2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 7 000 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl

Cel Studiów

W czasach epidemii COVID-19 przed rządami państw, partnerami łańcucha dostaw, organizacjami humanitarnymi i producentami środków farmaceutycznych stoi ogromne wyzwanie, polegające na dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19 w sposób terminowy, pewny i bezpieczny. W odpowiedzi na zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel, biorący udział w transporcie multimodalnym produktów farmaceutycznych, wrażliwych na czas i temperaturę, proponujemy program studiów podyplomowych z zakresu: Logistyki transportu wrażliwych produktów ochrony zdrowia. Nabyta przez Uczestnika wiedza z zakresu TSL, poznanie standardów i dobrych praktyk IATA uczyni go konkurencyjnym na rynku pracy. Unikalny zestaw efektów uczenia się, w tym specjalistyczne umiejętności, a także Międzynarodowy Certyfikat IATA, potwierdzający nabyte kompetencje pozwoli absolwentowi konkurować na wymagającym rynku pracy nie tylko lokalnym, ale też globalnym.

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, obsługujących łańcuch dostaw na każdym etapie transportu produktów ochrony zdrowia, wrażliwych na czas i zmiany temperatury.

Szeroki zakres programu studiów pozwala na zdobycie oraz poszerzenie wiedzy na temat organizacji transportu multimodalnego, wykorzystywanego do obsługi przesyłek wrażliwych np. szczepionek na COVID-19 czy radiofarmaceutyków, niezbędnych do walki z chorobami nowotworowymi. Słuchacz pozna zasady transportu, opartego na zapewnieniu jakości, bezpieczeństwa, monitorowaniu krytycznych punktów kontroli oraz ochrony przed bezprawną ingerencją.

Studia są też doskonałą okazją do poznania praktyków branży transportowej i dzielenia się doświadczeniami.

Adresaci

Adresatami studiów podyplomowych mogą być pracownicy: spedycji drogowych i lotniczych, centrów logistycznych, terminali cargo, agentów handlingowych oraz portów i linii lotniczych. Program studiów skierowany jest również do pracowników sektora medycznego i farmaceutycznego.

Studia adresowane są do absolwentów uczelni, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę niezbędną do pracy przy organizacji transportu multimodalnego produktów ochrony zdrowia wrażliwych na czas i zmiany temperatury oraz osób zainteresowanych poznaniem zagadnień branży TSL na tyle, by rozpocząć w niej karierę zawodową.

W programie

 I Organizacja transportu i obowiązujące regulacje prawne

 1. Prawo lotnicze
 2. Prawo drogowe
 3. Prawo celne
 4. Organizacja transportu lotniczego

II Transport i obsługa produktów ochrony zdrowia, wrażliwych na czas i temperaturę

 1. Transport materiałów niebezpiecznych
 2. Transport towarów łatwo psujących się
 3. Transport zwłok i prochów ludzkich

III System zarządzania bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie cywilnym

 1. Elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie
 2. System ochrony w lotnictwie cywilnym
 3. Warunki dostaw INCOTERMS 2020

IV Charakterystyka trendów w branży TSL i wymagana dokumentacja

 1. Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie drogowym i w transporcie lotniczym
 2. Logistyka
 3. Spedycja drogowa
 4. Spedycja lotnicza

V Analiza ryzyka w transporcie towarów opieki zdrowotnej w łańcuchu dostaw

 1. Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych i lotniczych
 2. Terminologia i skróty branży lotniczej

VI Procedury i technologie, dotyczące czasu obsługi przesyłek medycznych wrażliwych na czas i temperaturę

 1. Dokumentacja transportu drogowego
 2. Zasady pakowania towarów do transportu drogowego
 3. Procedury, dotyczące czasu obsługi i przesyłek medycznych wrażliwych na czas i temperaturę
 4. Krytyczne punkty kontroli w transporcie towarów opieki zdrowotnej w łańcuchu dostaw
 5. Technologie pakowania towarów opieki zdrowotnej
 6. SOP i SLA
 7. Akceptacja towarów do przewozu

VII Zastosowanie standardów i regulacji IATA w transporcie farmaceutyków

 1. Zasady pakowania przesyłek do transportu lotniczego
 2. Zasady i procedury IATA, dotyczące przesyłek lotniczych
 3. Dokumentacja transportu lotniczego

W cenie studiów uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne IATA do kursu: IATA Air Transport Logistics for Time and Temperature Sensitive Healthcare Products oraz konspekty do pozostałych zajęć.

Korzyści

W ramach programu studiów uczestnicy realizują moduł opracowany przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA Air Transport Logistics for Time and Temperature Sensitive Healthcare Products.
Po jego zakończeniu uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat IATA z zakresu logistyki transportu wrażliwych produktów ochrony zdrowia, potwierdzający nabyte kompetencje i wyróżniający ich na wymagającym rynku pracy lokalnym i globalnym.

A ponadto:

 • Uczestnicy poznają najlepsze praktyki branży TSL i międzynarodowe standardy, wypracowane przez lata przez ekspertów, wiodących światowych organizacji współpracujących z IATA.
 • W skład kadry instruktorskiej wchodzą eksperci i specjaliści z wiodących organizacji branży TSL z rynku polskiego i międzynarodowego. Wykładowcy chętnie dzielą się wiedzą teoretyczną, a przede wszystkim doświadczeniem.
 • Atrakcyjna cena studiów w porównaniu z podobnymi programami na arenie międzynarodowej.
 • Okazja do nawiązania ciekawych kontaktów i wspólnego rozwiązywania problemów w ramach panelu dyskusyjnego w ramach studiów. Kontakt z wykładowcami również po zakończeniu studiów.

 

Czas trwania

Zajęcia trwają dwa semestry i odbywają się w trybie weekendowym.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń.
Dużą wagę kładziemy na praktyczny aspekt zajęć, uwzględniając w programie case studies.
Studia mogą być realizowane w formie zdalnej poprzez interaktywne zajęcia.
Łącza liczba realizowanych godzin wynosi 180 h.

Opiekun merytoryczny

Milena Furmanek

Specjalistka w zakresie zarządzania projektami szkoleniowymi i rozwoju strategii personalnej firm z wieloletnim doświadczeniem. W Aviacon odpowiada za współpracę z uczelniami wyższymi oraz koordynację projektów szkoleniowych krajowych i międzynarodowych.  Nadzoruje  realizację programów szkoleniowych tak, by uzyskać maksymalną efektywność procesu nauczania, przy zachowaniu pełnej motywacji uczestników i ich satysfakcji z samorealizacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach takich jak: PKO BP S.A., Nordea Bank Polska S.A., BGŻ S.A. i Altkom Akademia S.A. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kadra

Studia prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę instruktorską z bogatym doświadczeniem praktycznym w branży transportowej.

Dr Magdalena Żelazo

Specjalistka w zakresie transportu lotniczego, w szczególności w obszarze frachtu lotniczego i transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Ukończyła studia magisterskie i podyplomowe na kierunku: zarządzanie lotnictwem w Akademii Obrony Narodowej (aktualnie Akademia Sztuki Wojennej). Stopień doktora nauk społecznych, w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, uzyskała w 2018 roku. Opracowała rozprawę doktorską na temat zarządzania bezpieczeństwem w procesach transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Doświadczenie w branży lotniczej zdobyła u największego agenta obsługi naziemnej w Polsce LS Airport Services. Uczestniczyła w szkoleniach specjalistycznych z zakresu obsługi i transportu frachtu lotniczego, organizowanych przez takie linie lotnicze jak: Lufthansa, Qatar Airways czy Emirates. Od 2016 roku pełni rolę eksperta w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Od wielu lat współpracuje z Aviacon, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym oraz wiedzą teoretyczną.

Dariusz Drabek

Absolwent Wydziału Lotnictwa na Akademii Obrony Narodowej.  Instruktor IATA z obszaru: Dangerous Goods Regulations, Live Animals Regulations, Perishable, Basic and Advance Cargo.
Przeszkolił kilkaset osób z kilkudziesięciu firm spedycyjnych, logistycznych oraz pracowników linii lotniczych i firm handlingowych. Posiada imponującą wiedzę z branży TSL, którą chętnie się dzieli z grupami szkoleniowymi, współpracując z Aviacon. Praktyk – stale obsługuje firmy, wysyłające towary niebezpieczne oraz doradza w zakresie organizacji wysyłki general, perishable, value, pharma cargo. Pasjonat towarowego transportu lotniczego.

Michał Jakub Wichrowski

Specjalista z branży lotniczej oraz przedsiębiorca z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym, zdobywanym w liniach lotniczych takich jak: Lufthansa czy Enter Air, portach lotniczych - Lotnisko Chopina w Warszawie, Lotnisko Warszawa-Radom i Lotnisko Zielona Góra oraz start-up'ach z branży lotniczej – TenPlanes i CitizenPlane. Aktualnie zatrudniony jest na Lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie specjalizuje się w rozwoju siatki połączeń w portach hubowych oraz portach regionalnych. 

Prowadzi zajęcia dla studentów i młodzieży szkolnej z zakresu logistyki, transportu lotniczego, komercyjnego zarządzania portami lotniczymi oraz prestiżowe szkolenia IATA. Obronił pracę inżynierską na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pt.: Which market chance will European carriers- independently from their business model- get by integrating the Airbus 321 neo LR in their fleet? For which carriers in which markets will this be a future? oraz pracę magisterską w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pt.: Hub airport as a part of strategic development of network carrier.

Nadine Annika Meichsner

Absolwentka Uniwersytetu Wiedeńskiego, kierunku: międzynarodowa administracja biznesowa oraz Uniwersytetu Cranfield w Wielkiej Brytanii, gdzie zdobyła tytuł magistra z zakresu: zarządzania transportem lotniczym. Uczestniczyła w wymianach międzynarodowych na uniwersytetach: Universidad de Chile (Santiago de Chile), Université Paris-Dauphine we Francji oraz Liebfrauenschule Bensheim w Niemczech.

Doświadczenie zawodowe w branży TSL zdobyła, współpracując z firmami takimi jak: ZF Boge Elastmetall (Szanghaj, Chiny); Austrian Airlines (Wiedeń, Austria); Star Alliance (Frankfurt, Niemcy); British Airways (Londyn, Wielka Brytania). Aktualnie jest zatrudniona w Lufthansa Consulting we Frankfurcie na stanowisku konsultanta. Odpowiada za realizację projektów dla Klientów branży lotniczej w roli eksperta z zakresu handlu, innowacji i analityki.

Posługuje się językami: angielskim, hiszpańskim, francuskim i niemieckim. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, współpracując z uniwersytetami: Cranfield University i University of Surrey w Wielkiej Brytanii oraz Universidad de Alicante w Hiszpanii. W funkcji instruktorki szkoleń IATA współpracuje z Aviacon w Polsce.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi we współpracy z The International Air Transport Association (IATA).

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek