3 semestry / Filia Sieradz / Płatne w 10 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 600 PLN

Dostępne miastaStudia Online


Liczba zjazdów: 3-4 zjazdy na semestr
Cel Studiów

Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Adresaci

Przygotowanie pedagogiczne to studia podyplomowe, które kierujemy do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a także do socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

W programie

Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne obejmuje m.in.: zagadnienia:

 • warsztat umiejętności pedagoga
 • pedagogika ogólna
 • teoria wychowania
 • pedagogika społeczna
 • etyka pracy nauczyciela
 • profilaktyka w szkole
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • psychologia ogólna
 • psychologia rozwoju człowieka
 • psychologia wychowawcza
 • psychologia społeczna
 • psychopedagogika SPE
 • dydaktyka ogólna
 • planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej
 • metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotowym
 • dydaktyka twórczości w nauczaniu przedmiotowym
 • bezpieczeństwo ucznia
 • edukacja filmowa
 • edukacja muzealna
 • metodyka (szczegółowa) nauczania
 • emisja głosu
 • autoprezentacja i kompetencje komunikacyjne nauczyciela
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka dydaktyczna (120 h) i praktyka opiekuńczo-wychowawcza (30 h)

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Korzyści
 • To, co podkreślają nasi absolwenci, to „dodatkowa furtka”, czyli możliwość nauczania tego, co już sami umieją. Oznacza to pracę w szkołach różnego typu – od szkoły podstawowej poczynając,a na szkole wyższej kończąc.
 • Przygotowanie pedagogiczne jest także punktem wyjścia do specjalistycznych kierunków pedagogicznych, co również jest ważnym czynnikiem motywacyjnym naszych uczestników. Po ukończeniu studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego zamierzają rozpocząć studia podyplomowe z zakresu np. Edukacji przedszkolnej i założyć własne przedszkole, albo z zakresu Pedagogiki opiekuńczej i pracować na świetlicy szkolnej czy w domu dziecka.
 • Przygotowanie pedagogiczne, to duża dawka wiedzy pedagogiczno-psychologicznej przydatnej w planowaniu i urzeczywistnianiu własnego rozwoju, a także wykorzystywanej przez naszych uczestników w opiece i wychowaniu własnych dzieci.
Czas trwania

3 semestry – 410 h dydaktycznych oraz 150 h praktyk. W toku studiów w każdym semestrze przewidziane są 3-4 zajęciowe zjazdy stacjonarne.

Opiekun merytoryczny

dr Kamila Witerska

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne m.in.:

dr Nella Stolińska-Pobralska – pedagog, teoretyk i historyk wychowania, adiunkt w Zakładzie  Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ i wykładowca w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE, doświadczony wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli, ekspert MENiS ds. awansu zawodowego nauczycieli, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego towarzystwa Historii Edukacji, autorka m.in. unikatowej monografii naukowej Instytucje opieki nad dzieckiem w  międzywojennej Łodzi (Łódź, 2002).

dr Kamila Witerska – pedagog, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Ogólnej i Psychodydaktyki Twórczości AHE w Łodzi. Interesuje się dramą, stymulowaniem motywacji i kreatywnego myślenia a także mechanizmami wpływu społecznego na procesy uczenia się. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama oraz  Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Autorka m.in. pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej porównania metody dramy stosowanej w różnych grupach wiekowych: Witerska K. (2010) Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź, Wydawnictwo AHE oraz rozdziału dotyczącego dramy w podręczniku pedagogiki twórczości Krzysztofa J. Szmidta: Szmidt K.J. (2007) Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

dr Elżbieta Woźnicka – andragog, pedagog społeczny, adiunkt w Katedrze Andragogiki i Pracy Socjalnej i prodziekan kierunku Pedagogika AHE w Łodzi, członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, czynny pedagog – praktyk, inicjatorka kampanii społecznych o profilu profilaktycznym (m.in. „Uczeń też człowiek” – cykliczna kampania pod patronatem MEN), konferencji naukowych (m.in. międzynarodowa konferencja Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, WSHE, 2007) oraz konferencji edukacyjnych dla środowiska oświatowego.

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, st. wykładowca w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych, zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji
i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  LUB
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia conajmniej studiów licencjackich/inżynierskich dla osób przygotowujących się do nauczania przedmiotów teoretycznej nauki zawodu
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

UWAGA! REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 15.10.2021 ROKU. DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!
TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 21 WRZEŚNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 5% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!