4 semestry /3 200 PLN / Filia Jasło / Płatne w 20 ratach
Filia w Jaśle
ul. Szkolna 38
38-200 Jasło
+48 13 42 61 360
jaslo@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych "Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego" jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Są to nowoczesne studia pozwalające zdobyć szeroką wiedzę i kompetencje m.in. w zakresie zarządzania kryzysowego, administracji oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Adresaci

Adresatami studiów są zarówno osoby pracujące w służbach mundurowych, instytucjach zarządzania kryzysowego oraz administracji rządowej i samorządowej, jak również wszyscy planujący podjęcie zatrudnienia w róznego typu instytucjach z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego.

W programie

W programi studiów takie przedmioty jak:

 • podstawy prawa karnego
 • etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • instytucje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • zadania administracji publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • socjologia administracji i bezpieczeństwa publicznego
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa w państwie
 • decydowanie w zarządzaniu kryzysowym
 • bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
 • komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 • bezpieczeństwo i regulacje prawne w aspekcie polityki wewnętrznej UE
 • konwersatorium dyplomowe
 • przestępczość międzynarodowa i terroryzm
 • zarządzanie kryzysowe
 • zadania administracji w zapobieganiu patologim społecznym
 • strategia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i UE

 

 

Korzyści

Uczestnik, który ukończy studia, pozna specyfikę realizacji zadań administracji w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego a także funkcjonowania instytucji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym komunikacji i decydowania w sytuacjach kryzysowych.

Zdobędzie także kompetencje w obszarze zarządzania w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.

Czas trwania

4 semestry

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Zjazdy stacjonarne realizowane są w Filii AHE Jasło.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni