2 semestry /zarzadzanie-w-ochronie-zdrowiaPłatne w 8 ratach
Cel Studiów

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej.

Adresaci

Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić   stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia.

W programie

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • System ochrony zdrowia w Polsce 
 • Ekonomika Zdrowia
 • Podstawy prawne działalności w zakresie opieki zdrowotnej
 • Prawo medyczne
 • Zarządzanie finansowe w zakładzie opieki zdrowotnej 
 • Zarządzanie szpitalem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach opieki zdrowotnej
 • Zamówienia publiczne
 • Systemy informatyczne w jednostkach opieki zdrowotnej
 • Gospodarka lekiem z elementami farmakoekonomii
 • Zarządzanie jakością
 • Psychologia zarządzania
 • Budowanie wizerunku placówki opieki zdrowotnej,

oraz zagadnienia z zakresu:

 • odpowiedzialności zawodowej
 • działalności samorządowej
 • doskonalenia zawodowego
 • kontraktowania świadczeń przez samodzielne podmioty i
 • obowiązującej dokumentacji medycznej
Korzyści

Studia oferują pozyskanie przez uczestników obszernej wiedzy menedżerskiej w obszarze ochrony zdrowia  jak również  umiejętności planowania strategicznego i budżetowania jednostek, sprawnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz skutecznego zarządzania zespołem. Ponadto program odpowiada aktualnym potrzebom w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze informatyzacji w ochronie zdrowia.

Czas trwania

2 semestry – 240 godzin

Opiekun merytoryczny

mgr pielęgniarstwa Aldona Zielnik – pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania zespołami w ochronie zdrowia oraz wdrażania systemów jakości.

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

Jacek Wutzow – współtwórca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, wiceminister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, dyrektor Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, dyrektor szpitala w Pabianicach, własna działalność gospodarcza, aktualnie czynny zawodowo lekarz anestezjolog – szpital im. M. Kopernika  w Łodzi.  

Cezary R. Lipiński – Doktor nauk medycznych, Członek Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa, Organizator i członek Zarządu, dyrektor ds.  finansowo-administracyjnych Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, Aktualnie Prezes ogólnopolskiej sieci salonów medycznych, udziałowiec spółek z ograniczoną odpowiedzialnością sektora medycznego, Członek korespondent AHIMA – American Health Information Management Association.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Zarządzanie w ochronie zdrowia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: