3 semestry / Filia Jasło / Płatne w 10 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 200 PLN

Filia w Jaśle
ul. Szkolna 38
38-200 Jasło
+48 13 42 61 360
jaslo@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Kierunek o profilu doskonalącym - studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty.

Celem studiów podyplomowych z Arteterapii jest uzupełnienie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.

Adresaci

Studia podyplomowe z Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii. Ofertę studiów podyplomowych w zakresie Arteterapii adresujemy również do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz do osób pragnących pracować w takich placówkach.

W programie

Zajęcia na studiach podyplomowych z Arteterapii mają charakter modułowy i obejmują m.in.:

 • warsztat umiejętności interpersonalnych, psychologię twórczości i zdolności
 • diagnostykę i terapię pedagogiczną, elementy psychologii i psychopatologii, metody i szkoły psychoterapii
 • wstęp do arteterapii, elementy historii sztuki
 • plastykę w nauczaniu i terapii, kreatywność w myśleniu i działaniu
 • muzykę, taniec, choreoterapię i logorytmikę
 • rysunek, malarstwo, rzeźbę
 • dramę, biblioterapię
 • rysunkowe metody projekcyjne w diagnostyce psychologicznej
 • intermedia, multimedia, mixmedia
Korzyści

Studia podyplomowe z Arteterapii pozwolą między innymi na:

 • zapoznanie się z rolą aktywności plastycznej w nauczaniu i terapii
 • praktyczne poznanie założeń i technik pracy arteterapeutycznej
 • zapoznanie się z możliwościami wykorzystania muzyki i tańca w terapii
 • poznanie możliwości terapeutycznego wykorzystania biblioterapii i dramy w praktyce
 • przygotowanie własnego projektu arteterapeutycznego w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem wybitnego arteterapeuty program studiów odpowiada wymogom ubiegania się o certyfikat arteterapeuty nadawany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich KAJROS.
Czas trwania

3 semestry – 380 godzin

Ponad 70% zajęć to praca technikami warsztatowymi.

Organizacja zajęć jest dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego. Zajęcia realizowane są w czasie zjazdów weekendowych (zazwyczaj 1 zjazd w miesiącu) w piątek po godz. 16:00 – 5 godzin (głównie wykłady), sobota i niedziela po 10 godzin (głównie warsztaty).

Opiekun merytoryczny

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wiesław Karolak

Koordynator studiów: dr Agnieszka Gutowska-Wyka

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Arteterapia m.in.:

prof. dr hab. Wiesław Karolak (arteterapeuta, wykładowca akademicki uczelni polskich
i zagranicznych, autor licznych projektów polskich i międzynarodowych z zakresu arteterapii i edukacji przez sztukę, autor wielu publikacji z zakresu zastosowania technik arteterapeutycznych w edukacji i pracy terapeutycznej)

dr Barbara Wiśniewska (specjalista psycholog kliniczny)

dr Kamila Witerska (pedagog, specjalista w zakresie pedagogiki dramy)

dr Agnieszka Gutowska-Wyka (psycholog, specjalista w zakresie psychologii zdrowia)

dr Mateusz Wiszniewski (arteterapeuta, choreoterapeuta)

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Arteterapia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Studia oferowane są zarówno w Łodzi jak i w wybranych Filiach bądź Ośrodkach AHE (zgodnie z informacją podaną po lewej stronie, pod nazwą kierunku).

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

UWAGA! REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 15.10.2021 ROKU. DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!
TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 21 WRZEŚNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 5% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!