16.09.2020
Akademia z prestiżowymi nagrodami „Studia z Przyszłością"

Jest nam szalenie miło poinformować, iż Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi po raz kolejny została wyróżniona w niezwykle prestiżowym, ogólnopolskim konkursie „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2020”.

Finałowa Gala V edycji konkursu „Studia z Przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, odbyła się 10 marca 2020 roku w przepięknym Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą.

Za najbardziej innowacyjny, nowoczesny i wartościowy kierunkek studiów podyplomowych, kapituła uznała: Zielarstwo i fitoterapia.

Jesteśmy ogromnie dumni z otrzymanych wyróżnień, które potwierdzają najwyższą jakość kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz nowoczesne i wartościowe kierunki studiów, odpowiadające na potrzeby rynku pracy.

     

13.07.2020
Prestiżowy certyfikat i wyróżnienie dla AHE

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi kolejny raz z rzędu otrzymała prestiżowy certyfikat „Uczelnia Liderów”, przyznany za wyróżniające się działania zorientowane na kształcenie liderów społecznych oraz efektywną edukację praktyczną studentów. To właśnie nasi absolwenci wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i kompetencje liderskie szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Otrzymany certyfikat potwierdza, że Akademia prowadzi studia w taki sposób, by kształtować u studentów postawy innowacyjne, uczyć ich kreatywnego myślenia i twórczego działania, a także umiejętności elastycznego reagowania na zmiany.


Wyróżnienie nadzwyczajne „Aurea Praxis” otrzymał również prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba, Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, za szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania w swojej uczelni idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

Finałowa Gala w Patio
Certyfikaty i wyróżnienia zostały wręczone podczas jubileuszowej X Gali Finałowej Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, która odbyła się 29 czerwca 2020 roku w Patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Znak Jakości Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrało poza tym blisko 30 rektorów, dziekanów, menedżerów nauki, reprezentujących uczelnie z całej Polski.
Z okazji 10. rocznicy uruchomienia Programu „Uczelnia Liderów” Fundacja przyznała również wyróżnienia dodatkowe „Akademickie Oscary”, które trafiły do wybranych uczelni najwyżej ocenionych w dotychczasowych edycjach Konkursu.

Promocja najlepszych uczelni
Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” Fundacja akredytuje szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.
Galę Finałowa Konkursu „Uczelnia Liderów” otworzył prof. ucz dr hab. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a następnie wszystkich zebranych w murach naszej uczelni przywitał prof. AHE dr Makary K. Stasiak, prezydent AHE w Łodzi.
Podczas gali głos również zabrali: Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji oraz prof. Dariusz Rott, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat uczelni wyróżnionych w tegorocznej edycji Konkursu oraz uwagami dotyczącymi roli innowacyjnego kształcenia w szkolnictwie wyższym.
- Epidemia koronawirusa uświadomiła nam, że świat, który znamy może w jednej chwili przeistoczyć się nie do poznania. I że w tym nowym świecie musimy umieć się odnaleźć, dostosować do nowych warunków pod względem gospodarczym, kulturowym, społecznym. Tak jak uczelnie musiały nauczyć się kształcenia w inny sposób, tak i absolwenci uczelni musieli nauczyć się radzić sobie z pracą, z prowadzeniem biznesów - pod presją turbulentnej zmiany: z wykorzystaniem nowych modeli gospodarczych, nowych metod zarządzania, sprzedaży, marketingu, z wykorzystaniem nowych źródeł finansowania. Pandemia pokazała, jak cenna jest umiejętność elastycznego reagowania na zmiany w otoczeniu. Jak ważna jest zdolność do bycia liderem zmiany, jak ważne są umiejętności zarządzania dynamicznego, postawy kreatywne, innowacyjne, twórcze, przedsiębiorcze. Dziś chyba nikt nie ma wątpliwości, że elementem misji uczelni XXI wieku musi być takie kształcenie studentów, by te umiejętności i kompetencje w nich kształtować – mówiła w trakcie swojego wystąpienia Grażyna Kaczmarczyk, prezes Fundacji.
Najważniejszym elementem uroczystości było wręczenie certyfikatów „Uczelnia Liderów 2020” oraz wyróżnień nadzwyczajnych przyznanych m.in. za wysoką jakość studiów, nowatorskie działania w dziedzinie budowania kooperacji uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz najwyższą liczbę punktów rankingowych uzyskanych w tegorocznej edycji Konkursu. Reprezentanci nagrodzonych uczelni – oprócz pamiątkowych certyfikatów – otrzymali również dokumenty zawierające uzasadnienie przyznania wyróżnień, sporządzone na podstawie opinii ekspertów, zasiadających w Komisji Certyfikacyjnej. 
Uroczystości wręczenia Certyfikatów „Uczelnia Liderów” towarzyszył koncert Macieja Zadykowicza.

 

02.07.2020
Aktualizacja z dnia 30.06.2020

16.06.2020
Aktualizacja z dnia 15.06.2020

22.05.2020
Aktualizacja z dnia 22.05.2020

Zgodnie z najnowszym zarządzeniem kanclerza AHE w Łodzi, działalność dydaktyczna Akademii będzie nadal prowadzona na platformie zdalnego nauczania do 14 czerwca.

20.05.2020
RUSZYŁA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

 

Rozpoczęliśmy rekrutację w Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi na rok akademicki 2020/2021!

W ofercie CKiRB znajdziesz kilkadziesiąt zróżnicowanych kierunków biznesowych, pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i wiele innych, umożliwiających Ci studiowanie w formule weekendowej oraz on-line z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Dołącz do nas na wybrane przez Ciebie studia podyplomowe, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zyskaj świadectwo renomowanej uczelni niepublicznej i nowe możliwości na rynku pracy.