Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

2 semestry / Filia Jasło / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3200 PLN

Dostępne miastaStudia Online
70% On-Line
30% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4 zjazdy
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych "Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego" jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Są to nowoczesne studia pozwalające zdobyć szeroką wiedzę i kompetencje m.in. w zakresie zarządzania kryzysowego, administracji oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Adresaci

Adresatami studiów są zarówno osoby pracujące w służbach mundurowych, instytucjach zarządzania kryzysowego oraz administracji rządowej i samorządowej, jak również wszyscy planujący podjęcie zatrudnienia w róznego typu instytucjach z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

W programie

W programi studiów takie przedmioty jak:

 • podstawy prawa karnego
 • etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • instytucje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • zadania administracji publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • socjologia administracji i bezpieczeństwa publicznego
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa w państwie
 • decydowanie w zarządzaniu kryzysowym
 • bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
 • komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 • bezpieczeństwo i regulacje prawne w aspekcie polityki wewnętrznej UE
 • konwersatorium dyplomowe
 • przestępczość międzynarodowa i terroryzm
 • zarządzanie kryzysowe
 • zadania administracji w zapobieganiu patologim społecznym
 • strategia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i UE

 

Korzyści

Uczestnik, który ukończy studia, pozna specyfikę realizacji zadań administracji w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego a także funkcjonowania instytucji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym komunikacji i decydowania w sytuacjach kryzysowych.

Zdobędzie także kompetencje w obszarze zarządzania w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

dr Adam Pietrzkiewicz

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

 

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Są to studia organizowane w trybie on-line ze zjazdami w Filii AHE Jasło.

 

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

 

Dolny pasek