Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Studia podyplomowe Terapia zajęciowa mają na celu wyposażenie uczestników w kompetencje związane z praktycznym wspieraniem rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby z niepełnosprawnością, starsze, przewlekle chore). Uczestnicy poznają metody terapii zajęciowej i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.

Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych Terapia zajęciowa uzyska gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w interdyscyplinarnym obszarze terapii zajęciowej. Na studiach podyplomowych Terapia zajęciowa przedmioty, które uczestnik będzie realizował dotykają kluczowych zagadanień z zakresu terapii i metodyki pracy terapeutycznej. Takie szerokie spektrum zagadnień pozwoli uczestnikom znaleźć pracę w ośrodkach o różnej działalności, m.in. domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych. Studia umożliwiają również zdobycie dodatkowych umiejętności osobom pracującym w placówkach ochrony zdrowia (fizjoterapuci, arteterapeuci, logopedzi, psychologowie itp.)

Studia przewidują w znacznej mierze zajęcia praktyczne – naukę konkretnych metod terapii zajęciowej i technik pracy możliwych do wykorzystania w praktyce.

Dla kogo?

Studia podyplomowe Terapia zajęciowa są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej. W szczególności zapraszamy osoby, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy terapuutycznej w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, pensjonatach, zakładach karnych itp.

Program kształcenia

W programie studiów podyplomowych Terapia zajęciowa m.in.:

 • Psychogerontologia
 • Biomedyczne aspekty niepełnosprawności
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Oligofrenopedagogika
 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej
 • Ergoterapia
 • Arteterapia – techniki plastyczne
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia
 • Drama
 • Gry i zabawy rekreacyjne
 • Trening kreatywności
 • Praktyki własne
 • Seminarium dyplomowe
Czas trwania

Łódź - 2 semestry, Wodzisław Śląski - 3 semestry

Obrona pracy dyplomowej odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Opiekun merytoryczny

dr Andrzej Zbonikowski

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Terapia zajęciowa m.in.:

prof. dr hab. Wiesław Karolak -arteterapeuta, wykładowca akademicki uczelni polskich i zagranicznych, autor licznych projektów polskich i międzynarodowych z zakresu arteterapii i edukacji przez sztukę, autor wielu publikacji z zakresu zastosowania technik arteterapeutycznych w edukacji i pracy terapeutycznej.

mgr Halina Kowalczuk – muzyk, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek wychowanie muzyczne. Uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła studia podyplomowe Sztuka w zreformowanej szkole oraz Wiedza o kulturze w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, kurs Coach w edukacji organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Ukończyła wiele kursów i warsztatów z zakresu edukacji artystycznej np. Muzykoterapia z pedagogiką zabawy. Jest autorką programów studiów podyplomowych organizowanych z AHE w Łodzi: Wiedza o Kulturze, Sztuka w zreformowanej szkole, Terapia przez edukację artystyczną . Ekspert MEN w zakresie edukacji artystycznej oraz wiedzy o kulturze. Zatrudniona przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej w Warszawie w Muzeum Narodowym w charakterze sekretarza naukowego sekcji muzyki w Łodzi. Wieloletni doradca metodyczny muzyki i wiedzy o kulturze w ŁCDNiKP w Łodzi oraz konsultant ds. edukacji artystycznej w WODN w Łodzi. Wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku pedagogika. Jest pomysłodawcą wielu konkursów i festiwali muzycznych w Łodzi oraz województwie pełniąc jednocześnie funkcję jurora. Za swoją działalność została nagrodzona wieloma nagrodami:

Ministra Edukacji Narodowej I stopnia

Prezydenta Miasta łodzi

Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Oraz wieloma podziękowaniami i listami gratulacyjnymi.

mgr Jerzy Pobralski – pedagog, starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca AHE w Łodzi i Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu. Obszary zainteresowań naukowych to: edukacja techniczna, terapia pedagogiczna, edukacja matematyczna i edukacja artystyczna małego dziecka. Uczestnik wielu konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych poświęconych problematyce edukacji dziecka na różnych jego etapach rozwojowych. Autor szeregu publikacji podejmujących problematykę praktycznych i aktywizujących rozwiązań metodycznych w procesach edukacyjnych i terapeutycznych.

dr Mateusz Wiszniewski –arteterapeuta, doktor antropologii tańca. Od 1994 roku prowadzi zajęcia i warsztaty technik relaksacyjnych i wizualizacji. Od 1999 roku prowadzi zajęcia warsztaty i obozy z elementami tańca terapeutycznego i różnych form terapii sztuką. Pracuje z wieloma formami twórczej ekspresji, technik relaksacyjnych i pracy z ciałem. Jest instruktorem improwizacji tańca i symboliki ciała i eksperymentalnego teatru improwizacji tańca oraz instruktorem ćwiczeń profilaktycznych i leczniczych Czi Kung Healing Dao i masażu. Skończył kurs pracy nad uwalnianiem skutków traumy metodą TRE wywodzącą się z bioenergetyki Lowena. Brał udział w wielu warsztatach tańca terapeutycznego prowadzonych przez mistrzów tej dyscypliny w USA. W swojej pracy inspiruje się amerykańskim nurtem arteterapii – terapii ekspresyjnych. Napisał program rozwoju osobistego przez sztukę i szkolenia dla instruktorów ATE. Do 07.2013 zostało ukończonych XI edycji. Stworzył program łączący arteterapię z elementami coachingu. W 2013 ukończona została pierwsza edycja. Doktorat z zakresu antropologii tańca obronił na UŁ w 2006 roku, na wydziale Socjologii Kultury. Jest autorem książek z zakresu rozwoju osobistego: Potęga Wizualizacji, Zrelaksuj się i Żyj Twórczo, Uzdrawiający Taniec oraz licznych artykułów na temat arteterapii i tańca terapeutycznego.

dr Kamila Witerska– pedagog, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Ogólnej i Psychodydaktyki Twórczości AHE w Łodzi. Interesuje się dramą, stymulowaniem motywacji i kreatywnego myślenia a także mechanizmami wpływu społecznego na procesy uczenia się. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama oraz Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Autorka m.in. pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej porównania metody dramy stosowanej w różnych grupach wiekowych: Witerska K. (2010) Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź, Wydawnictwo AHE oraz rozdziału dotyczącego dramy w podręczniku pedagogiki twórczości Krzysztofa J. Szmidta: Szmidt K.J. (2007) Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

dr Andrzej Zbonikowski– psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych, zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu wspierania rozwoju, współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz publikacji z zakresu poradnictwa (Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 2011).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Terapia zajęciowa jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.9
Średnia ocena: 5 (Liczba ocen: 12)