2 semestry /2 800 PLN / Filia Jasło / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Filia w Jaśle
ul. Szkolna 38
38-200 Jasło
+48 13 42 61 360
jaslo@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Studia podyplomowe Administracja samorządowa mają na celu przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne poprzez zapewnienie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na bogatym doświadczeniu kadry dydaktycznej.

Adresaci

Studia podyplomowe w zakresie Administracji samorządowej kierujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji samorządowej.

W programie

W programie studiów takie przedmioty jak:

 • Ewolucja modeli samorządu w Polsce i w Europie
 • KPA jako narzędzie petenta i pracownika samorządowego
 • Komunikacja i negocjacje
 • Budowanie zespołu i kierowanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie finansami w JST
 • Stosunki pracy w urzędzie samorządowym
 • Zamówienia publiczne
 • Cyfryzacja urzędu lokalnego
 • Budżet partycypacyjny i techniki prowadzenia konsultacji społecznych
 • Programowanie rozwoju lokalnego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Marketing terytorialny
 • Zarządzanie oświatą w gminach
 • Tworzenie wniosków o dotacje
 • Polityka zrównoważonego rozwoju
 • Praca socjalna i opieka zdrowotna
 • Nowoczesny public relations 
 • Nadzór nad samorządem terytorialnym
Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych, poza standardowa wiedzą, uzyskają szereg kontaktów z ekspertami tworzącymi dokumenty i narzędzia wykorzystywane przez wiele jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności absolwenci Administracji samorządowej będą posiadali kompetencje w takich tematach jak: tworzenie lokalnej strategii rozwoju, promocja gminy, zamówienia publiczne, cyfryzacja urzędu, opracowanie wniosków o dotacje, zarządzanie kryzysowe.

Czas trwania

Dwa semestry

Kadra

Zajęcia prowadzą naukowcy i eksperci związani bezpośrednio z instytucjami samorządowymi. Są wśród nich m.in.:

- prof. dr hab. Andrzej Piasecki – znany w kraju naukowiec od spraw samorządu terytorialnego,

- dr Małgorzata Kmak – specjalistka w zakresie promocji i strategii rozwoju gminny,

- dr Monika Turek – organizatorka Lokalnej Grupy Działania i autorka projektów unijnych,

- mgr Małgorzata Łukawska – z krakowskiej firmy szkoleniowej ,,Heuresis’’, wdrażającej nowoczesne systemy zarządzania personalnego (oceny, rekrutacja).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele średnio co 2 tygodnie.

Zjazdy stacjonarne realizowane są w Filii AHE Jasło.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni