2-3 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3000

Dostępne miastaStudia Online


Liczba zjazdów: ok. 1 zjazd
Cel Studiów

Czas trwania studiów 2 lub 3 semestry - w zależności od Rozporządzenia Ministerstwa dotyczącego szczegółowych wymagań względem kwalifikacji studiów podyplomowych.

Nabycie umiejętności w zakresie stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej, tworzenie strategii lokalnych i programów rozwiązywania problemów społecznych, określanie priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej.

Adresaci

Trwające dwa semestry studia podyplomowe na kierunku Metodyka i metodologia pracy socjalnej skierowane są do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej, tj. zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dn. 15 kwietnia 2021r.

Adresaci:
Absolwenci kierunków takich jak : socjologia, pedagogika, psychologia oraz wszyscy, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje i w przyszłości zostać pracownikiem w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej.

W programie

W programie między innymi :

Zdobywanie wiedzy z takich dziedzin jak: polityka społeczna, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, medycyna społeczna, gerontologia. Ponadto umiejętności metodologiczne, społeczne i menadżerskie oraz stosowanie w praktyce metod i technik interwencji socjalnej i pracy opiekuńczej.

Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalną kadrę pedagogiczną.

Program zostanie uzupełniony zgodnie z wymogami Ministerstwa.

Korzyści

Absolwent naszych studiów sprawdzi się nie tylko jako pracownik socjalny w instytucjach pomocy społecznej czy placówkach opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie ale też jako opiekun lub wychowawca, streetworker, instruktor w domach pomocy społecznej i pogotowiach opiekuńczych.

Absolwent przygotowany jest również do pracy w gminnych i regionalnych ośrodkach pomocy społecznej, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych.

Absolwent zdobywa pełne uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Czas trwania

Czas trwania studiów 2 lub 3 semestry - w zależności od Rozporządzenia Ministerstwa dotyczącego szczegółowych wymagań względem kwalifikacji studiów podyplomowych.

Opiekun merytoryczny

dr Aleksandra Chudzik

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
  • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

  • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
  • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

UWAGA! REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 15.10.2021 ROKU. DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!
TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 21 WRZEŚNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 5% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!