Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Kierunek o profilu doskonalącym - studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty.

Celem studiów jest zwiększenie kompetencji metodycznych nauczycieli. Absolwent studiów posiada umiejętność rozwijania aktywności ruchowej dziecka w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych. Zna szereg metod i technik wspierających ruchowy, poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka; wie jak wykorzystać taniec i ruch, żeby pomóc dziecku, które słabo czyta i pisze, ma problemy z koncentracją uwagi i utrzymaniem równowagi, nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Absolwent studiów potrafi zbudować ciekawą choreografię w małych formach teatralnych; prowadzi atrakcyjne zajęcia dydaktyczne poprzez wykorzystanie ruchu.

Korzyści

Studia pozwolą na:

 • Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu wykorzystania ruchu i tańca w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych; poznanie metod i technik choreoterapii, a przez to wzbogacenie warsztatu pracy.
 • Prowadzenie zajęć z zakresu choreoterapii.
Dla kogo?

Studia skierowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, instruktorów zajęć pozaszkolnych, instruktorów tańca, pedagogów szkolnych, arteterapeutów pragnących zwiększyć swoje kompetencje metodyczne poprzez włączenie w warsztat swojej pracy metod i technik wykorzystujących taniec i ruch.

Program kształcenia
 • Warsztat umiejętności pedagoga
 • Psychopedagogika SPE
 • Wprowadzenie do choreoterapii
 • Elementy tańca ludowego i narodowego z metodyką
 • Metodyka pracy z grupą
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Metoda Duncan
 • Metoda St Denis
 • Metoda Anny Halprin
 • Zabawy muzyczno-ruchowe w pracy z grupą – system Carla Orffa
 • Elementy Labanowskiej Analizy Ruchu (LMA – Laban Movement Analysis)
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Relaksacja dla dzieci
 • Drama
 • Choreografia w małych formach teatralnych
 • Elementy tańca współczesnego z metodyką
 • Taniec kreatywny w pracy psychoedukacyjnej i terapeutycznej
 • Improwizacja tańca
 • Pogłębiona grupowa terapia tańcem
Czas trwania

2 semestry – 290 godzin

Opiekun merytoryczny

dr Kamila Witerska

Kadra

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią nauczyciele akademiccy – specjaliści z zakresu choreoterapii, a także praktycy prowadzący zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z zakresu choreoterapii, terapii integracji sensorycznej, tańca, czy relaksacji dla dzieci.

mgr Magdalena Charbicka - dyrektor Centrum Terapii Dziecka Fundacji JiM. 17 lat doświadczenia w pracy z dziećmi z autyzmem. Autor programu pracy z dziećmi z autyzmem Autyzm HELP stosowanego w Fundacji JiM. Oligofrenopedagog z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi z autyzmem, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta treningu słuchowego Johansena.

dr Mateusz Wiszniewski - arteterapeuta, doktor antropologii tańca. Od 1994 roku prowadzi zajęcia i warsztaty technik relaksacyjnych i wizualizacji. Od 1999 roku prowadzi zajęcia warsztaty i obozy z elementami tańca terapeutycznego i różnych form terapii sztuką. Pracuje z wieloma formami twórczej ekspresji, technik relaksacyjnych i pracy z ciałem. Jest instruktorem improwizacji tańca i symboliki ciała, eksperymentalnego teatru improwizacji tańca oraz instruktorem ćwiczeń profilaktycznych i leczniczych Czi Kung Healing Dao i masażu. Skończył kurs pracy nad uwalnianiem skutków traumy metodą TRE wywodzącą się z bioenergetyki Lowena. Brał udział w wielu warsztatach tańca terapeutycznego prowadzonych przez mistrzów tej dyscypliny w USA. W swojej pracy inspiruje się amerykańskim nurtem arteterapi – terapii ekspresyjnych. Napisał autorski program o rozwoju osobistym przez sztukę i szkolenia dla instruktorów ATE. Do lipca 2013 r. zostało ukończonych XI edycji. Stworzył program łączący arteterapię z elementami coachingu – 2013 r. ukończona została pierwsza edycja. Doktorat z zakresu antropologii tańca obronił na UŁ w 2006 roku, na wydziale Socjologii Kultury. Jest autorem książek z zakresu rozwoju osobistego: Potęga Wizualizacji, Zrelaksuj się i Żyj Twórczo, Uzdrawiający Taniec, oraz licznych artykułów na temat arteterapii i tańca terapeutycznego.

mgr Alicja Gruszka - Certyfikowana Psychoterapeutka Gestalt (Certyfikaty Psychoterapeuty: Instytut Terapii Gestalt, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt) oraz Instruktorka Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała , wydany przez Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen (576 h aktywnego udziału w programie, edycje w Poznaniu i w Krakowie).

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, a także projektuje i realizuje autorskie warsztaty rozwoju osobistego, oparte o improwizację ruchowo-taneczną, choreoterapię i pracę z ciałem w podejściu Gestalt (m.in. Laboratorium Choreoterapii, Ciałokształt Relacji).

Bardzo ważny jest dla niej nieustanny rozwój własnych umiejętności, dlatego regularnie uczestniczy w warsztatach i projektach z obszaru tańca, ruchu, performance’u i pracy zorientowanej na ciało.

W okresie od 2014 r. do 2017 r. odbyła staż trenerski w Instytucie Terapii Gestalt, przygotowujący do nauczania psychoterapii.

Więcej informacji na: www.psychoterapia-gestalt.pl , www.warsztaty-gestalt.pl

mgr Wioletta Kaczmarek - Certyfikowana Terapeutka terapii tańcem, Praktyk BTM, Terapeuta-Praktyk NVR, Instruktor edukacji somatycznej BTP, instruktor metody Life/Art Process. Filolog , pedagog(studia magisterskie i podyplomowe UAM, Poznań), pedagog tańcawspółczesnego oraz Form Taneczno-Gimnastycznych przy Muzyce (studia podyplomowe AWF, Poznań), specjalista ds. Public Relations(studia podyplomowe WSB, Poznań). Od 2009 roku członek i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT. Od 17 lat aktywnie uczestniczy w warsztatach: Polskiego Teatru Tańca i PSCh (Poznań), warsztatach Pantomimy, konferencjach Tańca Współczesnego i festiwalach Sztuki Tanecznej (Bytom), festiwalach Improwizacji (Zielona Góra); w latach 2001-2004 członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Tańca Współczesnego (Bytom). Jako pedagog tańca i choreograf prowadzi autorskie projekty i zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jako terapeuta prowadzi zajęcia i warsztaty skoncentrowane na rozwoju osobistym dla dzieci i dorosłych.

dr Violetta Florkiewicz - pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, III stopień specjalizacji w zakresie logopedii, konsultant ds. terapii pedagogicznej w WODN, specjalista w zakresie metodyki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się, autorka programów studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika i Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, autorka licznych artykułów w czasopismach pedagogicznych oraz publikacji Terapia pedagogiczna – scenariusze zajęć, posiada bogate doświadczenie edukatorskie, autorka licznych projektów – realizowanych w ramach grantów.

dr Kamila Witerska - pedagog, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Twórczości AHE w Łodzi. Zajmuje się dramą, stymulowaniem motywacji i kreatywnego myślenia a także mechanizmami wpływu społecznego na procesy uczenia się. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama oraz Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Autorka m.in. pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej porównania metody dramy stosowanej w różnych grupach wiekowych: Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź, Wydawnictwo AHE a także praktycznego przewodnika po technikach dramowych: Drama. Techniki, strategie, scenariusze, Warszawa, Difin.

dr Andrzej Zbonikowski - psycholog, st. wykładowca w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych, zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010).

 

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Choreoterapia w edukacji jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.7
Średnia ocena: 4.7 (Liczba ocen: 9)