupełnienie formularza i uiszczenia opłaty za szkolenie zgodnie z numerem konta bankowego wskazanego w zgłoszeniu uczestnictwa:
https://forms.gle/pcYphWuL2WBY4PLp7
Zapisy przyjmujemy do 14.10.2021 roku.
Czas trwania: 3 godziny
Forma szkolenia: on-line z wykorzystaniem narzędzia Clickmeeting
Kontakt:
Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej
Izabella Starzyńska
42- 2995608
laps@ahe.lodz.pl
Więcej informacji: www.laps.ahe.lodz.pl/
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia. Organizator będzie wobec Uczestników zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.

Dolny pasek