studia podyplomowe czy magisterskie

Pamiętam moment, kiedy sam zastanawiałem się, jaki kierunek studiów podyplomowych wybrać. Swoją decyzję poprzedziłem analizą drogi zawodowej oraz udzieleniem odpowiedzi na kluczowe pytanie – Czy warto robić studia podyplomowe? Uznałem, że tak. Dla mnie istotna była chęć nabycia nowych kwalifikacji, by móc wykonywać nowe zadania zawodowe.

 Co dają studia podyplomowe?

Jeśli wiesz, co jest dla Ciebie ważne tu i teraz, albo co pomoże Tobie w realizacji dalszych celów, nie zwlekaj z decyzją. Oferta uczelni jest naprawdę szeroka i w mojej ocenie jest w stanie zadowolić każdego przyszłego słuchacza Studium Podyplomowego. Planując rozpoczęcie studiów podyplomowych lub zastanawiając się, jaki kierunek studiów podyplomowych wybrać, udziel odpowiedzi na cztery zasadnicze pytania:

  • Co i w jakim zakresie będzie kluczowe w moim dalszym rozwoju, zarówno prywatnym jak i zawodowym?,
  • W czym mogą pomóc mi studia podyplomowe?,
  • Jakie uprawnienia dają studia podyplomowe, które wybieram?
  • Co sprawiło, że chcę (bądź „muszę”) kontynuować naukę?

Celowo słowo „muszę” zapisałem w cudzysłowie. Zdecydowanie motywacja, efektywność i zadowolenie ze studiowania są  większe, gdy słowo „muszę” zastąpi się słowem „chcę”.

Wśród najczęstszych motywacji związanych z wyborem studiów podyplomowych wymienia się:

  • nabywanie nowych kwalifikacji i uprawnień (np. w celu uzyskania awansu w obecnym miejscu pracy bądź ubiegania się o zatrudnienie na nowym stanowisku). Warto zauważyć, że wśród branż, w których wskazuje się na deficyt pracowników znajduje się m.in. branża medyczno-opiekuńcza i edukacyjna1,
  • rozwój kompetencji, przede wszystkim kompetencji społecznych (np. zarządzanie ludźmi, przedsiębiorczość), poznawczych (np. krytyczne myślenie) i technicznych (np. kompetencje cyfrowe i inżynierskie)2. Wskazane kompetencje określane są kompetencjami przyszłości, a ich posiadanie zwiększa szansę na zatrudnienie na zmieniającym się rynku pracy,
  • możliwość zdobycia wiedzy praktycznej oraz ukazanie możliwości jej zastosowania w realnych warunkach zatrudnienia (np. na stanowisku pracy),
  • krótszy (w stosunku do studiów licencjackich lub magisterskich) czas nauki, jak również różne formy uczestnictwa w zajęciach - stacjonarna, online lub hybrydowa. Dwa ostatnie udogodnienia, to doskonała możliwość dla osób, które z uwagi na dodatkowe obowiązki bądź miejsce zamieszkania nie mogłyby podjąć nauki w formie stacjonarnej.

Wskazana lista nie ukazuje wszystkich możliwych korzyści, które zyskujesz, podejmując studia podyplomowe.

 Dla kogo studia podyplomowe i jakie wybrać?

Do najbardziej przyszłościowych i opłacalnych kierunków studiów, czyli takich które przynoszą wymierne korzyści osobom studiującym, zaliczyć można studia biznesowe, pedagogiczne i medyczne. W perspektywie najbliższych lat znacząco zmieni się sposób wykonywania pracy, a część z dotychczas realizowanych zadań zawodowych ulegnie automatyzacji bądź zastąpi ją sztuczna inteligencja. Autorzy raportu „Ramię w ramię z robotem” wskazali, że w Polsce 49% czasu pracy zajmują czynności, które mogą zostać zautomatyzowane3. Jak wygląda to w przypadku obecnie wykonywanej przez Ciebie pracy? Należy zaznaczyć, że zachodzące zmiany – gł. społeczne i technologiczne, wpływają na powstawanie nowych zawodów, co wiąże się z koniecznością zdobywania nowych kwalifikacji i kompetencji. Pracodawcy zwracają uwagę na znaczenie kwalifikacji w obszarze STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria, matematyka). Najszybciej na trendy i zapotrzebowanie rynku pracy odpowiadają studia podyplomowe.

Osobiście uważam, że najlepsza inwestycja to inwestycja w kapitał ludzki, w rozwój swój i innych osób. Jeśli nadal zastanawiasz się Co dalej?, to być może studia podyplomowe będą dla Ciebie jedną z możliwości lub okażą się szansą na rozwój osób z Twojego zespołu lub organizacji.
Zastanawiasz się, jakie studia podyplomowe wybrać? W CKP znajdziesz kierunki biznesowe, pedagogiczne i medyczne. Pełną ofertę edukacyjną znajdziecie tutaj.

 

1 Antończak-Świder Katarzyna, Biernat Adam, Dopierała Barbara, Niedzielczyk Michał, Rędziniak Urszula, Woźniak Tadeusz, (red.), Barometr zawodów 2022. Raport podsumowujący badania w Polsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, 2021, s. 20-23.
2 Włoch Renata, Śledziewska Katarzyna, Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?, DELab UW, Warszawa 2019, s. 11.

3 Ramię w ramię z robotem. Jak wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce, McKinsey & Company, Warszawa 2018, s. 5.

mateusz konieczny praca przyszłości
Autor(ka): 

Mateusz Konieczny


https://www.pracaprzyszlosci.eu/

Socjolog, doradca zawodowy, certyfikowany trener FRIS®. Mentor w programach rozwojowych dla młodzieży i dorosłych. Ekspert Youth Wiki – Encyklopedii Komisji Europejskiej poświęconej młodzieży i polityce młodzieżowej. Założyciel Manufaktury Przyszłości - organizacji wspierającej kształtowanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju kompetencji młodzieży i dorosłych, realizując sesje indywidualne oraz warsztaty i szkolenia (ponad 2000 h). Specjalizuje się w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia, diagnozowaniu potencjału edukacyjnego i zawodowego oraz wsparciu pracowników edukacji w przygotowaniu młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Wykorzystuje narzędzie FRIS® w rozwoju klientów indywidualnych oraz możliwości ich efektywnego współdziałania w zespole. Jest Wizjonerem (wg badania FRIS®). Twórca programów edukacyjnych. Współautor Kart Potencjału - narzędzia rozwojowego kluczowego w pracy coachów, psychoterapeutów i doradców zawodowych.

Dolny pasek