CERTYFIKOWANY KURS

Do 16.04.2023

PROMOCJA 200 zł 180 zł

kwiecień 2023 - po zebraniu się grupy

10 godzin

certyfikat
po ukończeniu

gwarancja
praktycznej wiedzy

AHE w Łodzi

Cel kursu: 

Poznanie nowych sposobów porozumiewania się w ruchu, tańcu, zabawie oraz kształcenie umiejętności wykorzystania metody warsztatowej w pracy pedagogicznej.

Adresaci: 

Wszyscy zainteresowani:

 • Nauczyciele edukacji artystycznej,
 • Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Pedagodzy szkolni,
 • Pedagodzy edukacji humanistycznej.
Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 

Uczestnik kursu będzie potrafił wykorzystywać muzykę klasyczną zarówno w zajęciach lekcyjnych jak również w uroczystościach szkolnych.

Tematyka kursu: 
 1. Metoda niedokończonych zdań;
 2. Elementy emisji i higieny głosu;
 3. Witaj PANIE CHOPINIE
  - Fantazja na tematy polskie – interpretacja plastyczna;
  - Preludium deszczowe – interpretacja słowna – mała etiuda teatralna;
  - Etiuda c-moll, Dla Elizy – Beethoven – dynamika, rytm, barwa.
 4. Country Dance – J.F. Haendel – taniec w parach;
 5. Hungarian Dance J. Brahms – taniec z rekwizytem – chusta;
 6. C. Saint – Saens – Karnawał Zwierząt – Akwarium, Skamieliny (improwizacja ruchowa z rekwizytem);
 7. Leo Delibes – Pizzicato Polka – orkiestra – instrumenty – szarfy;
 8. F. Schubert – Moment Musical Nr. 3 – taniec z rekwizytem – gazety;
 9. D. Kabalewski – taniec z rekwizytem – sznurek;
 10. J. Tuwim – Dwa Wiatry – interpretacja ruchowa i plastyczna.
Prowadzący: 

mgr Halina Kowalczuk – muzyk, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek wychowanie muzyczne. Uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła studia podyplomowe Sztuka w zreformowanej szkole oraz Wiedza o kulturze w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, kurs Coach w edukacji organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Ukończyła wiele kursów i warsztatów z zakresu edukacji artystycznej np. Muzykoterapia z pedagogiką zabawy. Jest autorką programów studiów podyplomowych organizowanych z AHE w Łodzi: Wiedza o Kulturze, Sztuka w zreformowanej szkole, Terapia przez edukację artystyczną. Ekspert MEN w zakresie edukacji artystycznej oraz wiedzy o kulturze. Zatrudniona przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej w Warszawie w Muzeum Narodowym w charakterze sekretarza naukowego sekcji muzyki w Łodzi. Wieloletni doradca metodyczny muzyki i wiedzy o kulturze w ŁCDNiKP w Łodzi oraz konsultant ds. edukacji artystycznej w WODN w Łodzi. Wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku pedagogika. Wieloletni nauczyciel muzyki oraz wiedzy o kulturze w VII LO, XII LO, XXXVII LO w Łodzi. Jest pomysłodawcą wielu konkursów i festiwali muzycznych w Łodzi oraz województwie pełniąc jednocześnie funkcję jurora. Za swoją działalność została nagrodzona wieloma nagrodami:

 • Ministra Edukacji Narodowej I stopnia
 • Prezydenta Miasta Łodzi
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej

oraz wieloma podziękowaniami i listami gratulacyjnymi.

Cena: 
180zł/os
Kontakt: 

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 63 15 892
ckp@ahe.lodz.pl

Uwagi: 

10 godzin - 2 zjazdy (sobota+niedziela)

Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat w wersji papierowej.

Dolny pasek

REKRUTACJA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 PRZEDŁUŻONA DO 13 MARCA 2023! 0 zł WPISOWEGO! 0 zł OPŁATA REKRUTACYJNA!