Terapia zajęciowa

3 semestry / Filia Wodzisław Śląski / Płatne w 10 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 600 PLN

Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
+48 (32) 661 11 46,
+48 (32) 661 11 48,
fax: (32) 494 42 66
wodzislaw@ahe.lodz.pl
podyplomowewodzislaw@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Studia podyplomowe Terapia zajęciowa mają na celu wyposażenie uczestników w kompetencje związane z praktycznym wspieraniem rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby z niepełnosprawnością, starsze, przewlekle chore). Uczestnicy poznają metody terapii zajęciowej i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.

Adresaci

Studia podyplomowe Terapia zajęciowa są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej. W szczególności zapraszamy osoby, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy terapuutycznej w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, pensjonatach, zakładach karnych itp.

W programie

W programie studiów podyplomowych Terapia zajęciowa m.in.:

 • Psychogerontologia
 • Biomedyczne aspekty niepełnosprawności
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Oligofrenopedagogika
 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej
 • Ergoterapia
 • Arteterapia – techniki plastyczne
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia
 • Drama
 • Gry i zabawy rekreacyjne
 • Trening kreatywności
 • Praktyki własne
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych Terapia zajęciowa uzyska gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w interdyscyplinarnym obszarze terapii zajęciowej. Na studiach podyplomowych Terapia zajęciowa przedmioty, które uczestnik będzie realizował dotykają kluczowych zagadanień z zakresu terapii i metodyki pracy terapeutycznej. Takie szerokie spektrum zagadnień pozwoli uczestnikom znaleźć pracę w  ośrodkach o różnej działalności, m.in. domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych. Studia umożliwiają również zdobycie dodatkowych umiejętności osobom pracującym w placówkach ochrony zdrowia (fizjoterapuci, arteterapeuci, logopedzi, psychologowie itp.)

Studia przewidują w znacznej mierze zajęcia praktyczne – naukę konkretnych metod terapii zajęciowej i technik pracy możliwych do wykorzystania w praktyce.

Czas trwania

3 semestry

Kadra
 • prof. dr hab. Wiesław Karolak - arteterapeuta, wykładowca akademicki uczelni polskichi zagranicznych, autor licznych projektów polskich i międzynarodowych z zakresu arteterapii i edukacji przez sztukę, autor wielu publikacji z zakresu zastosowania technik arteterapeutycznych w edukacji i pracy terapeutycznej

 • Jolanta Łysakowska – mgr pedagogiki, oligofrenopedagog, arteterapeta, trener biznesu,logopeda, coach

 • Mariola Pietroń-Ratyńska - mgr psychologii, terapeuta, pedagog, coach
 • Bogusława Łysakowska-Będek – mgr fizjoterapeuta, doktorantka, słuchacz studiów podyplomowych z zakresu osteopatii
 • Anna  Bobrzecka – mgr pedagogiki specjalnej, arteterapeuta, pedagog
 • Ewelina Dehn – mgr pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, choreoterapeuta
 • Patrycja Ślusarska – mgr sztuki, arteterapeuta, pedagog, terapeuta zajęciowy
 • Sara Knapik-Szweda – dr nauk humanistycznych, mgr muzykoterapii, oligofrenopedagog
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Terapia zajęciowa jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Zajęcia odbywają się w Filii AHE w Wodzisławiu Śląskim.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek