Dodane przez mbielski -
Studia podyplomowe czy magisterskie?

Zgodnie z systemem bolońskim studia dzielą się na studia I, II i III stopnia. Poza tym dopuszcza się możliwość realizacji studiów jednolitych magisterskich, które trwają 5 lat. Po ukończeniu studiów I stopnia – licencjackich (3 lata) lub inżynierskich (3,5 roku) student uzyskuje tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera, a tym samym wyższe wykształcenie. Na tym etapie może pojawić się pytanie – Co dalej? Co po licencjacie? Studia podyplomowe czy magisterskie? Tak naprawdę odpowiedź zależy od kilku czynników, m.in. Twoich dalszych planów zawodowych bądź edukacyjnych (Czy myślisz o karierze stricte naukowej?), wymagań obecnego (lub przyszłego) pracodawcy.

Warto nadmienić, że w przypadku zawodów regulowanych konieczne jest uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do ich wykonywania. Jeśli wybrany przez Ciebie zawód znajduje się na tej liście, to ukończenie studiów podyplomowych może okazać się istotne w zdobyciu wymaganych uprawnień. Wśród blisko 360 zawodów regulowanych znajdują się fizjoterapeuta, logopeda, opiekun medyczny, operator maszyn i urządzeń, psychiatra. Szczegółowe informacje na temat wymagań są dostępne m.in. na stronie Komisji Europejskiej1.

Studia podyplomowe a magisterskie różnica
Studia magisterskie mogą trwać nawet pięć lat w przypadku wybranych kierunków (studia jednolite magisterskie) np. prawo, psychologia, jak również dwa lata w przypadku pozostałych kierunków (studia II stopnia). Czas trwania studiów podyplomowych to co najmniej jeden rok (dwa semestry). Oczywiście w zależności od wybranego kierunku czas nauki może być dłuższy. Zarówno w trakcie studiów magisterskich jak i podyplomowych studenci mogą realizować dodatkową praktykę poza zajęciami (jej wymiar godzinowy jest określony w programie kształcenia).
Po pomyślnym ukończeniu studiów magisterskich otrzymuje się dyplom, z kolei w przypadku studiów podyplomowych świadectwo. W przypadku podyplomówki nie otrzymasz tytułu zawodowego. W trakcie studiów wyższych, w zależności od ich programu oraz przekazywanych treści, uzyskuje się najczęściej wiedzę ogólną o charakterze akademickim. Ponadto na magisterce studenci realizują tzw. zajęcia ogólnouniwersyteckie niekoniecznie związane z kierunkiem kształcenia. Programy studiów podyplomowych mają zdecydowanie praktyczny charakter, wpisujący się w aktualne trendy oraz wymagania i oczekiwania rynku pracy. Zajęcia na podyplomówkach prowadzone są przez osoby na co dzień specjalizujące się i pracujące w obszarach kształcenia.
Studia magisterskie co do zasady są bezpłatne. Jeśli jednak zdecydujesz się na formę niestacjonarną wiąże się to z koniecznością pokrycia kosztów kształcenia, podobnie jak w przypadku studiów podyplomowych. Zajęcia niezależnie od rodzaju studiów mogą być prowadzone w budynku uczelni, jak również online i w formule hybrydowej. Warto jednak zauważyć, że zjazdy na podyplomówce odbywają są w weekendy (średnio dwa razy w miesiącu), a zajęcia na studiach magisterskich stacjonarnych mogą być prowadzone przez pięć dni w tygodniu o wybranych lub ustalonych godzinach.
Dla niektórych, zwłaszcza młodych osób, ważne jest posiadanie statusu studenta (a to gwarantują studia licencjackie lub magisterskie), dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dodatkowych benefitów np. zniżek na transport publiczny. Wybierając studia podyplomowe, nie uzyskasz dodatkowych przywilejów. Ale czy tylko dlatego wybiera się studia?

Magisterskie czy podyplomowe?

Checklista
Przygotowałem dla Ciebie checklistę składającą się z kilku pytań, które mogą wesprzeć Cię w podjęciu decyzji dotyczącej rodzaju studiów – podyplomówka czy magisterka:

  • Co jest dla Ciebie najważniejsze w Twoim wykształceniu?
  • Czy istotny jest dla Ciebie tytuł naukowy?
  • W jaki sposób chcesz wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie nauki?
  • Czy ważny jest dla Ciebie status studenta?
  • Jakie perspektywy otwierają się przed Tobą? Czego potrzebujesz do ich realizacji?

Oczywiście można wskazać inne różnice między omawianymi rodzajami studiów. Wybór magisterka czy podyplomówka pozostawiam Tobie. Nie zawsze jednak wybór musi rozgraniczać się na studia podyplomowe czy magisterskie. Po studiach magisterskich można wybrać się na podyplomówkę. Co więcej możesz też wybrać studia podyplomowe po licencjacie. Można także równolegle studiować magisterkę i być słuchaczem studiów podyplomowych. Opcji jest wiele, ale od Ciebie zależy, z której skorzystasz.
Szukasz kierunku studiów podyplomowych dla siebie? Sprawdź ofertę kształcenia CKP. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

1European Commission, The EU Single Market. Regulated professions database , https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=23&quid=1&mode=asc&maxRows=* [dostęp: 18 sierpnia 2022]

Autor

Mateusz Konieczny

Mateusz Konieczny

https://www.linkedin.com/in/mkkonieczny/?originalSubdomain=pl

Socjolog, doradca zawodowy, certyfikowany trener FRIS®. Mentor w programach rozwojowych dla młodzieży i dorosłych. Ekspert Youth Wiki – Encyklopedii Komisji Europejskiej poświęconej młodzieży i polityce młodzieżowej. Założyciel Manufaktury Przyszłości - organizacji wspierającej kształtowanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju kompetencji młodzieży i dorosłych, realizując sesje indywidualne oraz warsztaty i szkolenia (ponad 2000 h). Specjalizuje się w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia, diagnozowaniu potencjału edukacyjnego i zawodowego oraz wsparciu pracowników edukacji w przygotowaniu młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Wykorzystuje narzędzie FRIS® w rozwoju klientów indywidualnych oraz możliwości ich efektywnego współdziałania w zespole. Jest Wizjonerem (wg badania FRIS®). Twórca programów edukacyjnych. Współautor Kart Potencjału - narzędzia rozwojowego kluczowego w pracy coachów, psychoterapeutów i doradców zawodowych.