Logistyka i Zarządzanie Transportem - 100% STUDIA ONLINE

2 semestry / onlinePłatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 500 PLN

Dostępne miasta
Cel Studiów

Celem studiów jest  przekazanie  aktualnej wiedzy  i   umiejętności menedżerskich  w zakresie logistyki i zarzadzania transportem oraz  wykształcenie specjalistów pracujących w tej dziedzinie. Studium przygotowuje do profesjonalnej pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach branży TSL i w komórkach logistycznych pozostałych  podmiotów gospodarczych i administracyjnych.

 

Adresaci

Studia podyplomowe Logistyka i Zarzadzanie Transportem kierujemy do osób zamierzających podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką i zarzadzaniem transportem oraz do kadry zarządzającej zainteresowanej poszerzeniem wiedzy. Studia pozwalają zarówno na podniesienie kwalifikacji osób wykonujących zawód logistyka lub menedżera transportu jak i na zdobycie zupełnie nowych kwalifikacji przez osoby bez  praktyki w tej dziedzinie.  Słuchaczami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

W programie
 • Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
 • Infrastruktura transportu
 • Prawo transportowe i ubezpieczenia
 • Ekonomika przedsiębiorstw TSL
 • Podstawy logistyki i spedycji
 • Transport intermodalny i kontenerowy
 • Marketing w branży TSL
 • Systemy i procesy transportowe, spedycyjne i logistyczne
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży TSL
 • Usługi transportowe
 • Systemy informatyczne i gospodarka elektroniczna w transporcie, spedycji i  logistyce
 • Środki transportu i techniczne cechy działalności transportowej
 • Laboratorium logistyczno-spedycyjne
 • Laboratorium magazynowe
 • Planowanie transportu osób i ładunków
 • Bezpieczeństwo w transporcie
 • Seminarium dyplomowe

Studia podyplomowe kończą się ocenioną pracą podyplomową i zdaniem z wynikiem pozytywnym ustnego egzaminu końcowego.

Korzyści

Absolwent studiów będzie wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na stanowiskach związanych z logistyką i zarządzaniem transportem a także do pracy menadżerskiej w tym obszarze.

Czas trwania

2 semestry – 200 godzin

Opiekun merytoryczny

dr inż. Jerzy Janczewski

Kadra

Doświadczona kadra wykładowców, posiadających wysokie kwalifikacje oraz szeroką praktykę w TSL. Specjaliści z dziedziny logistyki, transportu, praktycy, kadra naukowa AHE oraz innych wyższych uczelni.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Logistyka jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

 

Studia realizowane w formule 100% online (80% zajęć prowadzona jest on-line przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego a 20% zajęć prowadzona będzie w formie Webinaium).

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek