Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową - 100% STUDIA ONLINE

2 semestry / onlinePłatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 300 PLN

Dostępne miasta

100% studia online – zajęcia stacjonarne realizowane będą w postaci webinarów we współpracy z PUW.

 

Cel Studiów

Studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa  z elementami zarzadzania informacją cyfrową pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece pozaszkolnej. Program został poszerzony o elementy zarządzania informacją cyfrową.  Studia przygotowują do pracy poza systemem oświaty.

Adresaci

Studia z Bibliotekoznawstwa kierowane  są  do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy chcą zdobyć kompetencje do pracy w bibliotekach.

W programie

W programie m.in.:

 • Warsztat umiejętności interpersonalnych
 • Trening myślenia twórczego
 • Podstawy bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa
 • Biblioterapia rozwojowa
 • Konwersatorium – literatura współczesna
 • Literatura dzieci i młodziezy
 • Marketing w bibliotece
 • Zarzadzanie informacją naukową
 • Podstawy pracy z bazami danych
 • Zabezpieczenia danych cyfrowych
 • Prawa autorskie i majątkowe do utworów
 • Realizacja projektów kulturalno-oświatowych w bibliotece
 • Komputerowe systemy wspomagające prace bibliotekarza
 • Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe
 • Warsztat metodyczny bibliotekarza
 • Praktyki
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa, zyskują kompetencje umożliwiające prace w bibliotekach poza systemem oświaty.

Dodaktowo w trakcie kształcenia uczestnicy poznają systemy komputerowe wspomagające pracę bibliotekarza oraz zdobywają wiedzę dotyczącą zabezpieczeń cyfrowych.

Ponadto uzyskują przygotowanie do wdrożenia i korzystania z nowoczesnej technologii informacyjnej w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych oraz zdobywają umiejetności projektowanie i realizacji projektów kulturalno-oświatowych.

Czas trwania

2 semestry (310 godzin)

Opiekun merytoryczny

mgr Katarzyna Paliwoda

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Studia realizowane będą całkowicie w formule on-line. Zajęcia stacjonarne będą realizowane jako webinaria na Platformie Zdalnego Nauczania.

Obrona pracy dyplomowej lub egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek