26.03.2020
Aktualizacja z 25.03.2020

Decyzją władz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi wszystkie zajęcia dydaktyczne - realizowane do tej pory w sposób tradycyjny - zostają zastąpione nauczaniem zdalnym. Studenci zobowiązani są do realizacji programu studiów, zgodnie z jego harmonogramem. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w okresie do 10 kwietnia włącznie.

W dalszym ciągu prosimy Was, o śledzenie aktualnych informacji, związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

24.03.2020
Przedłużamy ograniczenie działania uczelni do 10 kwietnia 2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  do 10 kwietnia br zawieszamy kształcenie na studiach podyplomowych.

INFORMACJE:

1. Zajęcia prowadzone na platformie zdalnego nauczania pozostają bez zmian.
2. Zajęcia prowadzone stacjonarnie - zostają przeniesione na platformę zdalnego nauczania.
3. Najbliższe terminy obron zostają przełożone. Prosimy czekać na informacje.

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wejdzie w życie 26 marca 2020 r.

więcej: https://www.gov.pl/web/nauka/przedluzamy-ograniczenie-dzialania-uczelni-do-10-kwietnia-2020-r

17.03.2020
KIERUNKI URUCHOMIONE W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

Decyzją Władz Uczelni, na dzień 16.03.2020 roku, zostały uruchomione następujące kierunki studiów podyplomowych:

ON-LINE:

Wszyscy kandydaci otrzymali wyniki rekrutacji drogą mailową. Prosimy o sprawdzenie także skrzynki SPAM.

Zajęcia na Platofmie zdalnego nauczania rozpoczną się 30 marca br.

Osoby zainteresowane ewentualną zmianą kierunku na jeden z podanych powyżej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy ckp@ahe.lodz.pl

Jednocześnie informujemy, iż kolejna rekrutacja będzie prowadzona w okresie czerwiec-wrzesień 2020 r. i kandydaci, których kierunki nie zostały uruchomione, mogą wyrazić zgodę na przesunięcie zgłoszeń na rekrutację zimową. W celu przesunięcia zgłoszenia, proszę o przesłanie takiej informacji drogą mailową ckp@ahe.lodz.pl