Choreoterapia w edukacji

2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 900 PLN

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 633
42 29 95 637
42 29 95 638
42 63 15 892
ckp@ahe.lodz.pl

Cel Studiów

Kierunek o profilu doskonalącym - studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty.

Celem studiów jest zwiększenie kompetencji metodycznych nauczycieli. Absolwent studiów posiada umiejętność rozwijania aktywności ruchowej dziecka w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych. Zna szereg metod i technik wspierających ruchowy, poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka; wie jak wykorzystać taniec i ruch, żeby pomóc dziecku, które słabo czyta i pisze, ma problemy z koncentracją uwagi i utrzymaniem równowagi, nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Absolwent studiów potrafi zbudować ciekawą choreografię w małych formach teatralnych; prowadzi atrakcyjne zajęcia dydaktyczne poprzez wykorzystanie ruchu.

Adresaci

Studia skierowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, instruktorów zajęć pozaszkolnych, instruktorów tańca, pedagogów szkolnych, arteterapeutów pragnących zwiększyć swoje kompetencje metodyczne poprzez włączenie w warsztat swojej pracy metod i technik wykorzystujących taniec i ruch.

W programie
 • Warsztat umiejętności pedagoga
 • Psychopedagogika  SPE
 • Wprowadzenie do choreoterapii
 • Elementy tańca ludowego i narodowego z metodyką
 • Metodyka pracy z grupą
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Metoda Duncan
 • Metoda St Denis
 • Metoda Anny Halprin
 • Zabawy muzyczno-ruchowe w pracy z grupą – system Carla Orffa
 • Elementy Labanowskiej Analizy Ruchu (LMA – Laban Movement Analysis)
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Relaksacja dla dzieci
 • Drama
 • Choreografia w małych formach teatralnych
 • Elementy tańca współczesnego z metodyką
 • Taniec kreatywny w pracy psychoedukacyjnej i terapeutycznej
 • Improwizacja tańca
 • Pogłębiona grupowa terapia tańcem
Korzyści

Studia pozwolą na:

 • Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu wykorzystania ruchu i tańca w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych; poznanie metod i technik choreoterapii, a przez to wzbogacenie warsztatu pracy.
 • Prowadzenie zajęć z zakresu choreoterapii.
Czas trwania

2 semestry – 290 godzin

Opiekun merytoryczny

dr Kamila Witerska

Kadra

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią nauczyciele akademiccy – specjaliści z zakresu choreoterapii, a także praktycy prowadzący zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z zakresu choreoterapii, terapii integracji sensorycznej, tańca, czy relaksacji dla dzieci.

mgr Magdalena Charbicka – dyrektor Centrum Terapii Dziecka Fundacji JiM. 17 lat doświadczenia w pracy z dziećmi z autyzmem. Autor programu pracy z dziećmi z autyzmem Autyzm HELP stosowanego w Fundacji JiM. Oligofrenopedagog z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi z autyzmem, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta treningu słuchowego Johansena.

dr Mateusz Wiszniewski – arteterapeuta, doktor antropologii tańca. Od 1994 roku prowadzi zajęcia i warsztaty technik relaksacyjnych i wizualizacji. Od 1999 roku prowadzi zajęcia warsztaty i obozy z elementami tańca terapeutycznego i różnych form terapii sztuką. Pracuje z wieloma formami twórczej ekspresji, technik relaksacyjnych i pracy z ciałem. Jest instruktorem improwizacji tańca i symboliki ciała, eksperymentalnego teatru improwizacji tańca oraz instruktorem ćwiczeń profilaktycznych i leczniczych Czi Kung Healing Dao i masażu. Skończył kurs pracy nad uwalnianiem skutków traumy metodą TRE wywodzącą się z bioenergetyki Lowena. Brał udział w wielu warsztatach tańca terapeutycznego prowadzonych przez mistrzów tej dyscypliny w USA. W swojej pracy inspiruje się amerykańskim nurtem arteterapi – terapii ekspresyjnych. Napisał autorski program o rozwoju osobistym przez sztukę i szkolenia dla instruktorów ATE. Do lipca 2013 r. zostało ukończonych XI edycji. Stworzył program łączący arteterapię z elementami coachingu – 2013 r. ukończona została pierwsza edycja. Doktorat z zakresu antropologii tańca obronił na UŁ w 2006 roku, na wydziale Socjologii Kultury. Jest autorem książek z zakresu rozwoju osobistego: Potęga Wizualizacji, Zrelaksuj się i Żyj Twórczo, Uzdrawiający Taniec, oraz licznych artykułów na temat arteterapii i tańca terapeutycznego.

mgr Alicja Gruszka – Certyfikowana Psychoterapeutka Gestalt (Certyfikaty Psychoterapeuty: Instytut Terapii Gestalt, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt) oraz Instruktorka Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała, wydany przez Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen (576 h aktywnego udziału w programie, edycje w Poznaniu i w Krakowie).

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, a także projektuje i realizuje autorskie warsztaty rozwoju osobistego, oparte o improwizację ruchowo-taneczną, choreoterapię i pracę z ciałem w podejściu Gestalt (m.in. Laboratorium Choreoterapii, Ciałokształt Relacji).

Bardzo ważny jest dla niej nieustanny rozwój własnych umiejętności, dlatego regularnie uczestniczy w warsztatach i projektach z obszaru tańca, ruchu, performance’u i pracy zorientowanej na ciało.

W okresie od 2014 r. do 2017 r. odbyła staż trenerski w Instytucie Terapii Gestalt, przygotowujący do nauczania psychoterapii.

Więcej informacji na: www.psychoterapia-gestalt.pl, www.warsztaty-gestalt.pl

mgr Wioletta Kaczmarek – Certyfikowana Terapeutka terapii tańcem, Praktyk BTM, Terapeuta-Praktyk NVR, Instruktor edukacji somatycznej BTP, instruktor metody Life/Art Process. Filolog, pedagog (studia magisterskie i podyplomowe UAM, Poznań), pedagog tańca współczesnego oraz Form Taneczno-Gimnastycznych przy Muzyce (studia podyplomowe AWF, Poznań), specjalista ds. Public Relations (studia podyplomowe WSB, Poznań). Od 2009 roku członek i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT. Od 17 lat aktywnie uczestniczy w warsztatach: Polskiego Teatru Tańca i PSCh (Poznań), warsztatach Pantomimy, konferencjach Tańca Współczesnego i festiwalach Sztuki Tanecznej (Bytom), festiwalach Improwizacji (Zielona Góra); w latach 2001-2004 członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Tańca Współczesnego (Bytom). Jako pedagog tańca i choreograf prowadzi autorskie projekty i zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jako terapeuta prowadzi zajęcia i warsztaty skoncentrowane na rozwoju osobistym dla dzieci i dorosłych.

dr Violetta Florkiewicz – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda,  III stopień specjalizacji w zakresie logopedii, konsultant  ds. terapii pedagogicznej w WODN, specjalista w zakresie metodyki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się, autorka programów studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika i Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, autorka licznych artykułów w czasopismach pedagogicznych oraz publikacji Terapia pedagogiczna – scenariusze zajęć, posiada bogate doświadczenie edukatorskie, autorka  licznych projektów – realizowanych w ramach grantów.

dr Kamila Witerska – pedagog, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Twórczości AHE w Łodzi. Zajmuje się dramą, stymulowaniem motywacji i kreatywnego myślenia a także mechanizmami wpływu społecznego na procesy uczenia się. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama oraz  Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Autorka  m.in. pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej porównania metody dramy stosowanej w różnych grupach wiekowych: Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź, Wydawnictwo AHE a także praktycznego przewodnika po technikach dramowych: Drama. Techniki, strategie, scenariusze, Warszawa, Difin.

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, st. wykładowca w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych, zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Choreoterapia w edukacji jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

 

Dolny pasek