Dodane przez mbielski -
Cel

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- szczepień ochronnych noworodków
- szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 52 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 27 godzin
*zajęcia praktyczne – 25 godzin

Wymagane dokumenty

Kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej

Czas trwania
2 miesiące
Cena

450 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
  1. Wykonywanie szczepień ochronnych u noworodków w ramach kalendarza szczepień.
  2. Wykonywanie szczepień ochronnych przeciw HPV zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  3. Rozpoznawanie, klasyfikowanie  i  charakteryzowanie  niepożądanych  odczynów poszczepiennych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku ich wystąpienia.
  4. Sporządzanie sprawozdania z realizacji szczepień oraz dokonywanie analizy wykonalności szczepień ochronnych u noworodków.    
  5. Edukowanie rodziców/opiekunów w zakresie szczepień ochronnych u noworodków.
  6. Edukowanie w zakresie szczepień ochronnych przeciw HPV.
Oceń kurs/szkolenie
3
Średnia ocena: 4.6 (Liczba ocen: 12)