2 semestry /3 300 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
65% On-Line
35% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 5
Cel Studiów

Studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa  z elementami zarzadzania informacją cyfrową pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Program został poszerzony o elementy zarządzania informacją cyfrową. Studia przygotowują do pracy poza systemem oświaty. 

Adresaci

Studia  kierowane  są  do magistrów i licencjatów  różnych specjalności, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach wyżej zorganizowanych, np. pedagogicznej czy prowadzonej przez wyższą uczelnię.

W programie

W programie m.in.:

 • Warsztat umiejętności interpersonalnych
 • Trening myślenia twórczego
 • Podstawy bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa
 • Biblioterapia rozwojowa
 • Konwersatorium – literatura współczesna
 • Literatura dzieci i młodziezy
 • Marketing w bibliotece
 • Zarzadzanie informacją naukową
 • Podstawy pracy z bazami danych
 • Zabezpieczenia danych cyfrowych
 • Prawa autorskie i majątkowe do utworów
 • Realizacja projektów kulturalno-oświatowych w bibliotece
 • Komputerowe systemy wspomagające prace bibliotekarza
 • Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe
 • Bibliotekarz w roli dydaktyka
 • Warsztat metodyczny bibliotekarza
 • Praktyki
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Absolwenci zyskują dodatkowe kwalifikacje  stwarzające umożliwiające prace w bibliotekach różnego typu – od biblioteki pedagogicznej do bibliotek szkół wyższych.

Dodaktowo w trakcie kształcenia słuchacze poznają systemy komputerowe wspomagające pracę bibliotekarza oraz zdobywają wiedzę dotyczącą zabezpieczeń cyfrowych.

Ponadto uzyskują przygotowanie do wdrożenia i korzystania z nowoczesnej technologii informacyjnej w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych oraz zdobywają umiejetności projektowanie i realizacji projektów kulturalno-oświatowych.

Czas trwania

2 semestry (310 godzin)

Opiekun merytoryczny

mgr Katarzyna Paliwoda

Wymagane dokumenty
 • kopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni