14.02.2020
Zajęcia w Filharmonii Łódzkiej

W dniu 01.02.2020r. Uczestnicy I semestru Muzyka- rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z Koordynator kierunku mgr Haliną Kowalczuk i Panią Sylwią Lewicką Kierownikiem Działu Rozwoju i Reklamy Filharmonii Łódzkiej, mieli ćwiczenia w Filharmonii Łódzkiej.Grupa zwiedziła backstage i inne, na codzień niedostępne miejsca m.in. sale ćwiczeniowe, garderoby. Wieczór zakończył się Operą w trzech aktach z muzyką George'a Gershwina "Porgy and Bess" .Staramy się dla Was łączyć naukę z praktyką. Wiemy, że możliwość udziału w wydarzeniach kulturowych na kierunku Muzyka, jest niezbędnym ale i przydanym narzędziem szkoleniowym.


Zapisz się na studia Muzyka- rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejRekrutjacja trwa do 29.02.2020r.

11.02.2020
WARSZTAT - Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie

W środę 19 lutego 2020r. w godz. 16:30-18:00 Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznesu AHE w Łodzi z Fundacją 4KROKI organizuje BEZPŁATNE szkolenie „Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”.

Mamy takie marzenie aby empatia i porozumienie były codziennością - w przedszkolu, szkole czy w domu.
Wierzymy, że jest to możliwe. Znamy takie miejsca i chcemy by było ich więcej. Również w Polsce.

Warsztat będzie krótką i praktyczną formą przedstawienia naszego nowego kierunku: „Rozwiązywanie i profilaktyka konfliktów w szkole i w przedszkolu w oparciu o ideę Porozumienia bez Przemocy”, którego partnerem jest Fundacja 4KROKI.

Kluczowe filary:
- Porozumienie bez Przemocy Marshalla B. Rosenbegra, zwane „językiem serca”, które zakłada, że język jakiego używamy, może być mostem lub murem w porozumiewaniu się.
- Sprawiedliwość naprawcza, która odchodzi od paradygmatu winy i kary, ucząc szukania rozwiązań wygrany-wygrany.

Prowadzą:
Iza Nowaczyk i Beata Moczkowska – mediatorki i trenerki w idei języka życia" Marshalla B. Rosenberga, założycielki Fundacji 4KROKI. Łączy je gotowość do wspólnego działania i budowania świata, w którym ludzie potrafią rozmawiać ze sobą, potrafią się usłyszeć i rozwiązywać swoje konflikty, zamiast walczyć o racje. Wpisane na listę Mediatorek Sądowych.


Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na ckp@ahe.lodz.pl do 17 lutego br do godz. 15:00.
W temacie maila proszę wpisać nazwę szkolenia, w treści podać imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego.
Informacje telefoniczne: (0-42) 29 95 633

Każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w postaci CERTYFIKATU.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonimoczne w Łodzi w sali K200 ul. Sterlinga 26 w dniu 19.02.2020r w godzinach 16:30-18:00.

29.01.2020
WARSZTAT - Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie

W środę 05 lutego 2020r. w godz. 16:30-18:00 Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznesu AHE w Łodzi z Fundacją 4KROKI organizuje BEZPŁATNE szkolenie „Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”.