Administracja publiczna i e-administracja

2 semestry / Filia Jasło / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 2800 PLN

Dostępne miastaStudia Online
70% On-Line
30% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4 zjazdy
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Administracja publiczna i e-administracja jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej, szeroko wykorzystującej różnorodne narzędzia informatyczne. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne poprzez zapewnienie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na bogatym doświadczeniu kadry dydaktycznej.

Adresaci

Studia podyplomowe Administracja publiczna i e-administracja kierujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, pracujących w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

W programie

W programie studiów znajdują się zarówno zagadnienia ogólne z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej, jak i dotyczące e-administracji, e-usług publicznych i innych obszarów wykorzystania narzędzi informatycznych w urzędzie. Są to m.in.:

 • podstawy prawa i postępowania administracyjnego,
 • finanse publiczne,
 • prawo zamówień publicznych,
 • stosunki pracy w administracji publicznej,
 • bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych,
 • informatyczne narzędzia pracy urzędnika,
 • systemy e-administracji,
 • e-usługi administracji publicznej (ePUAP i inne),
 • prawne aspekty e-administracji,
 • seminarium dyplomowe.
Korzyści

Studia podyplomowe Administracja publiczna i e-administracja dostarczą niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności z najważniejszych obszarów funkcjonowania nowoczesnej administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem e-administracji. Dla osób już pracujących w administracji publicznej studia mogą stanowić podstawę do uzyskania awansu zawodowego, m.in. dzięki zdobyciu nowych kompetencji z zakresu wykorzystania różnorodnych narzędzi informatycznych w urzędzie. Dla pozostałych osób studia mogą stanowić merytoryczne uzasadnienie do podjęcia zatrudnienia w urzędach administracji rządowej lub samorządowej.

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

dr Przemysław Baciak

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym. Zjazdy stacjonarne odbywają się w Filii AHE Jasło.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek