Zarządzanie oświatą - 100% STUDIA ONLINE

2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 200 PLN

Dostępne miasta

100% studia online – zajęcia stacjonarne realizowane będą w postaci webinarów we współpracy z PUW.

 

Cel Studiów

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania oświatą mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Adresaci

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą adresujemy do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów placówek oświatowych i szkół oraz osób, które aspirują do piastowania stanowisk kierowniczych w oświacie.

W programie

W programie studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą m.in.:

 • Prawo w praktyce oświatowej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych
 • Kierowanie zmianą w placówce
 • Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły
 • Projektowanie programu szkoły
 • Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i tworzenie programów poprawy efektywności kształcenia
 • Projektowanie programu rozwoju szkoły/placówki oświatowej
 • Projektowanie programu wychowawczego i profilaktyki
 • Nadzór pedagogiczny
 • Rozwój zawodowy nauczyciela
 • Organizacja i kierowanie szkołą
 • Decyzje administracyjne Dyrektora
 • Organy kolegialne w szkole
 • Ocena pracy nauczyciela
 • Organizacja pracy dyrektora
 • Promocja placówki i współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Systemy oceniania w edukacji
 • Innowacyjność w zarządzaniu
 • BHP w placówce oświatowej
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania oświatą jest niezbędne przy objęciu funkcji dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.08.2017 r.

Czas trwania

2 semestry – 260 godzin

W ramach  studiów organizujemy  dla osób chętnych I zjazd jako wyjazd integracyjny połączony z zajęciami. Zajęcia połączone z wyjazdem integracyjnym organizowane są w Hotelu Molo nad Zalewem Sulejowskim. Organizator zjazdu zapewnie uczestnikom:

 • dojazd do Hotelu Molo spod Uczelni
 • nocleg w pokoju dwuosobowym
 • dwa śniadania
 • dwa obiady
 • ognisko lub kolację
 • przerwy kawowe

Udział w zajęciach wyjazdowych to doskonała okazja do zintegrowania się z grupą uczestników, poznaniu wykładowców i koordynatora studiów.

Koszt za udział w zjedździe organizowanym w Hotelu Molo wynosi 400 zł od osoby, płatne w 8 ratach po 50 zł jako dopłata do miesięcznego czesnego.

Osoby zainteresowane udziałem w zjeździe organizowanym w Hotelu MOLO, proszone są o złożenie deklaracji w biurze CKP – ckp@ahe.lodz.pl

Opiekun merytoryczny

mgr Katarzyna Paliwoda

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

mgr Florek Beata
mgr Joanna Winiarska – Harbat
mgr Teresa Łęcka
prof. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak
mgr Aneta Woźniakowska-Moskwa

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Zajęcia stacjonarne zostaną zrealizowane jako webinaria na Platformie Zdalnego Nauczania.

Obrona pracy dyplomowej lub egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia
Opinie uczestników

Zobacz co odpowiadają nasi absolwenci na pytanie ankietowe:

Gdyby Pani/a przyjaciel poprosił o opisanie ukończonych studiów, to co by usłyszał?

 • "Dziękuję za nieocenioną wiedzę, przekazane doświadczenia, życzliwość i opiekę podczas realizacji studiów". Jolanta Kasińska-Wajcht
Na stronie internetowej zamieszczane są opinie uczestników Studiów Podyplomowych realizowanych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Lodzi z zakresu "Zarządzanie oświatą" uzyskane za pomocą ankiet ewaluacyjnych.

Dolny pasek