Socjoterapia z pracą w grupie

2 semestry / Filia Wodzisław Śląski / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 600 PLN

Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
+48 (32) 661 11 46,
+48 (32) 661 11 48,
fax: (32) 494 42 66
wodzislaw@ahe.lodz.pl
podyplomowewodzislaw@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Studia podyplomowe na kierunku Socjoterapia i praca w grupie kładą nacisk w szczególności na umiejętność prezentowania własnej osoby przed podopiecznymi, kierowanie dyscypliną w grupie oraz na umiejętność organizowania zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych.

Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności pracy z grupą osób, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki zapoznaniu się z odpowiednimi technikami pracy, absolwenci będą mogli szybciej reagować na sytuacje trudne, co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych konfliktów w grupie.

Dodatkowo absolwenci kierunku Socjoterapia i praca w grupie będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności  oraz kompetencje z zakresu diagnozy procesów grupowych, kierowania grupą podopiecznych, diagnozowania procesów grupowych oraz oddziaływań pedagogicznych podejmowanych wobec grupy.

Adresaci

Osoby zainteresowane nabyciem umiejętności w zakresie socjoterapii i pracy z grupą.

Program umożliwi także czynnym pracownikom placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych rozwijać posiadaną już wiedzę i poszerzą umiejętności z zakresu szeroko pojmowanego wychowania, resocjalizacji oraz profilaktyki.

W programie

W programie m.in.:

 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Metodyka resocjalizacji
 • Diagnoza zachowania oraz jego zaburzeń
 • Metody pracy z grupą
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Praktyki 60h
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Dzięki zdobytej wiedzy absolwent znacznie wzbogaci swój warsztat pedagoga i umiejętnie wykształci kreatywne myślenie u swoich podopiecznych.
Studia podyplomowe na kierunku socjoterapia i praca w grupie nie nadają kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej.

Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Najważniejsze informacje o kierunku:

 •     gwarancja stałej ceny
 •     nacisk na zajęcia praktyczne- profesjonalna kadra pedagogiczna
 •     zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym
 •     zajęcia stacjonarne realizowane w Filii AHE w Wodzisławiu Śląskim
 •     zajęcia online realizowane na Platformie zdalnego nauczania we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym
Informacje dodatkowe

 

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

REKRUTACJA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 PRZEDŁUŻONA DO 13 MARCA 2023! 0 zł WPISOWEGO! 0 zł OPŁATA REKRUTACYJNA!