Interwent kryzysowy- co powinieneś wiedzieć o tym zawodzie
Autor(ka): 

Sylwia Anglart

Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta TSR, psychoterapeuta w trakcie szkolenia z terapii systemowej w WTTS, trener. Posiada doświadczenie w pracy na wszystkich etapach edukacyjnych- w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceum, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradni Zdrowia Psychicznego. W codziennej pracy zajmuje się diagnostyką psychologiczną oraz terapią młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi również szkolenia dla rad pedagogicznych oraz warsztaty wychowawcze dla rodziców, autorskie treningi mindufulness. Jest trenerką Szkoły dla Rodziców. Autorka i propagatorka metody budowania adekwatnego poczucia własnej wartości i stawiania granic dla młodzieży i dorosłych "Tutaj Jestem Ja". Brała udział w wielu stażach m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Centrum Arteterapii, Domu Dziecka, świetlicach dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jest autorką wielu artykułów psychologicznych. Ukończyła studia magisterskie z psychologii , pedagogikę wczesnoszkolną, oligofrenopedagogikę. Posiada certyfikat I stopnia Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, stopień zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, trening mindfulness oraz wiele innych. Prywatnie interesuje się psychosomatyką oraz somatopsychologią, zgłębia tajniki zależności między stanem psychicznym a funkcjnowaniem organizmu poprzez praktykowanie jogi, medytacji oraz innych metod skierowanych na rozwijanie świadomości ciała. Najchętniej spędza czas w gronie bliskich na łonie natury.

Dolny pasek