2 semestry /3 200 PLN / zarzadzanie-oswiataPłatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
70% On-Line
30% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Cel Studiów

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania oświatą mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Adresaci

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą adresujemy do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów placówek oświatowych i szkół oraz osób, które aspirują do piastowania stanowisk kierowniczych w oświacie.

W programie

W programie studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą m.in.:

 • Prawo w praktyce oświatowej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych
 • Kierowanie zmianą w placówce
 • Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły
 • Projektowanie programu szkoły
 • Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i tworzenie programów poprawy efektywności kształcenia
 • Projektowanie programu rozwoju szkoły/placówki oświatowej
 • Projektowanie programu wychowawczego i profilaktyki
 • Nadzór pedagogiczny
 • Rozwój zawodowy nauczyciela
 • Organizacja i kierowanie szkołą
 • Decyzje administracyjne Dyrektora
 • Organy kolegialne w szkole
 • Ocena pracy nauczyciela
 • Organizacja pracy dyrektora
 • Promocja placówki i współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Systemy oceniania w edukacji
 • Innowacyjność w zarządzaniu
 • BHP w placówce oświatowej
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania oświatą jest niezbędne przy objęciu funkcji dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.08.2017 r.

Czas trwania

2 semestry – 245 godzin

W ramach  studiów organizujemy  dla osób chętnych I zjazd jako wyjazd integracyjny połączony z zajęciami. Zajęcia połączone z wyjazdem integracyjnym organizowane są w Hotelu Molo nad Zalewem Sulejowskim. Organizator zjazdu zapewnie uczestnikom:

 • dojazd do Hotelu Molo spod Uczelni
 • nocleg w pokoju dwuosobowym
 • dwa śniadania
 • dwa obiady
 • ognisko lub kolację
 • przerwy kawowe

Udział w zajęciach wyjazdowych to doskonała okazja do zintegrowania się z grupą uczestników, poznaniu wykładowców i koordynatora studiów.

Koszt za udział w zjedździe organizowanym w Hotelu Molo wynosi 400 zł od osoby, płatne w 8 ratach po 50 zł jako dopłata do miesięcznego czesnego.

Osoby zainteresowane udziałem w zjeździe organizowanym w Hotelu MOLO, proszone są o złożenie deklaracji w biurze CKP – ckp@ahe.lodz.pl

Opiekun merytoryczny

mgr Katarzyna Paliwoda

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

 • Beata Florek
 • Teresa Łęcka
 • Joanna Winiarska-Harbat
 • Elżbieta Czajka
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni