Data dodania: | Data aktualizacji:

Dodane przez mbielski -

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić na bezpłatną konferencje pt. "Edukacja w procesie zmiany".

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat.

Problematyka konferencji koncentruje się na tematyce zmian społecznych oraz pytaniu o status pedagogiki w procesie transformacji. Chcielibyśmy, aby nasza konferencja umożliwiała szeroką dyskusję na temat pedagogiki jako dyscypliny współtworzącej rzeczywistość społeczną i ulegającej przeobrażeniom. W czasach, gdy kolejne obszary edukacji przejmowane są przez media, nowe technologie, influencerów i youtuberów, w chwili, kiedy w naszą codzienność wkracza sztuczna inteligencja, a szkoła powoli zaczyna dryfować w chmurze, chcemy ponowić pytanie o sens i znaczenie edukacji podlegającej nieustannej zmianie. Druga edycja konferencji Edukacja w procesie zmiany tematycznie nawiązuje do książki Ulricha Becka Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Stawiana przez niemieckiego socjologa diagnoza rzeczywistości z jednej strony otwiera przestrzeń namysłu nad „niepewnością ducha czasu”, ale z drugiej, co wydaje się szczególnie ważne dla pedagogiki, zwraca uwagę na potrzebę poszukiwania pojęć pochodzących ze skarbca tradycji i odnoszących się do nowej, otwierającej się przed nami przyszłości. Pojęcie „społeczeństwo ryzyka” nie prowadzi więc do krytyki kultury i pesymistycznych konkluzji, ale stawia pytanie: „Jak w nowy sposób żyć i działać?”. Szczególnie istotne wydaje się zapoczątkowanie rozmowy o wartościach w wielodyskursywnym, heterogenicznym dyskursie współczesnej pedagogiki. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją do spotkania w gronie osób pracujących na rzecz praktycznego zaangażowania dyscyplin społecznych oraz inspirujących dyskusji dotyczących twórczych idei. Pokłosiem konferencji będzie recenzowana monografia wydana w Wydawnictwie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (80 pkt).

Komitet Naukowy
Przewodnicząca:
prof. dr hab. Helena Marzec, Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Członkowie:
– dr hab. Mieczysław Dudek, prof. CH,
Collegium Humanum w Warszawie
– prof. dr hab. Wiesław Karolak, Akademia
Sztuk Pięknych w Łodzi
– dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS,
Akademia Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie
– prof. nadzw. dr hab. Jacek Piekarski,
Uniwersytet Łódzki
– dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP,
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
– dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK,
Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach
– prof. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak,
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi
– dr hab. Aleksandra Siedlaczek-Szwed,
prof. UJD, Uniwersytet Jana Długosza
w Częstochowie
– prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt,
Uniwersytet Łódzki
– prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-
-Jamroc, Uniwersytet w Białymstoku
– dr Anna Grygoruk, Uniwersytet WSB Merito
– dr Beata Kunat, Uniwersytet
w Białymstoku
– dr Monika Modrzejewska-Świgulska,
Uniwersytet Łódzki
– dr Zofia Okraj, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach

Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca:
dr Magdalena Archacka, Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Członkowie:
– dr Anna Breś, AHE w Łodzi
– dr Kamila Lasocińska, AHE w Łodzi
– dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, AHE w Łodzi
– dr Daria Modrzejewska, AHE w Łodzi
– dr Kamila Witerska, AHE w Łodzi

Opłata konferencyjna
1. Udział bierny – bezpłatny.
2. Wystąpienie z referatem bez publikacji artykułu – 100 zł.
3. Wystąpienie z referatem i publikacją artykułu (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) – 300 zł
(w przypadku publikacji tekstu dwóch lub więcej autorów każdy z nich wnosi opłatę za
publikację).

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Opłatę prosimy wnosić na następujące konto:
SANTANDER BANK POLSKA S.A., numer konta 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736
tytuł wpłaty: imię i nazwisko Uczestnika, konferencja edukacja w procesie

Artykuł przygotowany zgodnie z wymogami redakcyjnymi, które dostępne są na stronie konferencji w zakładce Publikacja, należy przesłać drogą mailową na adres ewp@ahe.lodz.pl do dnia 31.01.2024 r.

Serdecznie zapraszamy!
Miejsce konferencji:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, aula G1
Biuro konferencji
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26,
tel. +48 664 064 007
e-mail: ewp@ahe.lodz.pl
https://edukacjawprocesie.ahe.lodz.pl