Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej - 100% STUDIA ONLINE

2 semestry / onlinePłatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 5 500 PLN

Dostępne miasta

100% studia online – zajęcia stacjonarne realizowane będą w postaci webinarów we współpracy z PUW.

Cel Studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę w zakresu psychologii kryzysu ,zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów. Dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy, nabycie umiejętności praktycznych do udzielania wsparcia  ludziom, którzy doświadczają kryzysów rozwojowych czy sytuacyjnych.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków: psychologia, pedagogika, prawo, bezpieczeństwo, socjologia oraz dla personelu medycznego placówek ochrony zdrowia.

W programie

W programie m.in.:

 • Trening interpersonalny
 • Podstawy psychologii osobowości
 • Elementy psychologii różnic indywidualnych
 • Psychologia stresu
 • Psychologia kryzysu
 • Wprowadzenie do interwencji kryzysowej
 • Pomoc psychologiczna
 • Prawne i etyczne aspekty interwencji kryzysowej
 • Praca z rodziną doświadczającą przemocy
 • Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
 • Interwencja kryzysowa w sytuacjach związanych z chorobą
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji straty, śmierci i żałoby
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Trening radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Interwencja kryzysowa w pracy  służb mundurowych, szkołach i  instytucjach pomocowych.
 • Podstawy traumatologii
 • Suicydologia i przeciwdziałanie zamachom samobójczym

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Korzyści

Studia przygotują słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysami.

Absolwent:

 • nabędzie interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą kryzysu i metod wsparcia osób znajdujących się w kryzysach;
 • będzie przygotowany do prowadzenia wczesnej interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami;
 • zapoznana się z zasadami analizy potencjalnych kryzysów;
 • będzie wiedział w jaki sposób prowadzić interwencję kryzysową w odniesieniu do dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • nabędzie praktyczne umiejętności potrzebne do udzielania pomocy osobom jej potrzebującym.
Czas trwania

2 semestry

 

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Wrzoskiewicz- psychoterapeutka, socjoterapeutka, pedagog specjalny, Trener Umiejętności Społecznych oraz Trener Umiejętności Rodzicielskich. Skończyła szkolenie z Terapii Behawioralnej. Zajmuje się psychologicznymi aspektami  bezpieczeństwa dzieci. Absolwentka studiów podyplomowych z Neuropsychologii, Psychosomatyki i somatopsychologii. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Nauczyciel akademicki. Autorka programów nauczania, artykułów z zakresu psychologicznych aspektów bezpieczeństwa oraz  materiałów edukacyjnych dla studentów i uczestników szkoleń.

Kadra

Agnieszka Chmielowska-Marmucka doktor nauk humanistycznych tematyka dysertacji doktorskiej obejmowała zagadnienia percepcji, wyobraźni i pamięci w procesie nauczania i uczenia się pojęć abstrakcyjnych. Psycholog o specjalności klinicznej i osobowości, pedagog, neuroterapeuta EEG Biofeedback I i II stopnia, biolog, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii

dr Joanna Felczak absolwentka psychologii, resocjalizacji, germanistyki i ekonomii  Członek PTS i PTP. Prowadzi badania nad osobowością przestępców, skutecznością i efektywnością oddziaływań wobec skazanych i byłych skazanych oraz możliwością reagowania na procesy wykluczenia społecznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania uczelnią wyższą. Zainteresowania badawcze: diagnoza psychologiczna, wykluczenie społeczne, profilaktyka, resocjalizacja i readaptacja społeczna.

dr n. med. i n. o zdr. Adrianna Othmani - psycholog specjalności psychologia kliniczna i osobowości, psycholog transportu, adiunkt Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki, stopień naukowy doktora uzyskała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CMUJ), prowadzi własna działalność gospodarczą - Gabinet Psychologiczny i Pracownia Psychotestów Psyche dr n. med. i n. o zdr. Adrianna Othmani w Bochni, specjalizantka z zakresu psychologii klinicznej, podspecjalizacja neuropsychologia organizowanej przez CKMP i Szpital Uniwersytecki w Krakowie (III rok specjalizacji).

dr Katarzyna Marchewka – z wykształcenia psycholog i etyk. Specjalizuje się w psychologii klinicznej, jak również psychologii międzykulturowej, etyce zawodu psychologa oraz historii myśli psychologicznej. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pracujący w ramach tzw. klasycznego nurtu CBT oraz trzeciej fali CBT (przede wszystkim terapią schematów). W wolnych chwilach stara się promować dialog międzykulturowy, a także pomagać w integrowaniu osób wywodzących się z innych kultur, które mieszkają w Polsce.

Maria Suchodolska-Wójcicka- psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie z  zakresu psychoterapii przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Joanna Zajęcka - Psychoterapeutka Gestalt, Absolwentka 4 letniej Szkoły Psychoterapeutów w Instytucie  Gestalt w Krakowie,  Psychodietetyk, Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Trener Umiejętności Społecznych i Biznesowych oraz Mediator, Absolwentka kierunków  MBA Akademii Koźmińskiego w Warszawie oraz Mediacji na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prywatnie Fitoterapeutka i Absolwentka Fitoterapii  w Instytucie Medycyny Klasztornej w Katowicach.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Studia realizowane w formule 100% online (80% zajęć prowadzona jest on-line przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego a 20% zajęć prowadzona będzie w formie Webinaium).

Obrona pracy dyplomowej lub egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek