Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwenta w pełną i wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki i kryminologii, m.in. o patologiach społecznych, przestępstwie, jako pewnej szczególnej formie zachowania dewiacyjnego, przestępczości, jako pewnego rodzaju zjawiskach społecznych, mechanizmach kontroli społecznej, sprawcy przestępstwa, ofierze przestępstwa, zagrożeniach ochrony środowiska i sposobach diagnozowania, analizowania i przeciwdziałania czynom kryminogennym.

Celem jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania, opisu i wyjaśniania przebiegu procesów wpływających na przestępczość i powstawanie patologii społecznych, przygotowanie do pracy w różnego typu laboratoriach wykorzystujących nowoczesne techniki informatyczne i analityczne wyjaśniające zjawiska kryminologiczne.

Dla kogo?

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które pragną nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie zagrożeń kryminalnych ściśle ukierunkowaną na pracę z osobami niedostosowanymi społecznie, a także w prewencji kryminalnej oraz prace z przestępcami i ofiarami przestępstw. Studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty.

Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
  • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi. Zajęcia stacjonarne realizowane są w Filii AHE Wodzisław Śląski.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

  • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
  • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/ początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.9
Średnia ocena: 4.9 (Liczba ocen: 9)