Celem kursu jest zapoznanie uczestników z różnymi technikami tworzenia prac i kompozycji, których motywem przewodnim są rośliny lub w których rośliny są wykorzystywane – począwszy od obrazków na drewnie z nici, poprzez kartki udekorowane kompozycjami z kolorowych pasków i kompozycje z koralików, kwiaty z bibuły, aż po kompozycje z wykorzystaniem mchu, ogrody w szkle i hortiterapię. Kurs ma charakter warsztatów, a zatem każdy z jego uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonania takiej pracy przy wykorzystaniu zaprezentowanych technik.

Materiały dla uczestników

23.03 - 11.05.2024 - po zebraniu sie grupy

40h

Certyfikat

9-14

Sprawdź więcej

Celem kursu jest przygotowanie do niesienia pomocy w obliczu zwykłych codziennych sytuacji, gdy nieoczekiwanie będzie konieczna pierwsza pomoc.

Materiały dla uczestników

9.03.2024 ; 13.04.2024 - po zebraniu sie grupy

4 godziny dydaktyczne (10:00-13:00)

Certyfikat

4-8 osób

Sprawdź więcej

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami kompozycji ogrodowych, różnorodnością roślin i zasadami ich doboru w przestrzeni, zasadami wykonania projektu koncepcyjnego i wykonawczego, podstawowymi zasadami prac ogrodniczych. Celem kursu jest więc przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności dotyczących projektowania ogrodów jako najbliższego otoczenia człowieka oraz kształtowania krajobrazu.

Materiały dla uczestników

13.04-15.06.2024 - po zebraniu się grupy

60h

Certyfikat

10-14 os.

Sprawdź więcej