Cyberbezpieczeństwo

2 semestry / Filia Sieradz / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 000 PLN

Dostępne miastaStudia Online
75% On-Line
25% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 3

Cel Studiów

Studia dostosowane są do najnowszych standardów w dynamicznie zmieniającej się cyberprzestrzeni. W toku nauki uczestnicy zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, w tym identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im, opracowywaniem systemów bezpieczeństwa, audytu informatycznego, informatyki śledczej, zarządzania sytuacją kryzysową w IT. Stawiamy na podejście prawne i praktyczne.

 

Adresaci

Studia adresowane są w gównej mierze do funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne w  instytucjach publicznych oraz prywatnych przedsiębiorstwach.

Na studia zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

W programie
 1. Teoria cyberprzestępczości
 2. Przestępstwo komputerowe w rozumieniu prawa karnego i cywilnego
 3. Cyberprzestępczość w ujęciu prawa międzynarodowego
 4. Ochrona danych osobowych
 5. Cloud computing, repozytoria danych
 6. Informatyczne nośniki danych
 7. Dowody cyfrowe
 8. Bezpieczeństwo IT
 9. Informatyka śledcza
 10. Cyberterroryzm
 11. Strategia zarządzania bezpieczeństwem informacji wewnątrz organizacji
 12. Wywiad otwarto źródłowy
 13. Analiza kryminalna w procesie wykrywania cyberprzestępców
 14. Analiza meta danych plików, telefonicznych i danych z systemów geoinformacyjnych
 15. Przestępczość gospodarcza
 16. Zagrożenia dla elektronicznych systemów płatności
 17. Informatyka śledcza, ślady cyfrowe – ujawnianie i zabezpieczanie
 18. TOR, deepweb, darknet
Korzyści

Absolwent uzyska wszechstronną wiedzę z zakresu zagadnień prawnych w cyberprzestrzeni oraz umiejętności praktyczne z zakresu wykrywania przestępczości komputerowej, prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych, co stwarza szansę do podjęcia zatrudnienia w organach ścigania, jak również w sektorze prywatnym, na stanowiskach związanych z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji.

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

mgr Emilia Szczęsna

Kadra

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków z dziedziny cyberprzestępczości (pracownicy służb specjalnych), a także nauczyciele akademiccy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prawem informatycznym.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Studia organizowane sa przez Filie w Sieradzu wraz z Oficyną Wydawniczo-Edukacyjną "Notitia" z Bydgoszczy

NOTITIA Oficyna Wydawniczo – Edukacyjna Emilia Szczęsna
ul. Szarych Szeregów 13/40
85-829 Bydgoszcz

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek