Zarządzanie w ochronie zdrowia

2 semestry / Filia Jasło / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 600 PLN

Dostępne miasta
Filia w Jaśle
ul. Szkolna 38
38-200 Jasło
+48 13 42 61 360
jaslo@ahe.lodz.pl

Cel Studiów

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej.

Adresaci

Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić   stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia.

W programie

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • System ochrony zdrowia w Polsce 
 • Ekonomika Zdrowia
 • Podstawy prawne działalności w zakresie opieki zdrowotnej
 • Prawo medyczne
 • Zarządzanie finansowe w zakładzie opieki zdrowotnej 
 • Zarządzanie szpitalem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach opieki zdrowotnej
 • Zamówienia publiczne
 • Systemy informatyczne w jednostkach opieki zdrowotnej
 • Gospodarka lekiem z elementami farmakoekonomii
 • Zarządzanie jakością
 • Psychologia zarządzania
 • Budowanie wizerunku placówki opieki zdrowotnej,

oraz zagadnienia z zakresu:

 • odpowiedzialności zawodowej
 • działalności samorządowej
 • doskonalenia zawodowego
 • kontraktowania świadczeń przez samodzielne podmioty i obowiązującej dokumentacji medycznej
Korzyści

Studia oferują pozyskanie przez uczestników obszernej wiedzy menedżerskiej w obszarze ochrony zdrowia  jak również  umiejętności planowania strategicznego i budżetowania jednostek, sprawnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz skutecznego zarządzania zespołem. Ponadto program odpowiada aktualnym potrzebom w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze informatyzacji w ochronie zdrowia.

Czas trwania

2 semestry – 240 godzin

Opiekun merytoryczny

mgr Bernarda Pruś-Dobras

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

dr G. Kozak

mgr J. Bilińska

mgr P. Pliszka

dr A. Sierocka

mgr A. Wenerska

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Zarządzanie w ochronie zdrowia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek