Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji, poznanie potrzeb seniorów i umiejętność ich diagnozowania.

Korzyści

Studia adresowane są do osób, które chcą znaleźć zatrudnienie zarówno w instytucjach pomocy i opieki społecznej, zakładach opiekuńczo leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych (klub seniora, uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie osób starszych, ale także w firmach świadczących usługi teleopiekuńcze i telemedyczne.

Dla kogo?

Studia skierowane są do osób zaangażowanych w organizowanie opieki nad osobami starszymi, które podsiadają wyższe wykształcenie I i/lub II stopnia. Ze studiów mogą skorzystać osoby, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu podstaw geriatrii, świadczenia usług dla Seniorów, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy z Seniorem.

Program kształcenia

Program obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 • Psychologia starzenia się i starości
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • Diagnozowanie potrzeb seniorów
 • Podstawy geriatrii
 • Techniki treningu pamięci i terapia zajęciowa
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Praktyka dietetyczna w procesie aktywizacji seniorów
 • Teleopieka i telemedycyna w pracy z seniorem
 • Praca z opiekunami seniorów
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna
Czas trwania

2 semestry

Kadra

mgr Aneta Kańtoch - logopeda, neurologopeda kliniczny, pedagog, psychodietetyk, terapeuta karmienia. Absolwentka: Uniwersytetu Opolskiego (studia doktoranckie z zakresu pedagogiki), Akademii Medycznej we Wrocławiu (specjalność: neurologopedia kliniczna), Wyższej Szkoły Bankowej (specjalność: psychodietetyka), Uniwersytetu Opolskiego (specjalności: logopedia, pedagogika pracy), Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność: pedagogika resocjalizacyjna).

mgr Marta Kozłowska - Koordynator projektów, trener od 2002 roku, metodyk, audytor. Ukończyła wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim i międzywydziałowe studia pedagogiczne Politechniki i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Absolwentka szkoły trenerów biznesu MODERATOR. Pracę zaczynała w sieci handlowej jako specjalista, dyrektor marketingu i szkoleń, grafik, PR-owiec. Specjalizowała się w merchandisingu publikując artykuły na ten temat w prasie branżowej. Jako dziennikarz pisała także reportaże w miesięczniku lifestylowym i artykuły do prasy branżowej z dziedziny sprzedaży i merchandisingu. Współautorka „Małego warsztatownika trenerskiego”.

mgr Marcin Kozłowski - Dyrektor zarządzający firmy programistycznej, inżynier oprogramowania, trener i doradca od 2006 roku, audytor. Prezes firmy zajmującej się teleopieką i telemedycną oraz wdrażaniem systemów teleopieki. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej i podyplomowych studiów zarządzania projektów metodą PMI. Ukończył także Szkołę Trenerów Biznesu MODERATOR. Współautot „Warsztatownika trenerskiego” i wielu artykułów w mediach nt. wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwach. Jest też wiceprezesem Żorskiej Izby Gospodarczej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu IT i ICT, programowania, grafiki, obiegu dokumentów, zarzadzania metodą PMI, a także wsparciem IT w zarządzaniu, edukacji i służbie zdrowia.

mgr Urszula Kłosińska - Od 2017 roku Wiceprezes Fundacji Zimbardo Youth Center - Zarządzanie projektami grantowymi, nadzór nad merytoryczną i ekonomiczną działalnością fundacji, nadzór nad szkoleniami HIP. 2016-2018 - Psycholog w Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach. Od 2013 pracuje jako psycholog w Bytomskiej Szkole Świadomego Rodzicielstwa.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem kształcenia na studiach podyplomowychjest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zajęcia stacjonarne realizowane są w Filii AHE Wodzisław Śląski.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.8
Średnia ocena: 4.9 (Liczba ocen: 6)