Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią - 100% STUDIA ONLINE

3 semestry / onlinePłatne w 10 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 200 PLN

Dostępne miasta

100% studia online – zajęcia stacjonarne realizowane będą w postaci webinarów we współpracy z PUW.

Cel Studiów

Resocjalizacja oraz socjoterapia są dziedzinami odpowiadającymi na problemy współczesnego społeczeństwa, np. przestępczość, ubóstwo, czy marginalizacja społeczna.
Resocjalizacja jest bardzo ważna, ponieważ prowadzi do odrzucenia przez jednostkę wartości i działań sprzecznych z ogólnie przyjętym systemem aksjonormatywnym.
Absolwent zapozna się z teoriami i metodami pracy, które pozwolą mu stać się specjalistą, dzięki czemu z łatwością podejmie pracę w licznych placówkach socjoterapeutycznych oraz resocjalizacyjnych (studia poza systemem oświaty).

Adresaci

Wszystkie osoby, które pragną zdobyć unikatowe kompetencje aby poszerzyć swoje perspektywy zawodowe. Oferta skierowana jest szczególnie do nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologicznych, funkcjonariuszy i pracowników zakładów karnych oraz aresztów śledczych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji oraz pracowników agencji ochrony. Ponadto z oferty mogą skorzystać również osoby zatrudnione w instytucjach powołanych do wykonywania czynności związanych z profilaktyką przestępczości oraz przeciwdziałaniu patologii społecznej, wolontariusze, itd.

W programie

W programie takie przedmioty jak:

 • Koncepcje twórczej resocjalizacji
 • Metody nauczania osób niedostosowanych społecznie
 • Streetworking
 • Mediacje i negocjacje
 • Pomoc postpenitencjarna
 • Readaptacja społeczna
 • Praktyki 60h
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią pozwoli na zapoznanie się z zasadami pracy resocjalizacyjnej. Absolwent uzyska cenne umiejętności praktyczne z zakresu profilaktyki społecznej, diagnozy, resocjalizacji, czy diagnozowania niedostosowania społecznego. Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią nie nadają kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej.

Czas trwania

3 semestry, 195 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk.

Opiekun merytoryczny

dr Danuta Jurczyk

Kadra
 • dr Aleksandra Chudzik
 • dr Joanna Guzik-Iwińska
 • dr Sylwia Jakubiec
 • dr Danuta Jurczyk
 • dr Michał Kotala
 • dr Monika Urbanek
 • mgr Łukasz Koczwara
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Najważniejsze informacje o kierunku:

 •     gwarancja stałej ceny
 •     nacisk na zajęcia praktyczne- profesjonalna kadra pedagogiczna
 •     zajęcia stacjonarne realizowane w postaci webinarów na Platformie Zdalnego Nauczania
 •     zajęcia online realizowane na Platformie zdalnego nauczania we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym

Obrona pracy dyplomowej lub egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek