Data dodania: | Data aktualizacji:

Dodane przez mbielski -

Krótko o studiach podyplomowych
Studia podyplomowe otwierają możliwości na zmianę – życia zawodowego, społecznego lub po prostu wkroczenia w nowe obszary realizacji samego siebie i wykorzystania swojego potencjału. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku akademickim 2020/2021 studia podyplomowe podjęło 149.589 osób, w tym blisko 70% wszystkich uczestników stanowiły kobiety (102.380)1. Trzema najbardziej popularnymi kierunkami kształcenia były studia z zakresu medycyny, biznesu i administracji, pedagogiki2.

Kto może iść na studia podyplomowe?
Już po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich bądź inżynierskich) można iść na studia podyplomowe. Nie ma ograniczeń co do wieku studentów jak i ewentualnych wykluczeń związanych z ukończeniem innych kierunków studiów bądź uzyskaniem stopni naukowych. Osoby z tytułem doktora również wybierają studia podyplomowe. Pisząc w skrócie, podyplomówka po licencjacie jest możliwa. Aplikując na studia podyplomowe, w przypadku wybranych kierunków, oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych wymagane może być odbycie rozmowy rekrutacyjnej lub dostarczenie dodatkowych dokumentów (np. zaświadczeń).

Co dają studia podyplomowe?
Przyszli słuchacze studiów podyplomowych zapewne zastanawiają się, co dają studia podyplomowe bądź jakie korzyści zyskuje się, wybierając podyplomówkę. Przed przystąpieniem do napisania artykułu zapytałem się kilku wykładowców akademickich o motywacje, które wskazują słuchacze studiów podyplomowych. Marta Kaźmierczak – wykładowczyni akademicka, wśród najczęstszych korzyści wymieniła:

  • doskonałą formę rozwoju i możliwość poszerzenia horyzontów zawodowych,
  • rozwój własnych zainteresowań,
  • networking oraz tworzenie wspólnych przedsięwzięć przez studentów.

Ponadto warto zwrócić uwagę na zasadność, a czasem na potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji. Nowe kwalifikacje i kompetencje to także szansa na awans zawodowy w obecnym miejscu pracy. Richard Susskind i Daniel Susskind w „Przyszłość zawodów. Jak technologia zmienia prace ekspertów” zwrócili uwagę na wzrastające znaczenie specjalizacji pracowników. Wiedza staje się wyznacznikiem profesjonalistów, bowiem pozwala m.in. na wprowadzanie innowacji, efektywne wykorzystanie technologii czy zmiany w zakresie zarządzania3. W mojej ocenie studia podyplomowe wpisują się w koncepcję lifelong learning – uczenia się przez całe życie.

Idę na studia podyplomowe
Jeśli zdecydowałeś/aś się na studia podyplomowe i wybrałeś/aś już kierunek studiów, to koniecznie zapoznaj się z programem studiów oraz wymaganiami związanymi z ich ukończeniem. W przypadku niektórych kierunków wystarczy pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów (w tym egzaminów przewidzianych w programie studiów). Na innych kierunkach (np. Przygotowanie pedagogiczne studia kwalifikacyjne) należy przygotować, a następni obronić pracę podyplomową. W przypadku ścieżek związanych z bezpośrednią pracą z drugim człowiekiem (np. Arteterapia) kluczowe jest zrealizowanie praktyk (poza obowiązkowymi zajęciami) w wymiarze określonym w programie studiów. Po ukończeniu studiów, które trwają najczęściej dwa semestry, otrzymuje się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Ile trwają studia podyplomowe?
Większość dostępnych kierunków podyplomowych trwa 2 semestry. Czyli jest to roczna nauka. Dogodnym ułatwieniem jest tutaj forma studiowania podyplomowo. W ofertach szkół wyższych znajdziemy studia w 100% on-line, studia w formie weekendowej lub w formie hybrydowej. Forma studiów on-line pomaga zaoszczędzić sporo czasu, warto to rozważyć przy wyborze swojego kierunku.

Finansowanie
Dopytaj się swojego pracodawcy o możliwość współfinansowania wybranych przez Ciebie studiów podyplomowych. Jeśli w Twoim miejscu pracy nie otrzymasz wsparcia, skorzystaj z programów finansowanych ze środków europejskich, które wspierają rozwój kwalifikacji.

Myślisz o podyplomówce po licencjacie, a może po magisterce? Zacznij od wyboru kierunku dla siebie. Sprawdź ofertę studiów podyplomowych w CKP.

1Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2020 r. , Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Warszawa, Gdańsk 2021, s. 102.
2 Susskind Richard, Susskind Daniel, Przyszłość zawodów. Jak technologia zmieni pracę ekspertów, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 12.
3 Susskind Richard, Susskind Daniel, Przyszłość zawodów. Jak technologia zmieni pracę ekspertów, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 218.

Autor

Mateusz Konieczny

Mateusz Konieczny

https://www.linkedin.com/in/mkkonieczny/?originalSubdomain=pl

Socjolog, doradca zawodowy, certyfikowany trener FRIS®. Mentor w programach rozwojowych dla młodzieży i dorosłych. Ekspert Youth Wiki – Encyklopedii Komisji Europejskiej poświęconej młodzieży i polityce młodzieżowej. Założyciel Manufaktury Przyszłości - organizacji wspierającej kształtowanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju kompetencji młodzieży i dorosłych, realizując sesje indywidualne oraz warsztaty i szkolenia (ponad 2000 h). Specjalizuje się w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia, diagnozowaniu potencjału edukacyjnego i zawodowego oraz wsparciu pracowników edukacji w przygotowaniu młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Wykorzystuje narzędzie FRIS® w rozwoju klientów indywidualnych oraz możliwości ich efektywnego współdziałania w zespole. Jest Wizjonerem (wg badania FRIS®). Twórca programów edukacyjnych. Współautor Kart Potencjału - narzędzia rozwojowego kluczowego w pracy coachów, psychoterapeutów i doradców zawodowych.