Psychologia sportu - 100% STUDIA ONLINE

2 semestry / onlinePłatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 000 PLN

Dostępne miasta

100% studia online – zajęcia stacjonarne realizowane będą w postaci webinarów we współpracy z PUW.

 

Cel Studiów

Celem studiów jest zdobycie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii sportu. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć mają przybliżyć uczestnikom główne problemy pojawiające się w sporcie oraz wyposażyć uczestników w umiejętności pracy nad mistrzowskim wykonaniem na każdym etapie rozwoju zawodniczego. Studia zgłębiają tematykę mentalnego przygotowania w sporcie, dając kompendium wiedzy merytorycznej i kompetencji praktycznych możliwych do wykorzystania przez osoby pracujące na co dzień ze sportowcami, ale nie nadają uprawnień psychologicznych.

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich. Szczególnie zapraszamy obecnych lub przyszłych instruktorów oraz trenerów sportowych, menadżerów sportu, psychologów, nauczycieli wychowania fizycznego, pracowników szkół o profilu sportowym (SMS), trenerów personalnych, zawodników różnych dyscyplin sportowych.

W programie
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Wprowadzenie do psychologii ogólnej (zajęcia fakultatywne)
 • Podstawowe kompetencje psychologa sportu
 • Motywacja w działalności sportowej
 • Emocje w sporcie i metody ich kontroli
 • Sport dzieci i młodzieży
 • Socjologia sportu
 • Teoria sportu i treningu sportowego
 • Anatomia czynnościowa i topograficzna
 • Procesy poznawcze w sporcie
 • Osobowość a sport
 • Sport zespołowy
 • Warsztat trenera
 • Procesy i wpływ psychospołeczny w sporcie
 • Specyfika sportu kobiet
 • Fizjologia wysiłku fizycznego i wypoczynku
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki w klubach sportowych
Korzyści
 • Przygotowanie do pracy w charakterze doradcy mentalnego/coacha sportowców oraz trenerów na wszystkich etapach rozwoju zawodniczego.
 • Zdobycie wiedzy specjalizacyjnej.
 • Umiejętność wytyczania praktycznych planów działania (PPD) w oparciu o metodologię psychologiczną wykorzystywaną w pracy z zawodnikami.
 • Wiedza i praktyczna umiejętność wytyczania optymalnych planów treningowych opartych o wytyczne teorii sportu.
 • Znajomość metod psychoregulacyjnych, kontroli emocji, wzmacniania pewności siebie, stawiania celów treningowych, pracy nad procesami poznawczymi.
 • Umiejętność zastosowania w praktyce treningów mentalnych.
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania ludzkiego organizmu, zwiększania jego możliwości, budowania odporności psychosomatycznej.
 • Umiejętności skutecznego komunikowania się na linii zawodnik-zawodnik, zawodnik-trener.
 • Znajomość i umiejętność przeciwdziałania wpływom psychospołecznym.
 • Umiejętność prowadzenia szybkiego doradztwa w sytuacjach kryzysowych.
Czas trwania

2 semestry - 225 godzin

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Ingarden

Kadra

W naszej kadrze znajdują się zarówno teoretycy sportu i psychologii sportowej – wykładowcy akademiccy, szkoleniowcy, jak i praktycy na co dzień pracujący z zawodnikami w klubach sportowych lub wykorzystujący metody psychologiczne w biznesie.

W kadrze studiów znajdują się m.in.:

prof. Szymon Krasicki – doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej. Profesor nadzwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz wieloletni kierownik Katedry Teorii i Metodyki Sportów Zimowych w tej uczelni. Główne zainteresowania badawcze dotyczą teorii i praktyki sportu ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych. Autor lub współautor ponad 150 publikacji naukowych, popularno-naukowych, metodycznych. W młodości uprawiał biegi narciarskie zdobywając m. in. trzy medale podczas Uniwersjad Zimowych. Trener narciarstwa biegowego klasy Mistrzowskiej. Jako trener polskiej reprezentacji biegaczy/biegaczek narciarskich uczestniczył w zimowych igrzyskach olimpijskich (ZIO 1968, 1972), jako trener reprezentacji Jugosławii (ZIO 1984) oraz wielokrotnie w innych rolach, np. komentatora telewizyjnego. Członek Polskiej Akademii Olimpijskiej oraz Małopolskiej Rady Olimpijskiej.

mgr Anna Ingarden – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze specjalizacją Psychologii Sportu oraz Psychologii Klinicznej. Zajmuje się mentalnym wspomaganiem sportowców dyscyplin zarówno drużynowych, jak indywidualnych, a także konsultacją, diagnozą oraz terapią osób dorosłych i młodzieży szkolnej, korzystając z doświadczenia nabytego podczas pracy na oddziale rehabilitacyjnym Szpitala im. Babińskiego w Krakowie, w Krakowskim Telefonie Zaufania, własnej prywatnej Praktyce Psychologicznej oraz współpracy z klubami sportowymi (m.in. TS Wisła Kraków, RzKS Juvenia Kraków, AZS AWF Kraków, CKiS Skawina, CDSport, polscy sędziowie EHF w piłce ręcznej). Prowadzi szkolenia wspomagające rozwój osobisty - treningi kompetencji społecznych, kontroli emocji, psychoregulacji. Autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych. Członkini Polskiej Akademii Olimpijskiej oraz Małopolskiej Rady Olimpijskiej. Właścicielka Szkoły Sportowej w Krakowie.

mgr Rafał Czarny – psycholog, trener biznesu, coach. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już podczas studiów zaczął praktykę związaną z motywowaniem ludzi do rozwoju i wzrostu. Posiada swoja praktykę psychologiczną, pracując nad motywacją swoich klientów do polepszania swojej efektywności w życiu prywatnym. Prowadzi treningi rozwijające tzw. kompetencje miękkie: sposoby motywowania pracowników, umiejętności komunikacyjnych, uczenie innych, zarządzanie stresem. Jest pasjonatem „grywalizacji”: motywowaniem ludzi poprzez wykorzystywanie mechanizmów podobnych do tych, wykorzystywanych w grach (planszowych, komputerowych, sporcie). Zawodnik i sędzia tenisa ziemnego.

mgr Mateusz Ingardenabsolwent krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie doktorant socjologii na Uniwersytecie Jagielońskim - zajmuje się tematyką socjologii sportu. Od 2012 roku członek Małopolskiej Rady Olimpijskiej, a od 2014 także Polskiej Akademii Olimpijskiej. W 2014 roku uczestniczył w Europejskiej Sesji Młodych MKOl w Olimpii. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza zainteresowaniami naukowymi jest czynnym sportowcem, trenerem i instruktorem. Prowadzi Szkołę Sportową, gdzie zajmuje się m.in. nauczaniem tenisa ziemnego, narciarstwa zjazdowego i biegowego (instruktor SITN-PZN, IVSI). Jest wieloletnim zawodnikiem Rugby Union w krakowskiej Juvenii na najwyższym poziomie polskich rozgrywek. Zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski w rugby w 2009 roku. Wielokrotnie reprezentował biało-czerwone barwy grając w reprezentacji polski U18, U20 oraz w seniorskiej kadrze Rugby 7. Trener rugby dzieci.

mgr Mateusz Polak – wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Autor licznych publikacji, w tym międzynarodowych, z zakresu psychologii poznawczej, psychologii pamięci oraz ekonomii behawioralnej. Absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SET oraz szkoły International Max Planck Research School SuS w Jenie. Na co dzień zajmuje się problematyką efektu dezinformacji, konformizmu pamięci, podejmowania decyzji oraz ekonomii behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem rynków eksperymentalnych.

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, st. wykładowca w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, współautor projektów EFS z zakresy kształcenia doradców zawodowych. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska de faworyzacji społecznej.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Psychologia sportu jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Garden Sport. Zajęcia 100% online, zajęcia stacjonarne przenesione i realizowane na Platformie Zdalnego Nauczania we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Obrona pracy dyplomowej lub egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek