2 semestry / OR Grudziądz / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 2800 PLN

Dostępne miasta
Ośrodek Regionalny w Grudziądzu
ul. Sobieskiego 12
86-300 Grudziądz
+48 56 46 317 72
grudziadz@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem Podyplomowych Studiów „Asystent rodziny” jest przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272 poz.1608).

Adresaci

Studia skierowane są głównie do osób z wyższym wykształceniem, reprezentujących profesje społeczne  (np. psycholog, pedagog, socjolog, pracownik socjalny) chcących podwyższyć i rozszerzyć swoje kompetencje o specjalizację asystentury rodzinie (Dz. U. nr 149 poz. 887 z 2011r. z późn. zm. Rozdz. 2. Art. 12.1.1a) a także do osób zainteresowanych problematyką diagnozy systemu rodzinnego oraz różnorodnymi formami wsparcia rodzin.

W programie

W programie studiów podyplomowych Asystent rodziny m.in.:

 • Pedagogika rodziny
 • Podstawy pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Praktyczna psychologia wychowawcza
 • Wybrane problemy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • Profilaktyka społeczna
 • Organizacyjne podstawy pracy asystenta rodziny
 • Wybrane zagadnienia prawa w praktyce asystenta rodziny
 • Warsztat komunikacji interpersonalnej
 • Warsztat – Kontakt w sytuacji pomagania
 • Warsztat mediacji
 • Diagnoza systemu rodzinnego
 • Metodyka pracy asystenta z rodziną
 • Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
 • Pielęgnacja niemowląt i małych dzieci
 • Interwencja kryzysowa i wsparcie kryzysowe
 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Etyka w pracy asystenta rodziny
 • Ekonomika gospodarstwa domowego
 • Praktyki
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Studia podyplomowe Asystent rodziny pozwolą między innymi na przygotowanie do profilaktycznej, interwencyjnej oraz wspierającej pracy z rodziną. Kształcenie obejmuje zarówno fachowe umiejętności metodyczne, jak i umożliwia rozwój predyspozycji osobistych istotnych w pracy socjalnej z rodzinami.

Czas trwania

2 semestry – 240 godzin

Kadra

Wśród naszej kadry na kierunku Asystent rodziny m.in.:

mgr Andrzej Domagała – psycholog – specjalista w zakresie doradztwa zawodowego, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Rezonans”, były wieloletni pracownik i dyrektor Woj. Urzędu Pracy w Łodzi. Posiada bogate doświadczenie w pracy doradczej dla młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, autor projektów badawczych i uczestnik projektów międzynarodowych z zakresu doskonalenia form pracy doradczej.

mgr Daria Modrzejewska – pedagog, asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE. Pedagog-praktyk w zakresie planowania i realizowania profilaktyki pierwszorzędowej. Autor programów profilaktycznych (Manipulacji-Nie!!; Stop-Przemocy w szkole!). Koordynator merytoryczny projektów międzynarodowych – DAPHNE; Grundtvig; Leonardo da Vinci, Comenius. Współautorka pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010).

dr Nella Stolińska-Pobralska – pedagog, teoretyk i historyk wychowania, adiunkt w Zakładzie  Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ i wykładowca w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE, doświadczony wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli, ekspert MENiS ds. awansu zawodowego nauczycieli, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego towarzystwa Historii Edukacji, autorka m.in. unikatowej monografii naukowej Instytucje opieki nad dzieckiem w  międzywojennej Łodzi (Łódź, 2002).

mgr Arkadiusz Trzuskowski – pedagog opiekuńczo-wychowawczy; prowadził pracownię plastyczną i teatr w domu dziecka oraz opracował system usamodzielniania wychowanków. Autor projektu terapeutyczno-profilaktycznego realizowanego z dziećmi w Trogen w Szwajcarii. Poznał system opieki nad dzieckiem w Wielkiej Brytanii. Współpracuje z Roehampton University w Londynie,  gdzie prowadzi zajęcia z pedagogiki opieki. Doradca zawodowy i społeczny, wieloletni wykładowca AHE. Naukowo zajmuje się psychopedagogicznymi aspektami zainteresowań w teorii wychowania.

dr Elżbieta Woźnicka – andragog, pedagog społeczny, adiunkt w Katedrze Andragogiki i Pracy Socjalnej i prodziekan kierunku Pedagogika AHE w Łodzi, członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, czynny pedagog – praktyk, inicjatorka kampanii społecznych o profilu profilaktycznym (m.in. „Uczeń też człowiek” – cykliczna kampania pod patronatem MEN), konferencji naukowych (m.in. międzynarodowa konferencja Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, WSHE, 2007) oraz konferencji edukacyjnych dla środowiska oświatowego.

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych, zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu wspierania rozwoju, współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz publikacji z zakresu poradnictwa (Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 2011).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Asystent rodziny jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

UWAGA! REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 15.10.2021 ROKU. DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!
TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 21 WRZEŚNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 5% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!