Dodane przez mbielski -
Cel

Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 100 godzin dydaktycznych, w tym:
*zajęcia teoretyczne – 75 godzin
*zajęcia praktyczne – 25 godzin

Wymagane dokumenty

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Czas trwania
do 3 miesięcy
Cena

600 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
  1. Wykonanie badania podmiotowego osoby dorosłej oraz dokumentowanie wyników badania.        
  2. Wykonanie badania przedmiotowego osoby dorosłej oraz dokumentowanie wyników badania.       
  3. Analiza wyników badania podmiotowego i przedmiotowego osoby dorosłej dla potrzeb formułowania diagnozy pielęgniarskiej.
Oceń kurs/szkolenie
4.8
Średnia ocena: 4.8 (Liczba ocen: 10)