Zarządzanie i polityka publiczna

2 semestry / Filia Jasło / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 200 PLN

Dostępne miastaStudia Online
60% On-Line
40% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4 zjazdy
Cel Studiów

Zakres przedmiotowy studiów obejmuje szeroko rozumianą wiedzę o politykach publicznych na różnych szczeblach administracji państwowej. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem.

Adresaci

Adresatami studiów są osoby pracujące w sektorze publicznym na stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie polityki publicznej (urzędnicy, politycy, pracownicy instytucji publicznych), a także inne osoby zainteresowane powyższą tematyka, posiadające już podstawową wiedzę z zakresu polityki, ekonomii i prawa, uzyskaną na odpowiednich przedmiotach wykładanych w ramach studiów.

W programie
 • Etyczne problemy działania politycznego w sferze publicznej
 • Samorządowe instytucje publiczne
 • System zarządzania polityką publiczną
 • Historia, terminologia i typologia polityki publicznej
 • Obecność Kościoła w sferze publicznej państwa demokratycznego
 • Organizacje polityczne i zachowania ludzkie w sferze polityki publicznej
 • Organizacje pozarządowe w procesie programowania polityk publicznych
 • Procesy komunikacyjne w sferze publicznej
 • Prawne aspekty partycypacji obywateli w polityce publicznej państwa
 • Wybrane zagadnienia z zakresu sektorowych polityk publicznych w wymiarze międzynarodowym - bezpieczeństwo, ochrona środowiska, polityka społeczna
 • Wpływ wybranych ruchów społecznych na formułowanie i wdrażanie polityki rozwoju
 • Problem zdrowia i edukacji w polityce publicznej
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Uczestnik, który ukończy studia będzie znał główne idee państwa i jego funkcji, współczesne modele polityki publicznej, problematykę samorządowych instytucji publicznych z punktu widzenia polityk publicznych realizowanych przez władzę lokalną. Będzie posiadał wiedzę o zjawiskach ekonomicznych, a także będzie potrafił stosować instrumenty zarządzania w polityce publicznej, dobrać środki polityki publicznej do oczekiwanego rezultatu, przewidzieć skutki polityk publicznych oraz odróżnić ideologię i interesy od opisu zjawisk politycznych.

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

dr Przemysław Baciak

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Zarządzanie i polityka publiczna jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Zajęcia odbywają się w formule on-line ze zjazdami w Filii AHE Jasło.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek