Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii.

W trakcie zajęć uczestnicy pogłębią i ugruntują swoja wiedzę, zostaną też wyposażeni w niezbędne umiejętności do pracy z pacjentami z problemami psychosomatycznymi.

Korzyści

Dzięki studiom słuchacze nabędą specjalistyczną wiedzę z psychosomatyki i somatopsychologii. Podniosą własne kwalifikacje i kompetencje. Wzbogacą własne zasoby o nowe kompetencje Interpersonalne.

Dla kogo?

Adresatami studiów są wszystkie osoby, które z racji wykonywanego zawodu zetkną się z problematyką chorób psychosomatycznych między innymi do pracowników służby zdrowia, lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów, psychoterapeutów.

Program kształcenia

W programie m.in.:

 • Wybrane zaburzenia i choroby psychosomatyczne - diagnoza i oddziaływania
 • Podstawy psychologii zdrowia i stresu
 • Psychologia prenatalna człowieka, terapia psychoanalityczna i psychodynamiczna
 • Anatomia człowieka i Fizjologia człowieka
 • Psychoprofilaktyka i promocja zdrowia
 • Kompetencje osobiste - współczucie, uważność, obecność i terapia mindfulness
 • Psychologiczne aspekty diagnozy i terapii zaburzeń psychosomatycznych
 • Fizjologiczne podstawy diagnozy i terapii zaburzeń psychosomatycznych w aspekcie oddziaływań somatopsychicznych

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Wrzoskiewicz- psychoterapeutka, socjoterapeutka, pedagog specjalny, Trener Umiejętności Społecznych oraz Trener Umiejętności Rodzicielskich. Skończyła szkolenie z Terapii Behawioralnej. Zajmuje się psychologicznymi aspektami bezpieczeństwa dzieci. Absolwentka studiów podyplomowych z Neuropsychologii,Psychosomatyki i somatopsychologii. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Nauczyciel akademicki. Autorka programów nauczania, artykułów z zakresu psychologicznych aspektów bezpieczeństwa oraz materiałów edukacyjnych dla studentów i uczestników szkoleń

Kadra

Agnieszka Chmielowska-Marmucka doktor nauk humanistycznych tematyka dysertacji doktorskiej obejmowała zagadnienia percepcji, wyobraźni i pamięci w procesie nauczania i uczenia się pojęć abstrakcyjnych. Psycholog o specjalności klinicznej i osobowości, pedagog, neuroterapeuta EEG Biofeedback I i II stopnia, biolog, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii

dr Joanna Felczak absolwentka psychologii, resocjalizacji, germanistyki i ekonomii Członek PTS i PTP. Prowadzi badania nad osobowością przestępców, skutecznością i efektywnością oddziaływań wobec skazanych i byłych skazanych oraz możliwością reagowania na procesy wykluczenia społecznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania uczelnią wyższą. Zainteresowania badawcze: diagnoza psychologiczna, wykluczenie społeczne, profilaktyka, resocjalizacja i readaptacja społeczna.

dr n. med. i n. o zdr. Adrianna Othmani - psycholog specjalności psychologia kliniczna i osobowości, psycholog transportu, adiunkt Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki, stopień naukowy doktora uzyskała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CMUJ), prowadzi własna działalność gospodarczą - Gabinet Psychologiczny i Pracownia Psychotestów Psyche dr n. med. i n. o zdr. Adrianna Othmani w Bochni, specjalizantka z zakresu psychologii klinicznej, podspecjalizacja neuropsychologia organizowanej przez CKMP i Szpital Uniwersytecki w Krakowie (III rok specjalizacji).

dr Katarzyna Marchewka – z wykształcenia psycholog i etyk. Specjalizuje się w psychologii klinicznej, jak również psychologii międzykulturowej, etyce zawodu psychologa oraz historii myśli psychologicznej. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pracujący w ramach tzw. klasycznego nurtu CBT oraz trzeciej fali CBT (przede wszystkim terapią schematów). W wolnych chwilach stara się promować dialog międzykulturowy, a także pomagać w integrowaniu osób wywodzących się z innych kultur, które mieszkają w Polsce.

Maria Suchodolska-Wójcicka- psycholog,psychoterapeutka psychoanalityczna, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Joanna Zajęcka - Psychoterapeutka Gestalt, Absolwentka 4 letniej Szkoły Psychoterapeutów w Instytucie Gestalt w Krakowie, Psychodietetyk, Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Trener Umiejętności Społecznych i Biznesowych oraz Mediator, Absolwentka kierunków MBA Akademii Koźmińskiego w Warszawie oraz Mediacji na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prywatnie Fitoterapeutka i Absolwentka Fitoterapii w Instytucie Medycyny Klasztornej w Katowicach.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym .

Obrona pracy dyplomowej odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.