03.10.2017
Konferencja 19 października 2017 - Doradztwo edukacyjno – zawodowe w świetle zmian w Ustawie o Systemie Oświaty

Serdecznie zapraszamy na konferencję metodyczną „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w świetle zmian w Ustawie o Systemie Oświaty”, która ma za zadanie zanalizować wyzwania dla nauczycieli i doradców zawodowych w systemie zreformowanej edukacji oraz wskazać możliwości wsparcia  nauczycieli w doskonaleniu ich kompetencji doradczych. Dodatkowo celem konferencji jest diagnoza oczekiwań placówek oświatowych wobec systemu kształcenia i doskonalenia doradców zawodowych na podstawie przeprowadzonych badań.

Konferencja adresowana jest do:
1.    Szkolnych doradców zawodowych i nauczycieli – wychowawców prowadzących zajęcia dotyczących doradztwa zawodowego,
2.    Absolwentów kierunku doradztwo zawodowe Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Program konferencji:
11.00 - 11.15  Wprowadzenie – dr Leszek Kuras Prorektor ds. Nauki i Rozwoju AHE
11.15 - 11.45  Psychologiczne aspekty współczesnego doradztwa kariery – prof. dr hab.Cz. Noworol NFDK
11.45 - 12.30  Efektywne  doradztwo edukacyjno – zawodowe – Anna  Pregler  ORE
12.30 - 12.45  Doskonalenie  kompetencji doradczych nauczycieli i doradców zawodowych w ŁADZiP – dr Grażyna Tadeusiewicz AHE
12.45 - 13.00  Rozwój myśli  profesjonalizacji poradnictwa zawodowego. Tropy, dokonania, perspektywy – mgr Włodzimierz Trzeciak NFDK
13.00 - 13.30  Prezentacja oferty instytucji wspierających szkolny  system doradztwa zawodowego – Integracyjne spotkanie przy kawie w Patio (AHE, Urząd Pracy,  OHP, OUPiS, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne).

Warsztaty metodyczne :
13.30  -  14.30     
1. Informacja zawodowa w przygotowaniu absolwentów do rynku pracy – Małgorzata Sinior oraz Edyta Kolenda Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
2. Diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań – prezentacja narzędzi  diagnostycznych – prowadzenie Ewa Gromek-Kotulska – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego w Łodzi

Zasady uczestnictwo w Konferencji
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.  
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy Biura Karier biurokarier@ahe.lodz.pl (wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać potwierdzenie zapłaty)
3. Opłatę za udział w Konferencji w wysokości 30 zł przelewem na numer rachunku  25109013040000000101044736 podając w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek „Doradztwo edukacyjno-zawodowe”. Termin dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 29.09.2017 r.

Organizatorzy konferencji 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 
Współorganizatorzy konferencji 
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
 
Termin konferencji
2017-10-19 11:00 - 14:30
 
Rodzaj uczestnictwa
Obowiązkowe zapisy
 
Koszt uczestnictwa
30 zł
 
Lokalizacja konferencji

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 - Patio

 

Więcej informacji na stronie: Konferencja Doradztwo edukacyjno - zawodowe

 

29.09.2017
Ostatnie wolne miejsca!! Zapisz się już dziś i zarezerwuj miejsce w grupie!!

Najpopularniejsze kierunki weekendowe:

Akademia Trenerów Biznesu – edycja 2, ostatnie 4 miejsca

Arteterapia – edycja 21, ostatnie 5 miejsc

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – edycja 16, ostatnie 4 miejsca

Choreoterapia w edukacji – edycja 3, ostatnie 5 miejsc

Coaching w modelu kreatywnym – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Doradztwo zawodowe i personalne – edycja 24, ostatnie 5 miejsc

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – edycja 21, ostatnie 4 miejsca

Edukacja dla bezpieczeństwa – edycja 9, ostatnie 6 miejsc

Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej – edycja 5, ostatnie 6 miejsc

Edukacja techniczna – edycja 7, ostatnie 6 miejsc

Gimnastyka korekcyjna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – edycja 4, ostatnie 5 miejsc

Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori – edycja 35, ostatnie 4 miejsca

Logopedia – edycja 12, ostatnie 5 miejsc

Mediacje rodzinne i społeczne – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Muzyka-rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – edycja 2, ostatnie 4 miejsca

Neurologopedia ogólna i dziecięca – edycja 5, ostatnie 4 miejsca

Oligofrenopedagogika – edycja 72, ostatnie 4 miejsca

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki – edycja12, ostatnie 6 miejsc

Praca z uczniem ze SPE – edycja 3, ostanie 6 miejsc

Przedsiębiorczość – edycja 8, ostatnie 6 miejsc

Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne) – edycja 79, ostatnie 4 miejsca

Socjoterapia – edycja 5, ostatnie 5 miejsc

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera – edycja 3, ostatnie 5 miejsc

Terapia pedagogiczna z elementami logopedii – edycja 39, ostatnie 4 miejsca

Terapia zajęciowa – edycja 6, ostatnie 4 miejsca

Wychowanie do życia w rodzinie – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku – edycja 8, ostatnie 5 miejsc

 

Najpopularniejsze kierunki online:

Bibliotekoznawstwo z el. zarządzania informacją cyfrową – edycja 15, ostatnie 5 miejsc

Biologia w szkole – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Chemia w szkole – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Dietetyka – edycja 3, ostatnie 5 miejsc

Doradztwo zawodowe z elementami e-doradztwa – edycja 23, ostatnie 6 miejsc

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – edycja 22, ostatnie 6 miejsc

Edukacja dla bezpieczeństwa – edycja 10, ostatnie 6 miejsc

Filozofia w szkole – edycja 1, ostatnie 8 miejsc

Fizyka w szkole – edycja 3, ostatnie 5 miejsc

Geografia w szkole – edycja 1, ostatnie 6 miejsc

Historia w szkole – edycja 5, ostatnie 6 miejsc

Informatyka dla nauczycieli z elementami e-learningu – edycja 5, ostatnie 5 miejsc

Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – edycja 40, ostatnie 5 miejsc                                

Kreatywny menadżer kultury – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Logistyka i spedycja dla nauczycieli – edycja 6, ostatnie 5 miejsc

Matematyka w szkole podstawowej – edycja 3, ostatnie 6 miejsc

Nauczania etyki – edycja 5, ostatnie 8 miejsc

Neurologopedia ogólna i dziecięca – edycja 6, ostatnie 8 miejsc

Oligofrenopedagogika – edycja 73, ostatnie 7 miejsc

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki – edycja 13, ostatnie 6 miejsc

Praca z uczniem ze SPE – edycja 4, ostatnie 6 miejsc

Przedsiębiorczość – edycja 9, ostatnie 6 miejsc

Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne) – edycja 78, ostatnie 6 miejsc

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera – edycja 4, ostatnie 6 miejsc

Wiedza o społeczeństwie – edycja 5, ostatnie 5 miejsc

Wychowanie do życia w rodzinie – edycja 2, ostatnie 6 miejsc

Zarządzenie kulturą – edycja 5, ostatnie 5 miejsc

Zarządzanie oświatą – edycja 15, ostatnie 5 miejsc

Zielarstwo i fitoterapia – edycja 1, ostatnie 6 miejsc

28.09.2017
Łódzkie Regionalne Targi Pracy I Rozwoju Osobistego 27-28 września 2017

Zapraszamy jeszcze dzisiaj do Hali Expo na Nasze stoisko. Jesteśmy od godziny 9.00 do 18.00 - Centrum Kształcenia Podyplomowego. Tych Państwa którzy nie mogą być w tym dniu z nami zapraszamy do kontaktu telefonicznego: (0-42) 63-15-039, (0-42) 29-95-637.

01.07.2017
Fitoterapia współczesną drogą do utrzymania zdrowia. Odkryj moc ziół.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

oraz

Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych

zapraszają do udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji

 

Fitoterapia

współczesną drogą do utrzymania zdrowia.

Odkryj moc ziół.

Konferencja odbędzie się

1 lipca 2017 r. o godz. 10.30

w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, aula H-120.

 

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad miejscem zielarstwa i fitoterapii we współczesnym świecie i profilaktyce zdrowia oraz próba odpowiedzi na pytania:

 

Czy fitoterapia jest współczesną drogą do utrzymania zdrowia?

Jaki wpływ na zdrowienie ma podmiotowa postawa człowieka?

Jaką rolę ma dieta w profilaktyce współczesnych chorób cywilizacyjnych?

Czy bezpieczne jest stosowanie ziół w równoległej terapii lekami?

 

 

Ramowy program konferencji

10:00–10:30 – Rejestracja uczestników konferencji – Aula H 120

 

I CZĘŚĆ – SESJA PLENARNA (10:30–14:50)

10:30–10:45 – Uroczyste otwarcie konferencji

 • Powitanie Gości i Uczestników konferencji – dr Andrzej Zbonikowski – Pełnomocnik Rektora ds. studiów podyplomowych AHE, mgr Monika Zabrocka – Kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
 • Uroczyste otwarcie Konferencji – prof. nadzw. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak – Rektor AHE,  mgr Joanna Nestorowicz-Kiegiel – Dyrektor Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Nauralnych

10:45–14:50 – Sesja plenarna

 1. Fitoterapia w medycynie naturalnej – mgr Joanna Nestorowicz-Kiegiel, Prezes Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych (90 min)

12:15–12:35 Przerwa kawowa

 1. Podmiotowa koncepcja człowieka a myślenie o zdrowieniu – prof. AHE dr Makary Krzysztof Stasiak (45 min)
 2. Bezpieczeństwo stosowania ziół podczas terapii lekami, interakcje leki-zioła – dr Natalia Sendkowska-Wysocka, Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych (90 min)

14:50–15:30 –  Przerwa i odbiór certyfikatów z Konferencji

 

II CZĘŚĆ – PANEL WARSZTATOWY (15:30–18:00)

 1. 15:30-16:15 - Samodzielne przygotowywanie świeżych mieszanek herbacianych – mgr Joanna Nestorowicz-Kiegiel, Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych (45 min)
 2. 16:15-17:15 - Uprawa roślin leczniczych – mgr S. Barłoga, Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych (60 min)
 3. 17:15-18:00 - Mieszanki ziołowe z ziół suszonych – mgr Joanna Nestorowicz-Kiegiel, Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych (45 min)

 

16:15 –18:30 – Odbiór certyfikatów po warsztatach

 

Komitet Naukowy:

 • prof. AHE dr Makary Krzysztof Stasiak
 • dr Natalia Sendkowska-Wysocka
 • mgr  Joanna Nestorowicz-Kiegiel

 

Komitet Organizacyjny:

 • mgr Monika Zabrocka
 • mgr Magdalena Rajch

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Opłata konferencyjna wynosi 55 zł i obejmuje (opłata dla studentów AHE wynosi 30 zł):

 • materiały konferencyjne
 • przerwę kawową
 • certyfikat potwierdzający udział w konferencji
 • udział w dwóch wybranych warsztatach
 • certyfikat potwierdzający udział w warsztacie

Liczba miejsc ograniczona. W przypadku braku wolnych miejsc na wybrany warsztat, będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 czerwca 2017 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami zgłoszeniowymi.

Opłatę konferencyjną prosimy uiszczać na konto: Bank Zachodni WBK S.A.

25 1090 1304 0000 0001 0104 4736

W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, Konferencja Zielarstwo i Fitoterapia.

 

Kontakt: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Tel. 042 63 15 892, 042 63 15 039 mail: ckp@ahe.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.

 

Organizator: Partner:

 

15.05.2017
Rekrutacja na semestr zimowy 2017/2018

Ruszyła rekrutacja na semestr zimowy 2017/2018.

Zapisz się do 14 lipca 2017 i odbierz 400 zł zniżki!

Sprawdź nasze kierunki:

19.04.2017
Coaching – nowa jakość w edukacji i zarządzaniu 19 kwietnia 2017

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji

Coaching - nowa jakość w edukacji i zarządzaniu

 

Konferencja odbędzie się

19 kwietnia 2017 r. o godz. 10.30

w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, sala H-116.

 

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad miejscem metody coachingu w edukacji i zarządzaniu oraz znalezienie odpowiedzi na pytania:

 

Czy coaching to nowa jakość rozwoju człowieka?

Jakie znaczenie może mieć coaching w edukacji i zarządzaniu? 

Jak stymulować rozwój kreatywności w procesie edukacji z wykorzystaniem metody coachingu?

Jaki wpływ na osiąganie celów mają umiejętności społeczne i interpersonalne człowieka?

 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

10:00–10:30 – Rejestracja uczestników konferencji – Aula H 116

 

I CZĘŚĆ – SESJA PLENARNA (10:30–12:15)

10:30–10:45 – Uroczyste otwarcie konferencji

· Powitanie Gości i Uczestników konferencji – dr Andrzej Zbonikowski – Pełnomocnik Rektora ds. studiów podyplomowych AHE, mgr Monika Zabrocka – Kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE

· Uroczyste otwarcie Konferencji – prof. nadzw. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak – Rektor AHE, mgr Elżbieta Paciejewska-Stolarz – Dyrektor WODN w Łodzi

10:45–12:15 – Sesja plenarna

1. Coaching jako podmiotowa metoda pracy z ludźmi – prof. AHE dr Makary Krzysztof Stasiak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (40 min)

2. Rozwój kreatywności w procesie treningu twórczości – dr Kamila Lasocińska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (25 min)

3. Trening interpersonalny jako metoda wyzwalająca postawę coachingową w pracy z ludźmi – dr Sylwia Szymańska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (25 min)

 

12:15–12:45 – Przerwa kawowa i rejestracja na warsztaty

 

II CZĘŚĆ – PANEL WARSZTATOWY (12:45–14:15)

Udział w jednym z proponowanych warsztatów do wyboru:

1. Coaching jako metoda  wspierająca  rozumienie innych ludzi – dr Sylwia Szymańska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (90 min)

2. Coaching wychowawczy – mgr Grażyna Kujawiak, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi (90 min)

3. Narzędzia coachingowe rozwijające kreatywność ucznia – mgr Daria Lizak-Grygiel, mgr Izabela Janowska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (90 min)

 

W każdym warsztacie może brać udział maksymalnie 20 uczestników. W przypadku braku wolnych miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.

 

14:15–14:45 – Odbiór certyfikatów po warsztatach

 

Komitet Naukowy:

· prof. AHE dr Makary Krzysztof Stasiak

· dr Elżbieta Woźnicka

· dr Sylwia Szymańska

· dr Kamila Lasocińska

· mgr Elżbieta Paciejewska- Stolarz

Komitet Organizacyjny:

· mgr Monika Zabrocka

· mgr Magdalena Rajch

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł (dla studentów AHE 40 zł) i obejmuje:

· materiały dydaktyczne przygotowane przez AHE oraz książkę Spencer Johnson  „Kto zabrał mój ser”

· przerwę kawową

ponadto uczestnik otrzymuje:

· certyfikat potwierdzający udział w konferencji,

· certyfikat potwierdzający udział w wybranym warsztacie

UWAGA! Każdy uczestnik konferencji otrzyma w prezencie książkę Spencer Johnson „Kto zabrał mój ser”.

 

Językiem alegorii i przypowieści autor odkrywa najgłębsze prawdy o zmianach dokonujących się w nas i naszym życiu. „Ser” to symbol wszystkiego, czego pożądamy w życiu – dobrej pracy, udanych relacji z ludźmi, majątku, zdrowia czy spokoju duchowego. „Labirynt” to miejsce, w którym szukamy tego, czego pragniemy – wymarzona firma, szczęśliwa rodzina czy nasza społeczność. „Zawsze jest Nowy Ser, niezależnie od tego, czy potrafisz go teraz dostrzec, czy nie…”

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 kwietnia 2017 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami zgłoszeniowymi.

Opłatę konferencyjną prosimy uiszczać na konto: Bank Zachodni WBK S.A.

25 1090 1304 0000 0001 0104 4736

W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, Konferencja Coaching.

 

Kontakt: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Tel. 042 63 15 892, mail: iandrzejczak@ahe.lodz.pl.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.

 

         Organizator:                                                          Partner:

             

                                         

01.04.2017
Ruszają wiosenne edycje studiów

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że rozpoczynamy w Łodzi kształcenia w ramach wiosennych edycji studiów podyplomowych:

Studia weekendowe –zjazdy co dwa tygodnie w soboty i niedziele:

Studia blended-learning- zajęcia na platformie zdalnego nauczania + zjazdy w Łodzi:

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu- zostały ostatnie wolne miejsca!
Zapraszamy na wiosenne edycje studiów!


Centrum Kształcenia Podyplomowego
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, pokój K019
tel.: (+48 42) 63 15 039,
tel.: (+48 42) 29 95 637
ckp@ahe.lodz.pl

27.03.2017
Konferencja - Zaszczepienie kultury japońskiej w Polsce...

8 kwietnia br. zapraszamy do Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 na Ogólnopolską Konferencję Naukową Zaszczepienie Kultury Japońskiej w Polsce – wymiar zdrowotny, społeczny, edukacyjny i filozoficzny sztuk walki.
Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, absolwentów, studentów, miłośników i pasjonatów, praktyków i teoretyków sztuk walki oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Komitet Organizacyjny:
mgr Ewelina Krzyżanowska
mgr Andrzej Matliński
mgr Tomasz Siewkowski
mgr Robert J. Krac
mgr Magdalena Rajch
mgr Ewa Pułaczewska

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski
dr Tomasz Herudziński
dr Ewa Gałązka
dr Olga Majchrzak
dr Katarzyna Najmrocka
dr Wiesław Firek
dr Artur Krzyżanowski
 
Program:
9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników i otwarcie Konferencji
10.00 – 11.50 – I sesja plenarna
11.50 – 12.10 – przerwa kawowa
12.10 – 14.00 – II sesja plenarna
14.00 – 16.00 – przerwa obiadowa
16.00 – 17.30 – III sesja plenarna
17.30 – 18.00 – panel dyskusyjny
18.00 – zakończenie Konferencji

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Konferencji

Szczegółowe informacje i kontakt:
Pan Artur Krzyżanowski
tel.  695 640 003
e-mail: klubchimei@gmail.com

Pan Andrzej Matliński
tel. 601 250 602
e-mail: biuro@sureinomon.pl

Najciekawsze referaty zatwierdzone przez recenzentów zostaną wydane w formie publikacji książkowej (5 pkt)

Odpłatność:

 • Udział bierny (bez wygłaszania referatu) – 10 pln
 • Udział czynny (z wygłoszeniem referatu 10-15 min) – 30 pln

Zgłoszenia imienne (z podaniem posiadanych stopni i tytułów oraz podaniem pełnej afiliacji) do udziału czynnego w Konferencji wraz z tematami i abstraktami strukturalnymi prac w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2016 r. na adres: klubchimei@gmail.com

Płatność z dopiskiem Konferencja do 20.03.2016 r. (po tym terminie odpowiednio 15 i 50 pln)

Numer Konta: Fundacja Surei No Mon 49 1240 3073 1111 0010 6828 9381

http://www.ahe.lodz.pl/news/11190/zaszczepienie-kultury-japonskiej-w-polsce

 

 

 

Dolny pasek

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 17 SIERPNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 10% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!