2 semestry /bezpieczenstwo-i-higiena-pracyPłatne w 8 ratach
Cel Studiów

Studia podyplomowe BHP, przygotowują uczestników do pełnienia obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach BHP.

Adresaci

Na studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy zapraszamy osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy dedykujemy osobom pracującym w służbach BHP oraz osobom, zamierzający uzyskać nowe kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W programie

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy obejmują następujące zagadnienia:

 • Prawna ochrona pracy
 • Materialne środowisko pracy
 • Organizacja stanowiska pracy
 • Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń technicznych
 • Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Psychologia i socjologia pracy – zagadnienia podstawowe
 • Ochrona przeciwpożarowa, zagrożenia wybuchem
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Systemy zarządzania jakością
 • Organizacja i metody pracy służby BHP
 • Metodyka szkoleń BHP
Korzyści

Studia w zakresie BHP, wyposażą uczestników w kwalifikacje potrzebne przy realizowaniu zadań służby BHP zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów w spr. służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2004 r nr. 246 poz. 2468) przez osoby aktualnie zatrudnione w służbach BHP, oraz osoby pragnące podjąć pracę na stanowiskach inspektorów BHP.

Ponadto, studia przygotowują absolwentów studiów do uzyskania odpowiedniej wiedzy z zakresu problematyki BHP w środowisku pracy. Podyplomówka BHP stanowi solidne przygotowanie dla osób, które chcą w przyszłości zdobyć uprawnienia inspektora BHP.

Czas trwania

2 semestry

Zajęcia prowadzone w trybie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

mgr Tadeusz Błęcki

Kadra

Wśród naszej kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy znajdują się pracownicy akademiccy, praktycy z długoletnimi stażami pracy w służbie BHP.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: