Celem kursu jest zapoznanie uczestników z różnymi technikami tworzenia prac i kompozycji, których motywem przewodnim są rośliny lub w których rośliny są wykorzystywane – począwszy od obrazków na drewnie z nici, poprzez kartki udekorowane kompozycjami z kolorowych pasków i kompozycje z koralików, kwiaty z bibuły, aż po kompozycje z wykorzystaniem mchu, ogrody w szkle i hortiterapię. Kurs ma charakter warsztatów, a zatem każdy z jego uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonania takiej pracy przy wykorzystaniu zaprezentowanych technik.

Materiały dla uczestników

25.05 - 23.06.2024 - po zebraniu się grupy

40h

Certyfikat

9-14

Sprawdź więcej

Zdobyta wiedza pozwoli Ci samodzielnie produkować olejki eteryczne i hydrolaty na skalę laboratoryjną, rzemieślniczą i przemysłową. Pozyskasz umiejętności komponowania zapachów,wiedzę kosmetyczną i prawną związaną z olejkami.Nasi wykładowcy botanicy zielarze, przeprowadzą Cię przez świat roślin olejkowych.

Poznasz szerokie zastosowanie olejków w farmacji, a specjaliści od aromaterapii zapoznają z tą szeroką dziedziną wiedzy.

Zapoznamy Cię ze strategiami i współczesnym trendami na rynku olejków oraz historią pozyskiwania olejków eterycznych.

Materiały dla uczestników

Listopad 2024

360 godzin

Certyfikat

do 30 osób

Sprawdź więcej

Celem kursu jest przygotowanie do niesienia pomocy w obliczu zwykłych codziennych sytuacji, gdy nieoczekiwanie będzie konieczna pierwsza pomoc.

Materiały dla uczestników

24.08.2024 - po zebraniu się grupy

4 godziny dydaktyczne (10:00-13:00)

Certyfikat

4-8 osób

Sprawdź więcej

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami kompozycji ogrodowych, różnorodnością roślin i zasadami ich doboru w przestrzeni, zasadami wykonania projektu koncepcyjnego i wykonawczego, podstawowymi zasadami prac ogrodniczych. Celem kursu jest więc przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności dotyczących projektowania ogrodów jako najbliższego otoczenia człowieka oraz kształtowania krajobrazu.

Materiały dla uczestników

18.05-14.07.2024 - po zebraniu się grupy

60h

Certyfikat

10-14 os.

Sprawdź więcej