3 semestry / Łódź / Płatne w 10 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 900 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Partner studiów
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie zielarstwa i fitoterapii oraz uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • stosowania ziół w celach terapeutycznych i profilaktycznych,
 • samodzielnego doboru i wykorzystania ziół do celów zdrowotnych, kosmetycznych i spożywczych,   
 • fitoterapii i medycyny naturalnej
 • terapii naturalnych,
 • zdrowej żywności funkcjonalnej i suplementów diety, 
 • towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego, 
 • bezpiecznego stosowania ziół i preparatów zielarskich,
 • materiałoznawstwa medycznego, 
 • apiterapii, aromaterapii i mykologii,
 • uwarunkowań prawnych dotyczących obrotu ziołami,
 • prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego.

Absolwenci kierunku oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia kursu potwierdzającego nabycie uprawnień zawodowych do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.

Program studiów został opracowany i jest prowadzony we współpracy z Instytutem Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych.

Adresaci

Na studia podyplomowe zielarstwo i fitoterapia zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym (studia I lub II stopnia.)

Kierunek w szczególności dedykujemy:

 • pasjonatom zielarstwa,
 • zielarzom podnoszący kwalifikacje zawodowe, 
 • lekarzom, kosmetologom, farmaceutom i technikom farmacji,
 • pielęgniarkom,
 • dietetykom,
 • pracownikom centrów SPA, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji,
 • absolwentom zdrowia publicznego, osobom zajmującym się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia,
 • osobom planującym otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety,
 • terapeutom chcącym podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego,
 • pracownikom firm kosmetycznych; technologom i dystrybutorom suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków,
 • osobom zainteresowanym tematyką zielarstwa i roślin leczniczych, terapii naturalnych.

 

W programie

W programie kierunku Zielarstwo i fitoterapia m.in.:

 • Farmakognozja – wprowadzenie
 • Farmakologia – podstawy
 • Fitofarmakologia w geriatrii
 • Materiałoznawstwo medyczne
 • Podstawy botaniki farmakologicznej – teoria i praktyka
 • Ekologia z medycyną leśną
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy dietetyki i fizjologii żywienia
 • Żywność funkcjonalna, suplementy diety
 • Podstawy technologii postaci leków
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • Apiterapia i produkty pszczele
 • Mykologia i grzyby lecznicze
 • Uprawa i hodowla roślin leczniczych – teoria i praktyka
 • Etyka zawodowa zielarza i fitoterapeuty
 • Terapie ziołowe i naturalne – przegląd receptur klasztornych
 • Podstawy chemii i interakcji lekowych
 • Bezpieczeństwo stosowania ziół i interakcje zielarskie
 • Biochemia wybranych substancji roślinnych
 • Zarys historii zielarstwa
 • Toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • Rośliny przyprawowe  i aromatyczne
 • Drzewa i krzewy lecznicze
 • Mieszanki roślinne – aromatyczne, herbaciane, przyprawowe – warsztaty
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – teoria i praktyka
 • Towaroznawstwo zielarskie
 • Diagnostyka i terapie naturalne – hirudoterapia i bańki lekarskie
 • Ziołolecznictwo bliskiego i dalekiego wschodu
 • Aromaterapia i olejki eteryczne
 • Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie – warsztaty i zajęcia terenowe
 • Fitoterapia w medycynie
 • Sklep zielarsko-medyczny – uwarunkowania prawne i praktyczne aspekty działalności
 • Przechowywanie i obrót produktami zielarskimi i wyrobami medycznymi
 • Marketing farmaceutyczny
 • Egzotyczne rośliny lecznicze
 • Seminarium dyplomowe

 

Ponadto, program kształcenia obejmuje blok zajęć praktycznych i terenowych, prowadzonych w:

 • Łódzkim Ogrodzie Botanicznym – m.in. Dział Roślin Leczniczych
 • Łódzkiej Palmiarni – z uwzględnieniem egzotycznych roślin leczniczych
 • wyspecjalizowanych gospodarstwach ogrodniczych oraz szkółkach roślin leczniczych i ziół
 • okolicznych lasach i łąkach

 

Korzyści

Ukończenie kierunku studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia pozwala na:

 • Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • Nabycie uprawnień zawodowych do prowadzenia i pracy w sklepie zielarsko-medycznym
 • Nabycie uprawnień do wydawania produktów leczniczych w sklepie zielarsko-medycznym
 • Poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu zielarstwa i terapii naturalnych
 • Zdobycie praktycznej wiedzy zielarskiej i ziołoleczniczej
 • Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy farmakognostycznej
 • Uzyskanie umiejętności i kompetencji do samodzielnego przygotowania receptur zielarskich
 • Uzyskanie unikatowej wiedzy w zakresie MYKOLOGIi I GRZYBÓW LECZNICZYCH oraz EGZOTYCZNYCH ROŚLIN LECZNICZYCH Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA
Czas trwania

3 semestry – 310 h kształcenia, w tym 65 h praktyk i zajęć terenowych

Opiekun merytoryczny

mgr Joanna Nestorowicz-Kiegiel – Dyrektor Naczelny Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych

Kadra

Partnerem merytorycznym kierunku Zielarstwo i fitoterapia jest Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Na zajęciach uczestnicy spotkają się z wieloletnimi praktykami i specjalistami fitoterapii, wykładowcami uniwersyteckimi wydziałów farmacji, specjalistami Działu Roślin Leczniczych Ogrodu Botanicznego, oraz autorytetami w zakresie  zielarstwa i terapii naturalnych.

Wśród naszej kadry m.in.:

 • prof. Walentyna Burkowa
 • dr J. Szuszkiewicz
 • dr B. Skibska
 • dr N. Sendkowska-Wysocka
 • dr K. Kopczyński
 • dr J. Kiegiel
 • T. Kurzac

oraz wielu innych praktyków zielarstwa i fitoterapii.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Studia Zielarstwo i Fitoterapia organizowane są przez Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Instytutem Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Zajęcia odbywają się w formule weekendowej - zjazdy co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych na cały tok studiów.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek