2 semestry /pedagogika-marii-montessori-w-zakresie-edukacji-wieku-dzieciecego-we-wspolpracy-z-polskimPłatne w 8 ratach
Dostępne miasta

Partnerzy:

Cel Studiów

Zapoznanie z teorią pedagogiczną Marii Montessori oraz  metodyką pracy w systemie pedagogicznym Montessori w przedszkolu i szkole (klasy 1 – 3).

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych (klasy 1 – 3), dyrektorzy placówek, metodycy, doradcy zawodowi, osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori posiadające wyższe wykształcenie.

W programie

W programie m.in.:

-Teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori

-Przygotowanie do życia codziennego

-Kształcenie polisensoryczne

-Edukacja matematyczna

-Edukacja językowa

-Edukacja kosmiczna elementami wychowania religijnego

-Hospitacje i praktyki w placówkach Montessori

-Metoda projektów w edukacji

-Psychologia rozwoju dzieci w średnim i późnym dzieciństwie

-Współczesne tendencje w edukacji

Korzyści

Studia prowadzone są przez uczelnię we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori.

Studia kończą się uzyskaniem:

- dokumentu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,

- certyfikat udziału w formie kształcenia współprowadzonej przez  Polskie Stowarzyszenie Montessori

- „Dzienniczka studiów”, w którym wpisywane są wszystkie tematy zajęć teoretycznych i instruktażowych oraz poświadczane są odbyte hospitacje.

Studia umożliwiają:

-nabycie teoretycznej wiedzy z zakresu pedagogiki M. Montessori na tle współczesnych koncepcji i nurtów w pedagogice i psychologii;

-metodyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w przedszkolu i klasach  1 -3 szkoły podstawowej;

-przygotowanie do samodzielnego opracowywania i wprowadzenia innowacji pedagogicznych/programów autorskich w oparciu o koncepcję edukacji  M .Montessori;

-ukazanie możliwości pracy z dzieckiem uzdolnionym lub sprawiającym trudności wychowawczo – dydaktyczne;

-wskazanie możliwości zastosowania poznanych metod pracy w domu.

Czas trwania

2 semestry (310 godzin)

Opiekun merytoryczny

dr Małgorzata Miksza

Kadra

dr Małgorzata Miksza - prezes PSM, 9-letnia praca w grupach Montessori, emerytowany starszy wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada  międzynarodowy dyplom ukończenia Kursu Montessori, akredytowany przez  AMI oraz certyfikat  uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Montessori Landesverband NRW e. V. w Niemczech. Od 25 lat prowadzi zajęcia na kursach , studiach podyplomowych Montessori w Łodzi, innych miastach Polski i za granicą . Autorka książek i artykułów na temat pedagogiki Montessori, m.in. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka, Impuls, Kraków, VIII wyd. 2018. Inicjatorka cyklu konferencji pt: Polskie Dni Montessori.

mgr Joanna Grzywa - wieloletni nauczyciel montessoriański, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej . Aktualnie prowadzi Prywatne Przedszkole Montessori w Warszawie. Posiada dyplom AMI oraz certyfikat  uprawniający   do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Montessori Landesverband NRW e.V. w Niemczech.Od 22 lat prowadzi zajęcia na kursach , studiach podyplomowych Montessori w Łodzi, innych miastach Polski i za granicą .

mgr Anna Głowacka - wieloletni nauczyciel montessoriański, emerytowany  dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 220(Montessori) w Łodzi. Współautorka Programu Autorskiego „Poznajemy świat wszystkimi zmysłami” . Posiada dyplom ukończenia Kursu Montessori w  Polskim Stowarzyszeniu Montessori oraz certyfikat  uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez  Polskie Stowarzyszenie Montessori. Od 22 lat prowadzi zajęcia na kursach , studiach podyplomowych Montessori w Łodzi i innych miastach Polski. Aktualnie sekretarz w polskim Stowarzyszeniu Montessori.

mgr  Bogumiła Zdrojewska - wieloletni nauczyciel montessoriański. Pełniła funkcję  w-ce Dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi. Współautorka Programu Autorskiego „Poznajemy świat wszystkimi zmysłami” .  Posiada dyplom ukończenia Kursu Montessori w  Polskim Stowarzyszeniu Montessori oraz certyfikat  uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez  Polskie Stowarzyszenie Montessori. Zajęcia na Kursach Montessori w Łodzi i innych miastach Polski prowadzi od ponad 20 lat.

mgr Ewa Szubert - wieloletni nauczyciel montessoriański, nauczyciel wychowania przedszkolnego  i edukacji wczesnoszkolnej. Aktualnie pracuje w Szkole Podstawowej wprowadzając elementy pedagogiki Montessori. Posiada dyplom ukończenia Kursu Montessori w Polskim Stowarzyszeniu Montessori oraz certyfikat  uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez  Polskie Stowarzyszenie Montessori. Zajęcia na Kursach Montessori w Łodzi i innych miastach Polski prowadzi od 15 lat.

mgr Urszula Rojek - wieloletni nauczyciel montessoriański, propagator pedagogiki Montessori m.in. w Szkole Podstawowej Montessori w Lublinie, posiada  dyplom ukończenia czterosemestralnych Studiów Podyplomowych w zakresie Pedagogiki Marii Montessori na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie . Aktualnie w-ce prezes w Polskim Stowarzyszeniu Montessori.

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
  • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Zajęcia realizowane są w piątki po południu, soboty i niedziele.

Większość zajęć odbywać się będzie w Pracowni Montessori, w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 220 w Łodzi, ul. Jaracza 68; część zajęć w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, ul. Sterlinga 26 (obie lokalizacje w centrum miasta, w pobliżu kolejowego Dworca Fabrycznego).

Istnieje możliwość udostępnienia noclegów w Polskim Stowarzyszeniu Montessori, bliże informacje: sekretarz@montessori-centrum.pl

 

Może Cię również zainteresować: