Trener umiejętności społecznych

3 semestry / Filia Wodzisław Śląski / Płatne w 10 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 000 PLN

Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
+48 (32) 661 11 46,
+48 (32) 661 11 48,
fax: (32) 494 42 66
wodzislaw@ahe.lodz.pl
podyplomowewodzislaw@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę praktyczną dotyczącą problemów dzieci i młodzieży oparte o kontekst najnowszych osiągnięć w dziedzinie współczesnej pedagogiki i psychologii. Absolwent dzięki znajomości podstawowych założeń psychoterapii i psychoprofilaktyki będzie w stanie w sposób twórczy rozwiązać problemy i rozwijać relacje współpracy z młodymi ludźmi, których rozwój  konstruktywnie będzie wspierał.

Oferowany przez nas kierunek studiów podyplomowych zwiększa umiejętności w zakresie prowadzenia grup np. poprzez moderowanie procesu grupowego, wykorzystywanie skutecznych metod i technik prowadzenie zajęć grupowych, stymulowanie pożądanych zachowań oraz panowanie nad niepożądanymi.

Adresaci

Studia dedykowane są przede wszystkim pedagogom, psychologom, nauczycielom, wychowawcom i kuratorom sądowym oraz wszystkim, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje w zakresie pracy z grupą z wykorzystaniem aktywnych i nowoczesnych metod. Kwalifikacje zdobyte na tym kierunku studiów podyplomowych z pewnością przydadzą się wszystkim, którzy pracują w szkołach, przedszkolach, świetlicach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wszędzie tam, gdzie niezbędne jest skuteczne i profesjonalne podejście do wychowania młodych ludzi.

W programie
 • Autoprezentacja nauczyciela/Trenera grupowego
 • Budowanie zespołu, komunikacja w zarządzaniu ludźmi
 • Etyka zawodowa
 • Formy Pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Metody prowadzenia zajęć zastosowania praktyczne
 • Nauczanie dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie
 • Podstawowe narzędzia treningów umiejętności społecznej
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych z dziećmi , młodzieżą osobami dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej , z osobami ze spektrum autyzmu , z niepełnosprawnością intelektualną
 • Psychospołeczny rozwój dzieci i młodzieży
 • Rodzaje komunikacji werbalna i niewerbalna
 • Skuteczne negocjacje
 • Strategie radzenia sobie z zakłóceniami w grupie
 • Style i techniki kierowania zespołem
 • Techniki motywacji własnej i grupowej
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Trening zastępowania agresji
 • Umiejętności planowania zajęć TUS-u
 • Założenia pracy grupowej wg. Goldsteina
 • Praktyki 60h
 • Egzamin końcowy
Korzyści

Zawód trenera umiejętności społecznych to przyszłościowy kierunek rozwoju, który cieszy się coraz większą popularnością i zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Trener umiejętności społecznych to przede wszystkim kompleksowe i rzetelne nauczanie nowoczesnych metod pracy z grupami dzieci i młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze. To też osoba, której praca polega na ustawicznym przekazywaniu określonych kompetencji, potrzebnych do normalnego funkcjonowania w otaczającej nas rzeczywistości społecznej.

Kolejnym atutem jest wyposażenie absolwenta w zdolność autoprezentacji, komunikacji, budowania zaangażowania grupowego i własnego oraz znajomość metod radzenia sobie ze stresem i tremą.

Czas trwania

3 semestry, 210 godzin

Opiekun merytoryczny

mgr Przemysław Sikora

Kadra
 • dr Artur Łacina-Łanowski
 • dr Norbert Niestolik
 • dr Danuta Jurczyk
 • mgr Przemysław Sikora
 • mgr Katarzyna Malikiewicz
 • mgr Beata Rączka
 • mgr Tomasz Gluźniewicz
 • mgr Jolanta Łysakowska
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Studia są prowadzone w systemie zaocznym. Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zajęcia realizowane są w Filii AHE Wodzisław Śląski.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek