KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy specjalistyczne
Cel kształcenia: 

Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 100 godzin dydaktycznych, w tym:
*zajęcia teoretyczne – 75 godzin
*zajęcia praktyczne – 25 godzin

Czas trwania: 
do 3 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
21 października 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Cena: 
600 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Wykonanie badania podmiotowego osoby dorosłej oraz dokumentowanie wyników badania.        
2. Wykonanie badania przedmiotowego osoby dorosłej oraz dokumentowanie wyników badania.       
3. Analiza wyników badania podmiotowego i przedmiotowego osoby dorosłej dla potrzeb formułowania diagnozy pielęgniarskiej.

Dolny pasek