Dodane przez mbielski -
Cel

Celem jest rozwój umiejętności w zakresie praktycznego i efektywnego wykorzystywania czasu pracy. Przygotowanie uczestników do procesu negocjacji oraz przygotowanie do rozpoznawania taktyk negocjacyjnych.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do

 1. Osób, które chcą podnieść swoje wyniki w sprzedaży, zakupach.
 2. Osób, które chcą lepiej i skuteczniej zarządzać relacjami z klientami
 3. Osób, które pracują negocjują .
Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

W trakcie szkolenia Uczestnicy:

 • Nauczą się efektywnie przygotowywać i planować negocjacje
 • Dowiedzą się jakie cechy posiada skuteczny negocjator
 • Poznają  taktyki, techniki i triki negocjacyjne
 • Dowiedzą się, jak rozpoznawać manipulację drugiej strony
 • Udoskonalą swoje zdolności perswazyjne
 • Poznają zasady wzmacniania swojej pozycji negocjacyjnej poprzez sygnały niewerbalne
 • Poznasz najskuteczniejsze taktyki negocjacyjne i sposoby ich zastosowania.
 • Popraw umiejętności komunikacyjne niezbędne w negocjacjach
 • Zdobędą praktyczne doświadczenie negocjacyjne
 • Otrzymaj  informację zwrotną na temat swoich kompetencji negocjacyjnych
 • Dowiedzą  się, jak stosować techniki wspierające pozycję przed, w trakcie i po negocjacjach.
Tematyka kursu

Negocjacje

 • Efektywne zarządzanie konfliktem
 • Twój profil radzenia sobie z konfliktem (kwestionariusz)
 • Style zarządzania konfliktem w organizacji – kiedy korzystać z jakiego stylu

Dynamika negocjacji

 • Proces, architektura, fazy
 • BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) - Twoja alternatywa w negocjacjach
 • WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement)
 • ZOPA (Zone of Possible Agreement) - Strefa możliwego porozumienia w negocjacjach
 • Narzędzia do planowania i przygotowania negocjacji – praca z praktycznymi narzędziami do wykorzystania w procesie przygotowań do negocjacji

Przygotowanie i planowanie negocjacji

 • Przygotowanie do negocjacji
 • Praktyczne narzędzia do planowania negocjacji

Komunikacja w negocjacjach

 • Ćwiczenia mających na celu podniesienie zdolności komunikacyjnych w negocjacjach
 • Argumentacja i perswazja w negocjacjach
 • Emocje w negocjacjach
 • Kłamstwo w negocjacjach

Strategie negocjacji a relacje z partnerem

 • Rola siły w negocjacjach
 • Strategie integratywne
 • Strategie dystrybutywne

Wybrane taktyki i strategie negocjacyjne. Praktyczne ćwiczenia wdrażania technik negocjacyjnych

 • Dobry-Zły policjant – czyli jak pokazać dwa oblicza podczas negocjacji?
 • Krakowski targ – sprawiedliwie znaczy po równo?
 • Pusty portfel – zbijanie ceny
 • Nagroda w raju – czy obietnica przyszłych interesów jest wystarczająco atrakcyjna?
 • Imadło – technika rosnących oczekiwań
 • Manipulowanie czasem
 • Jak się przed strategiami bronić?
 • Jak je stosować?
 • Impas w negocjacjach

Tricki w negocjacjach

 • Poznaj tricki stosowane przez negocjatorów
 • Poznaj praktyczne porady dotyczące prowadzenia negocjacji

Zmiana perspektywy i kreatywność w negocjacjach

 • Zmiana perspektywy i jej znaczenie w negocjacjach
 • Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań problemu w negocjacjach
 • Rola kreatywności w negocjacjach
 • Ćwiczenia rozwijające kreatywność w negocjacjach

Autodiagnoza

 • Feedback i analiza Twoich mocnych i słabych stron
Prowadzący

Wieloletni certyfikowany trener szkoleń interpersonalnych.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi

Szkolenie posiada gwarancję satysfakcji co oznacza, że w przypadku uzasadnionego niezadowolenia ze szkolenia (tematyka szkolenia, nieodpowiednie prowadzenie przez trenera) zobowiązujemy się do powtórzenia szkolenia w dogodnym dla obu stron terminie, ze zmianą trenera bez kosztów. Podstawę do powtórzenia szkolenia stanowi analiza ankiet końcowych wypełnianych przez uczestników.

Miejsce:
ul. Pomorska 65, 90-218 Łódź lub ONLINE